Bela Sebepleri - (Sırru'l-Esrar 1.Cilt)

Bela Sebepleri

 

Beşinci sıra dörtler: Bela sebepleri; birinci istikametini imtihan için. İkinci derecesini artırmak için. Üçüncü dergâhından sürmek için. Dördüncü kötü amelinin cezası için.

İstikametini imtihan şudur; nefsin keramet ister, Allahu Teâlâ senden istikamet ister. İstikametten ayrılır mı? Ayrılmaz mı? İmtihan eder. Hadisi’n-Nebi aleyhisselam buyuruyor ki “belanın hayırlısı odur ki sahibini tebdil etmeye”

Derecesi artmak için olan bela şudur; insan ibadetle, bir derece vardır oraya kadar varabilir. O dereceden ileriye bela çekmeden geçilmez. Cenâb-ı Hakk’ın ayeti kerimede:

        بَلَآءً حَسَنًاۜ

“güzel bir bela”[1] dediği gibidir.

Dergâhından sürmek için olan odur ki; bela sebebi ile Allahu Teâlâ o kulu kendinden uzaklaştırır. Bir kimse ibadet eder, Allah’ı zikreder ve dergâhına yakınlık bulur. Sonra Hakk’a yaramaz işlerde bulunur. Allahu Teâlâ hayrı şerri bir birine karıştırmayı sevmez.

 Kötü amelinin cezası şudur ki; fakirleri, yetimleri ya mazlumları incitmiş olur. Kötü amelde bulunur onun cezasıdır. Bir kimse belaya düşünce her ne kıyafette ise bela sonunda yine o kıyafette olur ise hayırlıdır.

Bir kimseye bela geldiğinde bela-i hasene mi yoksa gadabından mı nesinden belli olur. Bela-i hasene başına gelir geçer halını, aklını, ibadetini bozmaz belki daha kuvvetlenir. Kötü bela aklını, ibadetini, halini bozar, tebdil eder, düzenini değiştirir.


[1] Enfal suresi 8/17

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>