Hacı Mustafa Güneş Efendi Hazretleri


1926 yılında Gaziantep'in Çarpın (Işıklı) köyünde dünyaya gelen Hacı Mustafa GÜNEŞ Efendi Kadiri Tarikatı olan Bilal Baba Hazretlerinin tarikatına intisab ederek O'nun zahir ve batın ilimlerinden feyizlenmiştir. 1964 yılında Bilal Baba Hazretleri ile birlikte Hacca gitmiş, 1967 yılında Bilal Baba Hazretlerinin 60 gün süren ve muhtelif vilayetleri kapsayan Türkiye seyahatinde yanında bulunarak en yakın hizmetlerinde bulunmuştur. 
 
Bilal Baba Hazretleri 1969 yılında Çarpın köyüne gelerek Hacı Mustafa GÜNEŞ Efendiye 12 odalı bir ev yaptırdıktan sonra bir gün ıhvanları toplayıp "Arkadaşlar Hacı Mustafa'yı seven Beni sever. Hacı Mustafa'yı sevmeyen Beni de sevmez" diyerek Hacı Mustafa Efendinin kendi nazarındaki değerini ilan etmiştir. Bilal Baba Hazretleri bu evde Hacı Mustafa GÜNEŞ Efendinin dizinde 1969 yılında vefat etmiştir.
 
Hacı Mustafa Efendi Halen aynı evde ikamet etmekte olup Bilal Baba Hazretlerinden aldığı ilmi ve edebi ile Allah için, Allah'ın kullarını ikaz ve irşada devam etmektedir.