KURBAN BAHSİ - (Sırru'l-Esrar 2.cilt)

KURBAN BAHSİ

 

Kurban Kesmek  

Kurban bayramında ibadet niyetiyle kurban kesmek Müslüman, hür, mukıym ve havaici asliyesinin haricinde yani, ev, eşyası, binek gibi zaruri ihtiyaçlarından başka sadaka-ı fıtır bahsinde açıklandığı üzere nisab miktarı bir mala sahip olan kimsenin kurban kesmesi vacibtir.

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu Teâlâ aleyhi ve sellem efendimiz hadisi şerifte:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلٰا يُقَرَّبَنَّ مُصَلّٰانَا

“her kim hali vakti yerinde olur da kurban kesmezse asla Bizim namazgâhımıza yaklaşmasın”[1] deyi buyuruyor.

Kurbanda vacib olan, kan akıtmaktır. Kurban kes­meden tasadduk etmekle Kurban borcu ödenmiş olmaz. Ya­ni bir Kurban alıp onu kesmeden birilerine hayır olarak ve­rilse Kurban kesilmiş sayılmaz. Kendi üzerine Kurban kes­mek vacib olan bir Müslümanın üzerinden Kurban düşmüş olmaz. Onun için Kurbanı bizzat kesip kanını akıtmak gereklidir (vacibdir) veya birine vekil aracılığı ile de kestirebilir.

Kurban kesme vakti, Kurban Bayramının birinci, ikin­ci, üçüncü günleridir. Bu günlere "Eyyam-ı nahir" Kurban kesme günleri denir.

Kurban, Bayram namazı kılınan yerlerde (şehir ol­sun, köy olsun) Bayram namazından sonra kesilir. Bayram namazından evvel kesilen hayvan Kurban sa­yılmaz. Kurbanın, bayram namazından sonra kesilmesi ge­reklidir.

 


[1] İmamı Ahmed ibni Hanbel, Müsnedi c.2.s.321/8256 (Mısır). Hâkim, el-Müstedrek c.4.s.258/7565 (Beyrut).  Münavi Feyzu-l-Kadir c.3. s.181 (Mısır). Beyhaki, Sünenü’l-Kübra c.9.s.260 (Mekke-i Mükerreme). Zeyla-i, Nasbu’r-Raye c.4.s.207 (Mısır).

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>