ALIŞ VERİŞ - (Sırru'l-Esrar 2.cilt)

ALIŞ VERİŞ

 

 

Burası alış veriş yani alım satımı söyler. Cenâb-ı Allahu Teâlâ hazretleri ayeti kerimede:

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۜ

“Allahu Teâlâ alış verişi helal eyledi, faizi haram eyledi”[1] deyi buyuruyor. Yahudiler alış verişte faizdir deyince bu ayeti kerime geldi.

Rasulullah sallallahu Teâlâ aleyhi vesellem efendimiz hadisi şerifte:

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحِلْفُ فَشَوِّبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

“ey tüccarlar! Alış verişe devam ediniz. Boş söz, oyun ve yeminleri söylemeye size mecbur gibi görünür sakınınız, doğru olunuz sadakaya devam ediniz”[2] deyi buyuruyor.

Cenâb-ı Hak Teâlâ hazretleri bir ayeti kerimede:

يَآ اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَاْكُلُوٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“ey Allah’a iman edenler! Karşılıklı rıza ile yapılan bir ticaret haricinde birbirinizin mallarını haram ve batıl yollarla yemeyin”[3] deyi buyuruyor.

 


[1] Bakara suresi 2/275

[2] Hâkim, el-Müstedrek c.2.s.5/2138 (Beyrut). Beyhaki, Sünenü’l-Kübra c.5.s.265/10192 (Mekke-i Mükerreme). Ebu Davud, Sünen c.3.s.242/3326. Nesai, Sünenü’l-Kübra c.4.s.6/6055 (Beyrut). İbni Mace, Sünen c.2.s.726/2145 (Beyrut). Tabarani, el-Mu’cemu’l-Evsat c.4.s.379/4485 (Kahire). İmamı Ahmed ibni Hanbel, Müsned c.4.s.6 (Mısır). 

[3] Nisa suresi 4/29.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>