Kurban Edilmesi Caiz Olan Hayvanlar - (Sırru'l-Esrar 2.cilt)

Kurban Edilmesi Caiz Olan Hayvanlar

 

Deve, sığır ve davar. Bu üç çeşit hayvan kurban edilir.

Bunların dişisi de, erkeği de Kurban olur. Deve ve sığırın dişisi, davarın (koyun ve keçinin) er­keğini kurban etmek daha efdaldir.

Koyun ve keçinin bir yıllığı kurban edilir. Koyunun bir yıllık gibi gösterişli olanı, annesinden ayırt edilemeyecek derecede büyük olan ve altı aylık olan bir kuzunun da kurban edilmesi caizdir.

Devenin beş yaşında olanı Kurban edilir, sığır ve mandanın iki yaşında olanı kurban edilir.

Bir koyun veya keçi ne kadar büyük ve gösterişli olursa olsun ancak bir kişi için kurban edilebilir.

Bir deve veya sığır birden yedi kişiye kadar ortak kurban kesilebilir. Ortak olan kimselerin hepsinin kurban niyyetiyle katılmaları gereklidir.

Kurbanlık hayvanın şaşı, topal, uyuz ve deli olmasında, doğuştan boynuzlu veya boynuzsuz veya boynuzunun azı kırık bulunmasında, kulakla­rının delinmiş veya enine yarılmış olmasında, kulaklarının uçlarından kesilip sarkık bir halde bulunmasında, dişlerinin azı düşmüş olmasında, cinsel organı bulunmamasında, buruşmuş olarak bulunmasında bir sakınca yoktur. Bu hayvanlar kurban edilebilirler. Kurbanın semiz olması daha faziletlidir.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>