En-Nûr
" Âlemleri nurlandıran, dilediğine nur veren. "