canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

Mezhebler ve İmamların İhtilafları - (Sırru'l-Esrar 1.Cilt)

Mezhebler ve İmamların İhtilafları

 

Dördüncü sıra beşler: Mezhebler ve İmamların İhtilafları

Birinci ehlisünnet itikadı şudur; Rasulullah sallallahu Teâlâ aleyhi vesellem ve eshabı ne itikad üzere iseler onun üzeredirler. Fırka-i Naciye derler. Ayette hadiste tamamen itikatları sahihtir. Elhamdülillah, bizim cümlemiz ehlisünnet mezhebi üzereyiz. İtikatta mezhebimiz ehlisünnet vel cemaattir. Amelde mezhebimiz imamı Azam’dır. İtikatta imamız ebu Mansur Maturudi’dir.

İkinci fırka-i dalle ihtilafları şudur; Rasulullah sallallahu Teâlâ aleyhi vesellem buyurdu ki

  سَتَفْتَرِقُ اُمَّت۪ى ثَلٰاثَ وَسَبْع۪ينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلّٰا وَاحِدَةً

“ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılır cümlesi cehennemliktir. Yalınız biri cennetliktir. O zaman eshablar sordular:

مَنْ وَاحِدَةً يَارَسُولَ اللّٰهِ

“kurtulan fırka hangisidir ya Rasulallah” peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem cevap olarak:

قَالَ مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَاب۪ى

“benim ve eshabımın yolu ve itikadı üzere olanlardır”[1] deyi buyurdu.

O fırkalar Kur’an’a yanlış manalar vererek doğru yoldan çıkmışlardır. Hala şimdi günümüzde de onların Kur’an’a verdikleri manalar ile Kur’an tefsiri ve kitaplar yazarlar.

Üçüncü Ulema-i mütehakkıkıyn; tarikat sahibi meşayıhlardır. Bunlar her şeylerin hakikatine hükmederler.

Dördüncü Ulema-i mütekellimin; bunlar her şeylerin zahirine hükmederler ve lakin her ikisi bir söylerler, asla ayrılmazlar.

Mesela Rasulullah Muhammed sallallahu aleyhi vesellem efendimizin ezeline; mütekellimin, nuru Muhammediye derler.

Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem hadisi şerifinde:

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُور۪ى

“Allahu Teâlâ en evvel Benim nurumu yarattı”[2]  dediği içindir. Muhakkıkıyn hakikati Muhammediyeyi aynen görür söylerler.

Beşinci felsefe filozoflar sözü şunlardır ki; her şeylerin hemen yalınız bu görünüşüne bakarlar. Bunlar ahrete iman etmezler. Yalınız imanları olanları da şu itikat üzeredir ki Allah her şeyleri yapmış yaratmış her şey kendi kendine zamanı geldikçe olur tabiat böyledir derler. Şimdi bizim dilememizle, çalışmamızla geri kalmaz derler. Hâlbuki böyle değildir. Kulun fiiline göre halk eder.

İmamlar, ehlisünnet itikat imamları: Ehlisünnet itikad imamları üçtür; imamı ebu Mansur maturudi, bizim Hanifi mezhebimizin imamıdır. İmamı eş’ari Şafiilerin imamıdır. Birde imamı Ahmed Hanbali’dir. Bunlar dört mezhebin imamlarıdır. Bize itikatta bunlar ne demişler ise onunla amel ederiz. Yoksa zamanımızda dini bozuklar, bozanlar çoktur.


[1] Tabarani el-Mu’cemu’l-Evsat c.5.s.137/4886 (Kahire), Hâkim el-Müstedrek c.1. s.218/443 (Beyrut), Ebu Nuaym Hilyetü’l-Evliya c.9.s.242 (Beyrut)

[2] Piri Tarikat Abdulkadir Geylâni, Sırru’l-Esrar ve Mazharu’l-Envar s.6. (Mısır). Ferâidü-l-Fevâid fi beyani-l-Akâid s.87 (Osmanlıca baskı.). Sireti Halebî İnsanu’l-Uyun c.1.s.175 (Mısır). Rûhu'l-Beyan tefsiri c.2.s.370 (Beyrut). Şerh ve tercüme-i delaili Abdulkadir’i Geylâni. Kettani, Mütavatir hadisler.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>