canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

EHİL HAYVANLAR - (Sırru'l-Esrar 2.cilt)

EHİL HAYVANLAR

 

Ehil hayvanlardan binilmek, yük taşımak, köylerde arazi sürüp imar etmek için evdeki sığır ve öküzlere veya kesip eti alınmak için beslenen hayvanlara zekât verilmez.

Ehil hayvanlardan senenin çoğunu kırlarda, meralarda otlayarak beslenen koyun ile keçi, sığır ile manda ve at ile deveden ibarettir. Bunların yayılma gıda yönleri senenin yarısından çok kısmı dışarı dağ ve kırlarda gıdaları temin olanlar, bunlara Saime denir ve sayıları nisab miktarına ulaşınca zekâta tabi olurlar.

Senenin çok kısmını evden yem ile masraf ederek beslenen hayvanlara Saime denmez, bu kısımdaki hayvanlar her ne kadar zekâta tabi olmuyorlar ise de bunların sahibi teberruan kendisi seve seve kırkta birisini Allah için verirse fakir fukaraya daha güzel daha iyi olur.

Zekât konusuna hiç karışıp girmese sadakasına sayılır. Sadaka hakkında da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde zekâta tabi olunca malınıza gelen hastalıkları zekâtla tedavi edin. Vücudunuza gelen hastalıkları sadaka ile tedavi edin. Buyuruyorlar.

Bir kimsenin koyunu kırktan eksik olsa ona zekât lazım değildir. Fakat mal sahibi kendi tebarru yoluyla verebilir, vermesinde bir hata yoktur. Hiç zekâta tabi değilse sadakasına sayılır. Sadakada vücuda gelen hastalıkları tedavi eder.

Ticaret için olan hayvanların âdetine ve Saime olup olmamasına (kırda otlayıp otlamamasına veya evde yem ile beslenip beslenmemesine) itibar olunmaz. Kıymetlerine itibar olunur. Kıymetlerine göre kırkta bir oranına zekâtı verilir.

 

Koyun Ve Keçi için Zekât Nisabı

40’tan 120’ye kadar bir koyun veya keçi,

121’den 200’e kadar iki koyun veya keçi,

201’den 300’a kadar üç koyun veya keçi,

300’den fazla olursa her yüz koyun ve keçi için bir koyun ve keçi verir.

 

Sığır Ve Manda İçin Zekât Nisabı

30’dan az olan sığır ve mandalarda zekât lazım değildir. Fakat mal sahibi kendi tebarru yoluyla verebilir, vermesinde bir hata yoktur. Hiç zekâta tabi değilse sadakasına sayılır. Sadakada vücuda gelen hastalıkları tedavi eder.

30’dan 40’a kadar bir yaşını ikmal etmiş iki yaşına girmiş bir aded erkek veya dişi buzağı

40’tan 60’a kadar iki yaşını ikmal etmiş üç yaşına girmiş bir aded erkek veya dişi dana

60 sığırdan ise birer yaşını bitirmiş iki buzağı verilir.

60’dan sonrası için her otuzda bir buzağı her kırkta da bir dana hesabı üzere zekât verir.

Mesela: Yetmiş sığır için bir buzağı bir dana, seksen için iki dana, doksan için üç buzağı, yüz sığır için bir dana ile iki buzağı verilir. Sığır cinsinin zekâtı bu hesap üzere verilir.

 

Develer İçin Zekât Nisabı

Develerin nisabı beştir.

5’den 9’a kadar bir koyun veya keçi verilir.

10’dan 14’e kadar iki koyun veya keçi verilir.

15’den 19’a kadar üç koyun veya keçi verilir.

20’den 24’e kadar dört koyun veya keçi verilir.

25’ten 35’e kadar iki yaşında bir dişi deve verilir.

36’dan 45’e kadar üç yaşında bir dişi deve verilir.

46’dan 60’a kadar dört yaşında bir dişi deve verilir.

61’den 75’e kadar beş yaşında bir dişi deve verilir.

76’dan 90’a kadar üç yaşında iki dişi deve verilir.

91’den 120’ye kadar dört yaşında iki dişi deve verilir.

120’den 145’e kadar dört yaşında iki dişi deve ile beraber ayrıca her beş deve için de bir koyun veya keçi verilir.

145’ten 150’e kadar iki adet dört yaşında ve bir adet de iki, ya-şında dişi deve.

150’den 175’e kadar dört yaşında üç adet dişi deve ile beraber ayrıca her beş deve için de bir koyun veya keçi verilir.

175’ten 186’ya kadar dört yaşında üç ve iki yaşında bir dişi deve verilir.

186’dan 196’ya kadar dört yaşında üç ve üç yaşında bir dişi deve verilir.

196’dan 200’e kadar dört yaşında dört dişi deve verilir.

Bundan sonrası için her elli adedine mukabil dört yaşında bir dişi deve ilave olunur.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>