El-Kayyûm
" Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan. "