canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

CENAZELERİN YIKANMASI - (Sırru'l-Esrar 2.cilt)

CENAZELERİN YIKANMASI

 

1- Cenazelerin bir an önce yıkanması, kefenlenip hazırlanması ve kabirlerine konulması müstahabdır. Bunun için önce cenaze teneşir denilen tahtadan bir sedir üzerine, ayakları kıbleye doğru olarak arka üzeri yatırılır. Teneşirin çevresi güzel kokulu bir şeyle üç, beş veya yedi defa tütsülenir. Göbeğinden dizleri altına kadar olan avret yerleri bir örtü ile örtülüp elbise­leri tamamen çıkarılır.

2- Cenaze yıkayan erkek veya kadın yıkayıcı, farz olan yıkama görevini yerine getirmeyi niyet etmeli ve Besmele ile başlamalıdır. Yıkama bitinceye kadar da: غُفْرَانَكَ يَا رَحْمَنُ "Ğufraneke ya Rahman! = Ey Rahman olan Rabbim, Senin mağfiretini dilerim," deme-lidir.

Yıkayıcı eline bir bez alarak örtünün altından ölünün avret yerlerini temizler. Sonra Namaz abdesti gibi abdest aldırır. Ağzına ve burnuna su vermez.

Buna dair Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem efendimiz hadisi şeriflerinde:

اَلْمَيِّتُ يُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ وَلَا يُمَضْمَضُ وَلَا يُسْتَنْشَقُ

“cenazeye namaz abdesti gibi abdest aldırılır. Fakat mazmaza ve istinşak yaptırılmaz”[1] deyi buyuruyor.

Çünkü cenazenin ağzını, burnunu yıkamak mümkün değildir. Zira mazmaza; suyu ağza alıp çalkaladıktan sonra çıkarmaktır. İstinşak; burna suyu nefesle çekmektir. Bunlar ise cenaze için mümkün değildir. Bir bez ile yaşartılıp üçer defa yalnız dudaklarının içini ve dışlarını, burun deliklerini, göbek çukurunu parmakla veya parmağına sardığı bezle mümkün olduğu kadar siler. Küçük çocuklara da bu şekilde abdest alınmasında bir hata yoktur. Ehli takva yüksek zatların böyle yaptığı görülmüştür.

3- Cenazenin abdest işi tamamlanınca, üzerine ılık ve tatlı su dökü­lür. Saç ve sakalı taranmaksızın, varsa hatmi denilen güzel kokulu bir ot ile yoksa sabun ile yıkanır. Sonra sol tarafına çevrilerek önce sağ tarafı bir defa yıkanır. Böylece sağ ve sol yanları üçer defa yıkanır. Daha fazla yıkanabilirse de israf olmamalıdır. Bundan sonra cenaze hafifçe kaldırılır. Bu kaldırışta cenaze, yıkanınca göğsüne veya eline ve dizine dayandırılır. Sonra karnı hafifçe oğulur. Bir şey çıkarsa su ile yıkanıp giderilir. Yeniden abdest ve vücudun tamamını yıkamaya gerek yoktur. Fakat şişip dağılmak üzere bulu­nan bir ölünün üzerine yalnız su dökülerek yetinilir. Ona abdest vermek ve üç defa yıkamak gerekmez.

4- Ölünün saçları ve tırnakları kesilmez. Sünnet olmamışsa, sünnet edilmez. Cenaze yıkanırken pamuk kullanılmaz. Yıkandıktan sonra havlu ve benzeri bir şeyle kurulanır. Ondan sonra kefen gömleği giydirilir ve geri kalan kefenleri yayılır, başına ve sakalına mümkün olursa güzel koku konur. Secde yerleri olan alın, burun, eller, dizler ve ayaklarına da mümkün olursa güzel koku konur.

5- Ölünün yıkanacağı yer kapalı olup yıkayıcı ve yardımcılarından başkası onu görmemelidir. Bir ölüyü, ona en yakın olan kimse veya takva sahibi, güvenilir kimse yıkamalıdır. Bu yıkamak parasız olmalıdır. Çünkü bu bir din görevidir. Cenaze yıkayan gardaş ve bacılar gerekse tek bir kişi yıkasın gerekse birkaç kişi yardımıyla yıkansın cenazeyi yıkayanlar o yıkama yönünde karşılık bir para menfaat umup beklenmesin. Allah rızası için o meyyite bir hizmet ettiğinizin karşlığını Cenâb-ı Hakk’tan umup, O’ndan bekleyiniz.

6- Erkek olan ölüyü erkek, kadın olan ölüyü de kadın yıkar. Bu yıkayıcılar taharet üzere bulunmalıdırlar. Bunların cünüb, hayız, nifas halinde olmaları mekruhtur.

7- Bir kadın vefat eden kocasını yıkayacak erkek bulunmasa yıkayabilir. Erkek vefat eden zevcesini yıkayacak başka bir kadın bulunmazsa üç imama göre, kocanın da zevcesini yıkaması caizdir. Hazreti İmamı Ali kerremallahu vechehu ve radıyallahu anhu efendimiz hanımı Hazreti Fatmatü’z-Zehra validemizi yıkadığı rivayet edilmiştir.

8- Suda boğulmuş olan bir müslümanı yine yıkamak lazımdır. Yalnız su içinde kalmış olması, hayattaki müslümanları cenazeyi yıkama farzını yerine getirmekten kurtarmaz.[2]

9- Ölen bir müslümanın, gayrimüslimden başka akrabasından bir velisi bulunmasa, cenazesi gayrimüslimlere verilmez. Çünkü bunun teçhiz ve tekfini ile ilgili bütün görevler müslümanlar üzerine bir farz-ı kifayedir.

10- Ölmüş olan bir müslümanın başı ile beraber vücudunun çoğu bulunuyorsa yıkanır, kefenlenir ve namazı kılınır. Fakat başsız olarak yalnız vücudun yarısı bulunsa veya gövdesinin çoğu kaybolmuş olsa yıkanmaz, kefenlenmez ve üzerine namaz kılınmaz. Bir beze sarılarak gömülür.


[1] Mülteka tercümesü Mevkûfat c.1.s.280. İbni Ebu Şeybe, Musannef c.2.s.449/10897 (Riyad).

[2] Mevkufat.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>