canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

Has Müslüman’ın Nişanı Beştir - (Sırru'l-Esrar 1.Cilt)

Has Müslüman’ın Nişanı Beştir

 

Altıncı sıra beşler: Has Müslüman’ın Nişanı Beştir

 

Birinci, düşmanına karşı vakarlı olur demek şudur; kâfirlere, münafıklara ve fasıklara alçak tarafını göstermez. Ayeti kerime:

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِر۪ينَۘ

Yani “mü’minlere gelince gayet yumuşak ve gönlü engin olur, kâfirlere katı ve şiddetli olur.”[1]

İkinci, sözünde durmak, vaadinde durmak; mertlik Müslüman’ın şanındandır. Müslümanlık horluk değildir. Şimdi öyle bazı kimseler var ki Müslümanlık bir horluk, zelillik imiş gibi zan ederler. Hâlbuki öyle değildir. Müslümanlık pehlivanlıktır. Dahi cesurluktur, kahramanlıktır.

Üçüncü, şecaatli olmak; şöyledir ki, Müslüman öyle metin olur ki cümle âlem silahla üstüne gelseler Cenâb-ı Hakk’a sığınıp, asla gözü yılıp korkmaz. Müslümanlık her kime olursa boyun eğmek değildir, hem de cesarettir.

Dördüncü, dostluğu muhafaza etmek; şudur ki Müslüman, dostuna o kadar sebatlı olur ki malını malından, evladını
evladından, namusunu namusundan ayrı kayırmaz. Hem az boz şeyler için dostundan ayrılmaz. Daima ileriyi düşünüp sebat eder.

Beşinci, akrabaya gayretli olur; gayretli demek şudur ki katiyen akrabasıyla düşman olmaz. Akrabayı unutmaz. Sütsüzlük etmez. Akrabasına hor bakan sütsüzdür. Hürmet etmek muhakkak lazımdır. Daima gayretini çeker.

Allah için olan dost, akraba da böyledir. Daima onları düşünüp, onları her türlü kötülüklerden korur. İyiliklere çeker onların selametini düşünür.

İşte mü’minlerin nişanı, hem akrabayı, hem de Allah için samimi dostu, akrabasını ve bütün İslam âlemini düşünür. Onların Allah ve Rasulullahın rızasına yönelmelerini ister, O’nu düşünür. Cenâb-ı Allah’ta kendilerini düşünür, perişan etmez.

İnsanların canına, malına, ırz ve namusuna tecavüz eden hainlerin iki dünyanın rezaleti, horluğu, perişanlığı sonunda bu dünyada iken başlayıp gözükmektedir.

Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem hazretleri hazreti imamı Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu anhu tarafından rivayet olunan hadisi şeriflerinde:

اَلْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ والْخِيَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ

“insanların malında, canında, namusunda emanete sahip olmak rızka vus’at (genişlik), hainlik etmek ise bilakis fakırlı ve ihtiyacı celbeder”[2] deyi buyuruyor.  

Rasulullah sallallahu Teâlâ aleyhi vesellem efendimiz sıla-i rahmin önemini beyan ettiği Enes ibni Malik ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma tarafından rivayet olunan hadisi şeriflerinde:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ ف۪ي رِزْقِه۪ وَيَنْسَأَ لَهُ ف۪ي رَجٰٓاءِ   فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 

“Her kim ki, rızkının bol olmasını isterse, ömrünün uzatılmasını isterse, sıala-i rahim yapsın akrabalık bağlarını koparmasın”[3] buyuruyor.

Sıla-i rahm dediğimiz, hem akrabaları ziyaret, hem de Allah için konuşup, Allah için sevişmiş olduğu, Allah için olan akrabayı unutmamak, onları mümkün mertebe ziyaret etmek, her türlü hallerini anlayıp, elden geldiği kadar maddi ve maneviyatlarını koruyup, muhafazaya çalışmak olmalıdır.


[1] Maide suresi 5/54

[2] Kenzü’l-İrfan 1001 Hadis s.90/560 (Osmanlıca baskı). C.Sağir Muhtasarı c.2.s.177/1668 (3:183/3081). Deylemi, el-Firdevsü bi Me’sûri’l-Hıtâb c.1.s.121/415 (Beyrut). Münavi Feyzü’l-Kadir c.1.s.263 (Mısır)

[3] Sahihi Buhari c.5.s.2232/5639–5640 (Beyrut). Sahihi Müslim c.4.s.1982/2557 (Beyrut). Sahihi ibni Hıbban c.2.s.180/438 (Beyrut). Hâkim, el-Müstedrek c.4.s.177/7279 (Beyrut). Ebu Davud, Sünen c.2.s.132/1693 Nesai, Sünenü’l-Kübra c.6.s.438/11429 (Beyrut). Tabarani, el-Mu’cemü’l-Evsat c.1.s.85/249 (Kahire). İmamı Ahmed ibni Hanbel, Müsned c.3.s.156/12610 (Mısır). Beyhaki, Şuabu’l-İman c.6.s.218/7945 (Beyrut).

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>