CEZALAR - (Sırru'l-Esrar 2.cilt)

CEZALAR

 

Hac veya umre için ihrama girmiş olan zatlar için yapılması şer’an yasak olan şeylere cinayetü’l-hac denir. Bu hususta kasten veya sehven yanılarak veya unutularak yapılması aynıdır. Şafilere göre hata ile unutmak affedilmiştir. Umreye ait yasaklar cinayetler şu beş kısma ayrılır.

 

1- Yapılmalarından dolayı yalnız birer koyun ve keçi kesilmesi icap edilen yasaklar.

İhrama girmiş buluğ çağındaki bir zatın bir uzvuna tamamen veya bir uzvu miktarı muhtelif yerlerine güzel kokulu bir şey sürmesi başına kına yakması, yağ sürmesi, tam bir gün akşama kadar dikişli bir elbise giymesi veya başını örtülü bulundurması başının en az dörtte birini tıraş ettirmesi, fazla tüylerini gidermesi, tırnaklarını kesmesi vacibi terk etmesi, cünüp ve hayız olarak tavaf yapması bu gibi yasaklar yapıldığında bir koyun veya keçi kurban kesmesi gerekir. İhramda bulunan bir kadının eline kına yakması kurban kesmeyi gerektirir.

Umre için ihrama giren kimse henüz tavafın dört şavtını (devrini) yapmadan cinsel ilişkide bulunsa, umresi bozulur. Bununla beraber bu umreyi tamamlamaya devam eder ve ceza olarak bir koyun kurban eder. Sonra da bu bozulan umreyi bir vacib olarak kaza eder. Tavafın dört şavtından sonra cinsel ilişkide bulunsa, umresi bozulmaz, yalnız bir kurban kesmesi gerekir.

2- Yapılmasından dolayı deve veya sığır kesilmesini gerektiren fiiller:

Bir kimse ihrama girdikten sonra Arafat vakfesini yapmadan önce helali ile cinsel ilişkide bulunur ise bütün mezheplerin ittifakı ile Haccı fasid olur. Bu kimse haccı bozulmamış gibi haccın tüm vazifelerini yerine getirir. Ayrıca Hanefi mezhebine göre bir koyun veya bir keçi, Şafi, Maliki, Hanbelî mezheplerine göre sığır veya deve kesmesi gerekir. Haccı fasid olduğundan ertesi yıl veya imkân bulduğu en kısa zamanda haccını kaza etmesi gerekir.

Bunlar Arafat’ta vakfeden sonra yapması gereken vacip ve sünnet vazifelerini yapmadan daha traş olmadan veya saçlarını kestirmeden evvel hanımı ile cima yönünde birleşirse deve veya sığır kurban etmesi gerekiyor. Eğer tekrar tekrar cinsi yakınlıkta bulunursa ilk cinsi yakınlık için deve veya sığır sonrakiler için her birisi için koyun ve keçi kurban etmesi lazımdır.

3- Her birinin yapılmasından dolayı bir fitre sadakası miktarı sadaka vermesini icap ettiren fiiller.

Bunlar ihramlı bir kişinin uzuvlarından birinin az bir miktarına güzel kokulu bir şey sürmesi. Bir günden az dikişli bir şey giyilmesi veya başını örtmesi, başının dörtte birinden azını traş etmesi, yalnız bir tırnağını kesmesi, başkasını traş etmesi, başkasının tırnağını kesmesi. Bu fiilleri yaparsa fitre sadakası miktarınca sadaka vermesi icap eder.

Tedavi için güzel kokulu bir şey kullanması da cezayı gerektirir. Ama bir yaraya tedavi için zeytinyağı sürmesi ceza gerektirmez. Kırık bir tırnağı da koparması caizdir.

4- Her birinin yapılmasından dolayı fitre miktarından daha az bir sadaka vermeyi gerektiren fiiller.

İhramlı bir kimsenin çekirge öldürmesi, üzerindeki kehleyi öldürmesi veya başkasının üzerindeki kehleyi öldürmesi için göstermesi. Bu işleri yapan ihramlı dilediği bir miktar sadaka verir. Öldürülen kehleler üçten fazla olursa bir fitre miktarı sadaka vermesi icap eder. Bir rivayette eziyet veren kehle ve karınca gibi şeyleri öldürmekten dolayı bir şey lazım gelmez.

Hariçte mesela yolda görülen bir kehleyi öldürmekten dolayı bir şey lazım gelmez. Çünkü bu eziyet veren bir hayvan olduğundan esasen öldürmesi caizdir.

5- Her birinin yapılmasından dolayı bedelini ödemesi gereken fiiller.

Bunlar da ihramlıların av hayvanlarını öldürmesinden veya Mekke-i Mükerreme’nin Haremindeki yaş ağaçları ve yeşil otları kesip koparmasından ibarettir. Bir ihramlı gerek haremi şerifte ve gerek harem haricinde av hayvanını öldüremez ve öldürene delalet edemez. Yine bir ihramlı Mekke-i Mükerreme’nin haremindeki yaş ağaçları yeşil otları kesemez. Tersine hareket edenler kıymetlerini öderler. Şöyle ki öldürülen hayvan eti yenilmeyen hayvanlardan ise cezası bir koyun veya keçi kurban etmektir. Fakat eti yenilen hayvanlardan ise öldürüldüğü yerdeki kıymeti iki adil zat tarafından tayin edilerek tamamen sadaka verilir. Eğer bir fitre sadakasından az ise yerine bir gün oruç tutması da kifayet eder.

Biçilen bu kıymet bir kurban değerinde ise ihramlı muhayyerdir. Dilerse kurban keser dağıtır. Dilerse parasını fakirlere dağıtır. Kendisinde mazarrat olan yılan, akrep, yavuz köpek, kaplumbağa, fare, karga ve benzeri, arı, sivrisinek ve karasinek, kene, pire, kertenkele ve yeryüzü haşeratının cümlesini öldürmek caizdir bundan dolayı bir şey lazım gelmez.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>