canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

Mühim Devam Lazım Olan Dördüncü Sıra Beşler - (Sırru'l-Esrar 1.Cilt)

Mühim Devam Lazım Olan Dördüncü Sıra Beşler

Dördüncü sıra beşler: Mühim devam lazımbirinci abdeste devam şudur ki; abdestli insan şeytanın şerrinden kurtulur. Abdeste devam edenin kalbi nurlu olur. Abdest silahtır. Abdestsiz adamda feyz olmaz. Abdestli iken feyz kapıları açılır. Abdestsiz olunca kesilir gider.

İkinci, sükûta devam; sükût diline sahip olmak. Her belaya insanı giriftar eden dilidir. Buna dair hadisi şerif:

اَكْثَرُ خَطَايَا بَن۪ى اٰدَمَ مِنْ لِسَانِه۪

Yani, “benî Âdem’in başına gelen günahların çoğu dilindendir.”[1]

Çok söyleyen mutlaka yalan katar. Az söylemek sükût etmek bir hazinedir. Hadisi şerif:

مَنْ صَمَتَ نَجَا

“her kim susarsa kurtuldu”[2] demektir. Söyler ise hakkı söylemelidir.

Yine hadisi şerif:

اَلصُّمْتُ زَيْنٌ لِلْعَالِمِ وَ سَتْرٌ لِلْجَاهِلِ

lüzumsuz malayani kelamlardan sakınıp sükût etmek âlimin ziynetini artırır. Cahilin ayıbını örter”[3]

 

Üçüncü, tefekküre devam şudur:

تَفَكَّرُوا ف۪ي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ

“Cenâb-ı Hakk’ın yerlerde ve göklerde halk ettiklerini (yarattıklarını) tefekkür edin”

Yine hadisi şerif:

تَفَكُّرُ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ سَنَةٍ

Allah’ın razı olacağı hayırlı bir saat tefekkür bin seneden hayırlıdır.”[4]  Tefekkürün en makbulü ehli zikir olanların teveccüh ve rabıtalarıdır.

Dördüncü, paklığa devam:

اَلطُّهُورُ شُطْرُ الْا۪يمَانِ

“temizlik imanın yarısıdır”[5] Cenâb-ı Allah ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem temizi sever. Pak olmayan paka kavuşamaz. Halis adamın nişanı paklığıdır. Bir kimse ne kadar temizliğe devam ederse o kimse o kadar Hakk’a yakîn olur, hem de yakîn olduğuna alamettir.

Beşinci şeriata devam: Şeriat, Allahu Teâlâ ve Rasulünün çok dikkatle emreylediği şeylerdir. Her kim şeriata hor bakarsa kendisi hor olur. Şeriattan zerre kadar ayrılan tarikattan dağlar kadar ayrılır. Şeraitsiz tarikat olmaz, şeraitsiz tarikat bahçesini şeytan mahveder.

 

Şeraittir cümle işlerin başı

Şeraitsiz tarikat şeytanın işi

 

Şeriat ehlinde olmazsa tarikat

Onun şeyhı şeytan olur mutlak

 

Birde derler ki falan zat haramı helal etmiş derler, yani rakıyı suya veyahut başka şeylere tebdil eylemiş derler. Bunlar cahil halkın o büyük zatlara iftiralarıdır.

Bir şeyi tebdil Allah’ın dilemesi ile olur. Allahu Teâlâ’da onu Habibine haram edip sonra başkasına helal etmez. Kur’an’a muhaliftir.

 


[1] Kenzü’l İrfan 1001 Hadis, s. 90/565.  (Osmanlıca baskı). Beyhaki, Şuabu’l-İman c.4.s.241/4933 (Beyrut). Tabarani, el-Mu’cemü’l-Kebir c.10.s197/10446 (Musul).

[2] Tirmizi, Sünen c.4.s.660/2501 (Beyrut). İmamı Ahmed ibni Hanbel, Müsned c.2.s.159/6481 (Mısır). Beyhaki, Şuabu’l-İman c.4.s.254/4983 (Beyrut). Darimi, Sünen c.Kenzü’l-İrfan 1001 Hadis s.91/571 (Osmanlıca baskı).

[3] Şuabu’l-İman c.4.s.269/5055 (Beyrut). Ebu Nuaym, Hilyetü’l-Evliya c.7.s.82 (Beyrut). Kenzü’l-İrfan 1001 Hadis s.91/569 (Osmanlıca baskı). Münavi, Feyzü’l-Kadir c.4.s.241 (Mısır).

[4] Piri Tarikat Abdulkadir Geylâni, Sırru’l-Esrar s.15. (Mısır).

[5] Sahihi Müslim c.1.s.203/223 (Beyrut). İmamı Ahmed ibni Hanbel, Müsned c.5.s.344/22960 (Mısır). Ebu Ivane, Müsned c.1.s.189/600 (Beyrut). Darimi, Sünen c.1.s.174/653 (Beyrut). İbni ebu Şeybe, Musannef c.1.s.14/37 (Riyad). Tabarani, el-Mu’cemü’l-Kebir c.3.s.284/3424 (Musul). Beyhaki, Şuabu’l-İman c.3.s.3/2709 (Beyrut). Deylemi, el-Firdevsü bi Me’sûri’l-Hıtab c.2.s.462/3976 (Beyrut).  

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>