canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

TASAVVUF SEKİZ HASLET ÜZERİNE KURULMUŞTUR - (Sırru'l-Esrar 1.Cilt)

 

TASAVVUF SEKİZ HASLET ÜZERİNE KURULMUŞTUR

 

Birinci: Cömertlik, cömertlikte mümkün mertebe maddiyeti ile ilmi ile manen kalbi ile ümmeti Muhammed’in kötülüklerden kurtulup, iyiliğe, Allah rızasına yönelmeleri için el ile dil ile kalbi ile duada bulunmak.

İkinci: Rıza, Allah yolunda çalışırken karşılaşmış olduğu sıkıntılara şikâyetçi olmayıp her halına razı olup rıza göstertmek.

Üçüncü: Sabır, çok sabırlı olmak, her hususlarda çok acele yapmayıp sabırlı, sakin, ağırbaşlı, düşünceli olmaktır.

Dördüncü: İşarettir, İşareti, zuhuratı Allah’ın anlatması ile anlayıp işarete zuhuratı anlayınca tabi olmak.

Beşincisi: Gurbetlere düşmek, gurbetlerde sılayı rahim de yapmak.

Altıncı: Kılık kıyafetinde, yeme içmesinde ve giyimlerinde takva elbisesi ve sofu elbisesi giymek.

Yedinci: Seyahate çıkmaktır.

Sekizinci: Fakirlik, yani dünya darlıkları ile yokluklar ile imtihandan geçmek.

Sehavet, cömertlik, İbrahim Halilullah’tan miras kalmıştır.

Rıza, İshak aleyhisselamdan miras kalmıştır.

Sabır, Eyüp aleyhisselamdan miras kalmıştır.

İşaret, Zekeriya aleyhisselamdan miras kalmıştır.

Gurbetlere düşmek, Yusuf aleyhisselamdan miras kalmıştır.

Takva sofu elbisesini giymek, Yahya aleyhisselamdan miras kalmıştır.

Seyahate çıkmak, İsa aleyhisselamdan miras kalmıştır.

Din yolunda Fakirlik, Allah’ın Mahbubu olan, iki dünyanın sultanı olan, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden miras kalmıştır.

Oğlum, zenginler ile maddiyet zengini olanlar ile sohbet yaparken onlara izzet ikram eyle. Fukara ile sohbet yaparken gönül enginliği ve tevazu ile sohbet eyle. Maddiyet, servet sahibi olanlar ve fukara olanların kalpleri bu suretle memnun olur.

Ey oğlum, yadigârı hayatım, ihlâsı iyi anlayıp her işiyin ihlâs üzere olmasına dikkatle çalış. Cami’i ahvalinde ve işlerinde Cenâb-ı Hak Teâlâ Hazretlerine huzu, huşu ile yalvar, istirham et.

Ancak insanlar içinde, aranızda sırf Allah için, Allah yolunda her hususta sana destek, yardımcı olan öyle bir zata itimat eyle. Mümkün mertebe halkı görüp halk ile çok meşgul olmayıp daima Cenâb-ı Hak Teâlâ hazretlerini zikre devam ederek yüz sürerek Allah’ın rızasına kavuşmaya çalış.

Her umurun için Allah’ı tevekkül eyleyip Allah’a yalvar.

Hakiki Allah dostları, sana maddi manevi, sırf Allah için menfaati dokunan, yardımı dokunan, maddi manevi seni kötülüklerden kurtarıp koruyan yüce Rabb’ına kavuşmana sebep olan böyle bir kâmil zattan gayri insanlara tam itimat etme. Ne hacetin var ise Cenâb-ı Hakk’tan iste.

Fukara insanlar ile sohbet edersen gönül enginliği, tevazu ile sohbet et.

İkinci Allah’ın razı olduğu güzel ahlaka, hüsnü hulka sahip ol.

Üçüncü bir sefayı nefistir. Yani sen hayatta sağ iken nefsini aynen ölmüş bilmek, ölmüş gibi öyle bir sefayı deruni kazanarak o güzel ahlak ile fukaraya hizmet et.

Çünkü Cenâb-ı Hak Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerine en yakîn olan o kimse ki hüsnü hulka sahip olan yani, Allah’ın razı olduğu güzel ahlak sahibi olanlardır.

Fukara insanlar ile beraber bulunduğun vakitlerde fukaralara sabırlı olmayı vasiyet et. Sabrı onlara tavsiye et. Allah’ı tanımayı, Allah’a itaat etmeyi tavsiye eyle.

Oğlum ciğer köşem bu dünyada sana iki şey kâfidir.

Birinci, Cenâb-ı Hakk’ın sevmiş olduğu Allah’a sevilen, Allah’ında sevdiği böyle bir evliyaya Allah için hizmet etmek.

İkincisi, Fukaralar ile fakirler ile sohbet, muhabbet etmek.

Hakikatte fakir olan şol kimselerdir ki. Onların kalbinde, Allah’tan başka hiçbir arzu, istek, maksatlar kalmamış. Allah’tan gayri hiçbir güvenecek, hiçbir dayanacak, kimseleri kalmamış. Güvenip dayanacakları, istedikleri sırf Allah kalmış. Böyle olan fakirlerle sohbet et.

Ey oğlum, işte bu söylemiş olduğum vasiyetlerimizi işiten ve daha işitecek olan kimseler için, cümlesine vasiyetimdir.

Cenâb-ı Hak Teâlâ hazretleri, bizi ve sizi ve cümle ihvan ve din kardeş, bacılarımızı, cemi müslimini beyan eylediğimiz vasiyet ve tembihatı icra etmeye muvafık buyursun, diye vasiyet buyurmuşlardır.

Yine Pirimiz Şeyh Abdulkadir Geylani Efendimizin mübarek sözlerinden dikkatle okuyup ibret alalım:

Bu âlim ulemalara insanları gafletten uyarıcılara söylediği sözleri “beden yumurtasından sıyrılmadan lütuf, şefkat hücresinde oturmadan, ihlâs tanelerini bulup, insanlara tattırmadan uyarıcı horoz vazifesini yapamazsınız.” Yani halkı irşat etmek, uyarıcı ikaz etmek mümkün olamaz, buyuruyor.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>