Oruçluya mekruh olan ve mekruh olmayan şeyler: - (Sırru'l-Esrar 2.cilt)

Oruçluya mekruh olan ve mekruh olmayan şeyler:

 

Her hangi bir şeyi tatmak mekruhtur. Bir kadının kocası huysuz olup da evde tatsızlık çıkarırsa kadının bu korku ile zaruri olarak pişirdiği yemeğin tadına bakması mekruh değildir. Ancak yemeğin suyu ve sâiresi yutulmamalıdır. Öyle bir şey yoksa mekruhtur, sakınması lazımdır.

Oruçlu bir kimsenin satın alacağı bal ve yağ gibi şeylerin iyi olup olmadığını anlamak için yalnız ağzı ile onlardan tatmasında kerahet vardır. Bir görüşe göre, muhakkak satın alınması gerekiyorsa yahut aldanmaktan korkuluyorsa boğaza kaçırmamak şartı ile tadına bakılmasında kerahet yoktur.

Lüzumsuz, gereksiz bir şeyi çiğnemek, tükrüğünü ağzında biriktirip yutmak, nefsinden emin olmayan bir oruçlunun zevcesini öpmesi ve okşaması mekruhtur.[1]

Misk veya gül gibi bir şey koklamak, gözüne sürme çekmek, misvak kullanmak mekruh değildir.

Zayıf düşeceğini bildiği halde kan aldırmak hacâmat olmak, zor ve meşakkatli işlerde bulunmak, bunlar oruçlu bir kimse için mekruh ve sevilmeyen, dinen hoş karşılanmayan hallerdir. Oruç ibadetini bozma tehlikesine götürecek durumlardan mümkün mertebe sakınmak lazımdır.[2]  

Ramazanda harareti azaltıp serinlemek için ağza ve burna su almak ve soğuk su ile yıkanmak İmam Azam rahmetullahi aleyhe göre mekruhtur. Bu ibadetten bıkkınlık gösterme kastı olursa böyledir.[3]

İmamı Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhe göre mekruh değildir. Bu suretle ibadete yardım edilmiş fıtri olan ızdırap giderilmiş olur fetva bu vechiledir.[4] Buna dair:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبُّ عَلٰى رَأْسِهِ  الْمٰٓاءَ وَهُوَ صٰٓائِمٌ مِنْ الْعَطَشِ أَوْ مِنْ الْحَرِّ

“Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem efendimiz oruçlu iken susuzluktan veya aşırı sıcaktan başlarına su dökerler idi”[5] deyi rivayet olunmuştur.

‏ ‏Sahura kalkmak, sahur yemeğini imsak vakti çıkmayacak şekilde geç yemek, akşam olunca iftarı acele etmek ve orucu akşam namazını kılmadan açmak bunlar müstehabtır.

Buna dair Rasulullah sallallahu Teâlâ aleyhi vesellem efendimiz hadisi şeriflerinde:

ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُرْسَل۪ينَ تَعْج۪يلُ الْإِفْطَارِ وِتَأْخ۪يرُ السَّحُورِ وَالسِّوَاكُ

“üç şey peygamberlerin ahlakındandır: vakti geldiğinde orucu acele açmak, vakit çıkmayacak şekilde sahuru geç yemek ve misvak kullanmaktır”[6] buyuruyor.

Sahur hakkında Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem efendimiz diğer bir hadisi şeriflerinde:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

“sahura kalkın! Çünkü sahurda bereket vardır”[7] buyuruyor.

 


[1] Mevkufat c.1.s.353. İbni Abidin c.3.s.395 (Riyad).

[2] İbni Abdin c.3.s.400 (Riyad).

[3] İbni Abidin c.3.s.367 (Riyad).

[4] Mevkufat c.1.s.353. ibni Abidin c.3.s.399 (Riyad). 

[5] İbni Abidin c.3.s.353 (Riyad). Hâkim, el-Müstedrek c.1.s.598/1579 (Beyrut). İmamı Ahmed ibni Hanbel, Müsned c.5.s.380/23271 (Mısır). Beyhaki, Sünenü Kübra c.4.s.263/8050 (Mekke-i Mükerreme). Ebu Davud, Sünen c.2.s.307/2365.  İbni Abdi’l-Berru, et-Temhid c.22.s.47 (Mağrib). 

[6] İmamı Serahsi, Mebsut c.3.s.77 (Beyrut). İbni Abidin c.3.s.400 (Riyad).

[7] Sahihi Müslim c.2.s.770/1095 (Beyrut). Sahihi Buhari c.2.s.678/1823 (Beyrut). İbni ebu Şeybe, Musannef c.4.s.16/9004 (Kahire). İbni Abidin c.3.s.400 (Riyad).

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>