Namazı Bozan Şeyler - (Sırru'l-Esrar 2.cilt)

Namazı Bozan Şeyler

 

1. Yanılarak veya unutarak namazda dünya kelamı söylemek.

2. Namazda kendi işitecek kadar gülmek.

3. Namazda herhangi bir hastalıktan veya bir malın veya arkadaşın ziyanı gibi bir musibetten dolayı harfler hâsıl olacak şekilde sesle ağlamak namazı bozar. Veya ah, uh, ıh diye inlemek yahut bir toza üflemek veya bir şeyden bezginlik göstermek için uf, tuh, demek namazı bozar.

Allahu Teâlâ’nın korkusundan, cennet veya cehennemi hatırlamaktan dolayı ağlamak, ah ve iniltide bulunmak namazı bozmaz. Kendini tutamayacak derecede şiddetli bir hastalıktan dolayı bir ah inilti de namazı bozmaz.

4. Namazda dünya için ağlamak.

5. Namazda birisinin verdiği selamı almak.

6. Göğsünü kıbleden başka tarafa çevirmek.

7. Dışardan az da olsa bir şey alıp yemek.

8. Dişlerinin arasında kalan nohut büyüklüğünde veya daha büyük bir şeyi yemek. (nohuttan küçük olan bir şeyi yutmak mekruhtan sayılmıştır, bundan da sakınmak lazımdır.)

9. Sahih bir özrü olmaksızın tenahnühte bulunmak. Yani “eh” diye boğazı tahrik etmek namazı bozar. Fakat tekellüfsüz olarak tabiattan neş’et eden bir tenahnüh (“eh” diye boğazı temizleme) bir özür teşkil ettiğinden namazı bozmayacağı gibi sesi islah ve güzelleştirmek için olursa sahih kavle göre namazı ifsat etmez.

10. Bir kimse namazda vücudunu bir kere veya iki kere veya başka başka rükünlerde birer ikişer kere kaşısa namazı bozulmaz. Fakat bir rükünde bir biri ardınca üç kere bir yerini kaşısa namazı bozulur. Rükün Namazın içindeki şartlarına denir; kıyam, rükû, secde gibi. Şu kadarı var ki bir organını elini tekrar kaldırmadan bir kaç defa kaşıması bir kaşıma sayılır.

11. Secde'de iki ayaklarını birden kaldırmak.

12. Namazda kadınlarla yan yana durmak veya kadı­nın arkasında durmak.

13. Teyemmüm edip namaza duran kimse, suyu gö­rünce namazı bozulur.

14. Meshinin müddeti namazda dolan kimsenin nama­zı bozulur.

15. Ayağından namazda iken mesti çıkmak namazı bozar.

16. Kasıtlı bilerek Kur’an’ın manası değişecek şekilde okursa namaz bozulur. İnsanların çoğu bu mana yönünü ayırmaya kadir olmadığından bilmeyerek yanlış okursa o kimsenin namazı bozulmaz.

17. Halkın konuşmasına benzer dua etmek.

18. Avret yerlerini örtmeden namaza durmak.

19. Namaz kılarken avret yeri namaza mani olacak ka­dar (dörtte biri) açılmak.

20. Namazda bayılmak.

21. Bir kimse namazlı olan bir kimseye gelerek falanca öldü dese namaz kılanda cevap kastı ile innalillahi ve inna ileyhi derse namazı bozulur.

Namaz kılan şaşılacak bir vaziyet karşısında lahavle vela kuvvete illa billâh dese namazı bozulur. Bu rivayet İmamı Azam’la İmamı Muhammed’e göredir. İmam Ebu Yusuf’a göre bozulmaz. Çünkü bu cümleler hepsi senadır cevap olmakla manaları değişmez. Eğer namaz kılan bu cümlelerle kendisinin namazda olduğunu bildirmek isterse ittifakla namazı bozulmaz.

22. Namaz esnasında hayız görmek.

23. Bir kimse namazdan evvel bir şey yese ağzında nohut büyüklüğünde veya nohuttan büyük bir şey kalıp onu yutsa orucu ve namazı bozulur.

24. Bir kadının namahrem olan bir yerinin dörtte biri açılsa namazını iade etmesi gerekir, dörtte birinden az ise iade etmez.

Namaz kılan kişinin kendisini uzaktan gören birisi namazda olduğuna şüphe edecek derecede ameli kesirle bir şey yapması namazını bozar[1]

 


[1] Halebî Sağir Tercümesi ve Mülteka Tercümesi Mevkûfat kitabından faydalanarak derlenmiştir.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>