Hacı Mustafa GÜNEŞ Efendi hazretlerinin Mesajı-2

Ey Allah’ın kulları, ey insanoğulları, ey kardeşler, Allah yolunda bizlere yoldaşlar, bu kitabın yazılmasına bu kadar konuşulmasına sebep ve bu kadar konuşmalardaki maksat niyetler içinde bulunduğumuz zamanımızda zuhur eden çeşitli-muhtelifli bozuk mezhepler ve Kur’an’ın temeline, hadisi şeriflere dayanmayarak kendi kafasına göre yanlış içtihatçılar kafa yani insanların zihinlerini bozucuların çoğaldıkları zamanımızda şeyh isminin altında serbest bid’atı seyyie olan sigara tütün içenler zuhur etti. Allah kelamı olan Kur’an’a ve hadise uymayanlar ve kıymet vermeyenler kötü bid’atlerden sakınmayan ehli sünnetin karşısına çıkan kötü bid’atçılar çoğaldılar.

 

Tarikat ismi ile insanlara, vatanına, milletine, yurduna menfaat beklemeyerek doğru yaşayan hakiki sadıkların mertebesinde görünen sahtekar taklidçiler çoğaldı. Dünyada benden âlim kimse yoktur ben Mehdiyim diyenler zuhur ettiler.

 

Yine ben şeyhım hemde Mehdi’yim deyip Allah’ın keskin farzı olan beş vakit namazı terk edenler zuhur ettiler.

 

Alemlere rahmet olan Peygamberimiz sallallâhu aleyhi vesellem efendimizin sözlerine bakıp çapraşık karışık olanların içinden doğru itikatı doğru istikameti bulup Kur’an’ın ve O’nun sözleri ile itikat istikametlerimizi düzeltelim.

 

O’nun bir hadisi şerifinde setefterıg ümmeti selase ve seb’ıne fırgatan küllühüm finnarı ille vahide. Yani “Benden sonra ümmetim 73 fırkaya ayrılacak hepsi cehennemi boylayacak” illa vahide yani “73 ün içinden bir fırkası kurtulacak.”

 

Sahabeler hepsini sorsak çoğa gider kurtulan fırka hangisi ya Rasûlallah diye sorunca "Ben ve ashabım hangi itikatta isek bizi takip edenler kurtulacaktır." Buyurdular. Ne kadar cehennemde kalacaklar? Allah’ın dilediği kadar.

 

Bu hadislere karşı ayeti kerimede de sadık kullarımı arayınız bulunuz sadıklardan uzaklaşmayın sadıklarla her hususta beraber olunuz buyuruyor. Sadıklar kimdir? Allah’ın ve Rasûlunun emirlerine sımsıkı sarılıp nehy ettiklerinden hakkıyla sakınarak farz, sünnet ve nafilelerin devamı huzuru kalb ile zikrullahın çokluğu nefsi ile şeytanla mücadele yaparak nefsini kontrol altına alarak Cenâbı Hakk’a rızasına, dostluğuna kavuşmak için cenâbı Hakk’a zanlardan kurtulup yakîn hasıl edip Cenâbı Hak ile ünsiyete geçenler her an Cenâbı Hak ile beraber yakîn bilerek yakînları kuvvet bulan iman itikatında zerre kadar şek-şüphel-tereddütlerden kurtulup yakîn hasıl eden mukarreb kullar, işte sâdıklar Allah aşkı ile bağrı yanıklar işte bunlar sadıklar.

 

Sadıkların bir alemetide gayet çok doğru olur ve doğru sözlü olur. Özü sözü ayrı olmaz bir olur. Kendi namusunu nasıl muhafazaya çalışır ise insanlarında namuslarını aynen kendi namusu gibi muhafazaya çalışır. Kendisine faydalı menfeatları münasip gördüğü gibi ve kendi nefsi için münasip görmediklerini de aynen o kötülükleri insanlara da münasip görmez. Acır dua eder. İşte sadıkların nişanlarındandır.

 

Bunların vazifesi bütün insanlara iyilikler düşünür. Onların bütün kötülüklerden kurtulmasını düşünür. Çalışır Allah’ın razı olduğu doğru itikat istikamette olmaları için ilmi ile dili ile kalbi ile insanların dinini, itikatını, namusunu, milletini, vatanını, devletini düşünür iyilikleri için gece gündüz çalışıp dua ederler. İşte sadık kulların biraz kısadan halları söylendi Cenâbı Hak insanlara akıl şuur versin de sahtekarları taklitçileri menfaatçıları anlayıp da o gibi adam canavarları olanların elinden kurtarsın Habibinin hürmetine amin.

 

Bu konuların hepsini söylesek konumuz çok uzağa gidecektir. Burada kısadan biraz bahs olundu. Bu konuları daha iyi anlıyalım iyiyi kötüyü seçelim diyen kardeşlerimiz yazmış olduğumuz kitapların içini baştan başlayarak üç sefer ağır ağır düşünerek abdestli olarak okur müteala ederseniz Allah’ın izni ile inşaallah yitiklerinizi bulup Allah’ın razı olduğu doğru istikametinizi bulup doğrultmuş olursunuz inşaallâhu teala.

 

Kitaplarımızda dizgi aşamasında ki eksikler giderilerek gerekli görülen yeni ilaveler ümmet-i Muhammed’in faydalanması için tarafımızdan yapılmıştır.