NİKÂH - (Sırru'l-Esrar 2.cilt)

NİKÂH

 

İmamı Azam’a göre buluğ çağına ulaşmış bir bekâr kızı gerekse bir dul kadını anası babası bunları zorla kendi isteklerine göre iste-diklerine veremez. Çünkü gönülsüz zorlamaları İmamı Azam’a göre münasip değildir.

Alacak ve varacak olan tarafların şahitler huzurunda biri birlerine alıp varmalarındaki ikrar reylerine bağlı böyle hüküm olunur.

NİKÂH USULÜ

Eğer erkek ile kadın huzurda olur ise, iki erkek şahit, bir nikâh kıyan kâfidir. Eğer iki erkek olmazsa iki kadın, bir erkek şahit huzurunda nikâh kıyılır. Eğer kadın ve erkek huzurda olmazsa, o zaman bir erkek kadının vekilliğini alırken iki erkek şahit bulunur. Aynen erkeğin de bu minval üzere vekil ve şahit olmak suretiyle olur. Evvela iman tazelenir. Önce euzu besmele ile:

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهْ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهْ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمِ اَلْكَر۪يمَ الَّذ۪ى لٰٓااِلٰهَ اِلّٰا هُوَ الْحَيُّى الْقَيُّومُ وَاَتُوبُو اِلَيْهِ

“Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullahil aziymi el kerimellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyumu ve etubu ileyhi”

Der yüzünü kızın vekiline döner, euzu besmele çekerek;

 بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰه عَلٰى مِلَّتِ رَسُولُ اللّٰهِ

“Bismillahi vebillahi ala milleti resulullah”

Allahu Teâlâ’nın emriyle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnet-i seniyyesiyle ve İmamımız İmam-ı A’zam hazretlerinin ictihatlarıyla hazır bulunan cemaat-i müsliminin şahadetleriyle vekili olduğun mesela; kadının babasının adı Ahmed, vekili olduğun Ahmed’in kızı, kızın adı Fatıma ise vekili olduğun Ahmed’in kızı Fatıma’yı, talibi olan oğlanın babası Mustafa ise, oğlunun adı Ali ise, Mustafa’nın oğlu Ali’ye hatunluğa, helalliğe, zevceliğe vekâletin hasebiyle veri verdin mi? Diye oğlanın vekiline dahi bu minval üzere dönüp söyler. Fakat oğlanın vekiline, alıverdin mi? Der.

Bu minval üzere üç kere tekrar eder. Son üçüncü defada oğlana mehri müeccel ve mehri muahhar ile aldın kabul ettin mi denilir. O da aldım kabul ettim deyince nikâh kıyan ben de dahi akd-i nikâh ettim der bildiği duayı eder son bulur.

Mehri Müeccel mehri muahhar denilen konu nikâhla bir kadın beyinin evine geldiği vakitte beyi bir miktar beyi gücünün miktarı bir miktar o kadının eline para vermesi; kadına verilecek paranın miktarı âdeti beyinin bütçesine, servetine bağlı az da verebilir, çok da verebilir. Kadının beyi çok fazla düşkün fakir kimse ise kadın derse ki benim mehrim sana helal olsun derse o da olur. Az çok bir miktar verirse o da olur. Buna nikâh kıyılır iken Mehri Muahhar ile aldın mı denilen mehri Muahhar’ın özeti böyledir. Mehri Müeccel denilende kadına ait olan bilezik küpe altın bunlar mehri müecceldir. Sonraki beyinin evinde kadına verilen paraya mehri muahhar denilir.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>