canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

BİZİM DERSİMİZ ŞUNLARDIR: - (Sırru'l-Esrar 2.cilt)

BİZİM DERSİMİZ ŞUNLARDIR:

 

Her namazın sonunda 3 Fatiha, 3 ihlâsı şerif, 3 salâvatı şerif okuyup sevabını evvela Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve cümle peygamberlerin ve bütün ehli imanın ruhlarına bağışlar. Tekrar 3 ihlâs 1 Fatiha-i şerife 3 salâvatı şerife okuyup sevabını Hazreti İmamı Ali kerremallahu vechehu efendimizin ruhuna, pirimiz şeyh Abdulkadir Geylani Efendimizin ruhuna, Veysel Karani Hazretlerinin, Pir Muhammed Bahaeddin Nakşibendî Hazretlerinin, Pir Seyyidina Ahmed rufa-i ve ve Ökkeşiye Hazretlerinin ruhlarına hediye olunur. Tekrar üç ihlâs bir fatiha üç salâvatı şerife okunur. Hâsıl olunan sevabı Şeyhimiz Bilal Baba Hazretlerinin ruhuna ve ahirete geçmişleri olan baba ve annesinin ruhlarına ve ahirete göçmüş olan aileleri ve ahrete göçmüş olan evlatlarının birlikte ruhlarına hediye edilir.

HUZURU RABITA

24 saatte bir sefer ne zaman müsait zamanı olursa o müsait zamanda kıbleye karşı oturup önce huzur ve rabıtaya başlanır. Huzur ve Rabıta şunlardır.

Evvela üçbeş dakika düşünür tefekkür yapar. Ölümü, mezarı, mahşeri, sıratı cennet cehennemi düşünür tefekkür yapar. Şu içindeki bulunduğumuz dünya ve dünyanın içindekileri endişe hayallarını mümkün mertebe kalbten atar.

Sonra daha düşüncesinde bu çekeceğim dersimi son dersimiz miş gibi bilerek öyle huzuru kalb ile kalbini bizzat Cenabı Allah’a doğrultup tutar. Ya Rabbi şimdi ben senin huzurundayım her ne kadar ben seni göremiyorsamda sen benim her halimi görüp biliyorsun. Bu şekilde bizzat Allah’ı hazır ve nazır bilerek sonra kalb teveccühünü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize çevirip Onun nuru nübüvveti güneş gibi doğmuş dünyayı kablamış O nurun altındayım bilir. Sonra kalb teveccühünü Pirimiz Şeyh Abudlkadir Geylani Efendimize çevirip onun sağ eli başımın üzerinde himmetini yanında hazır bilir. Sonra kalbini teveccühünü Şeyhimiz Bilal Baba Hazretlerine çevirir. Himmetini yardımını yanında hazır bilir. Sonra bu oturan ben değilim Allah için bağlı olduğum mürşidimdir. Ben onun kalbindeyim deyip bu tertip üzere kalbi Allah’u Teâlâ Hazretlerine O’nun Sevgili Rasulüne ve Rasulünün halifelerine kalb bağlanmış olduğu müddetlerde melun şeytan ve cinler o kalbe yol bulup sokulamaz inşeallahu Teâlâ. Sonra da derse başlamadan evvel bu duayı okur.

DERS TARİFİ:

Çekilecek dersten önce, vesair murakabaya oturduğu zamanlarda, önce bu duayı okur öyle başlanır.

Euzu Besmele ile

إِلٰهِ أَنْتَ مَقْصُود۪ى وَرِضَاكَ مَطْلُوب۪ى وَإِلَيْكَ وَس۪يلَةِ شَيْخِى يَا حَضْرَتِ سَادَاتْ أَمِدُّون۪ى وَأَغ۪يثُون۪ى وَأَع۪ينُون۪ى وَ أَرْشِدُون۪ى وَأَرْحَمُون۪ى

“İlahi ente maksudi ve rızake matlubi ve ileykel vasileti şeyhi ya hazreti sedat emidduni ve eğisuni ve einuni ve erşiduni ve erhamuni”

Meali: “Ey Allah’ım maksadım, arzum, isteğim sensin ve senin rızandır. Şeyha teslimiyetimdeki arzu maksatım onun vasıtasıyla sana kavuşmaktır. Ya Rasulullah imdadıma yetiş, sana sığındım, beni gözetle, beni iyiye yönelt, beni irşad et, şefkat ve merhametini benden esirgeme ya Resulullah.”

Bu çekeceğim dersim son dersmiş gibi huzuru kalb ile huşu ile dersine başlar.

24 saatte ne zaman bir müsait vakit bulursa o vakitte oturur bu şekilde dersini çekmeye başlar.

1- Yaptığı günahlarını göz önüne getirip af olması için boyun bükerek 100 defa أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمُ Estağfirullahelaziym çeker. Anlamı kısadan nefis karşısında olduğundan bu günahları nefsim ba-na yaptırdı. Sen büyük Rabb’ımdan bu günahlarımın affını talep ederim ya Rabbi. Anlamı böyledir.

2- 100 defa Salevatı şerife,

 أَللّٰهُمَّ صَلِّى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد

Allahümme Salli ala seyidine muhammedin veala âli seyidina Muhammed veyahut en kısası

أَللّٰهُمَّ صَلِّى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّد

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammed bu da olur.

3- 200 defa لٰٓاإِلَهَ إِلَّا اللّٰه  La ilahe illallah.

4- 100 defa اَللّٰه، اَللّٰه Allah, Allah, Allah.

Bu istiğfar, salâvatı şerifeler, kelime-i tevhid yani La ilahe illallah, Allah Allah zikirlerini dil kalb ile birleşip kendini huzuru Allah’ta bilerek bu zikirler dilden çıkınca iki çene arası ağızda kalmasın. Kalb huzuru Allah’da tutularak dilden çıkan zikirler kalbe hırtlaktan sevk olunsun ki bu şekilde kalbe indirilsinki tesirleri daha fazla olsun.

Aynen namaz ibadetimizde ve Kur’an-ı Kerim okuduklarımızda kalb mümkün mertebe huzuru Allah’ta tutulması, huzurdan başka endişe Hayallerden kalb ilgi alakalardan çekilerek bizzat yakınen huzuru Allah’da tutarak dilden çıkan Kur’an ayetler namazdaki sure tesbihler dersdeki çektiğimiz zikirler bunların yekün cümlesini mümkün mertebe dilden çıkanı hırtlaktan kalbe indirilsin ki tesirini Cenâb-ı Hak halk etsin inşallahu Teâlâ.

Bu derslerin biraz daha açıklamasını yapalım. İnşaallahu Teâlâ.

Şeyhimiz Bilal Baba Hazretlerinin tarifi: “Bu dersi Pirimiz Şeyh Abdulkadir Geylani Efendimizin tarifi; yirmi dört saatte kıldığımız her beş vakit namaz sonunda bu yazılmış olan şekilde beşyüz ders çekilmesini buyuruyorlar. Bu şekilde beş vakit sonunda çekilir ise yekün ikibin beş yüz eder,” dedi.

Kendisi bunu iki kısım tertip kıldığını söyledi. “Bu iki bin beş yüz dersi bu şekilde çekemiyenler. Dünya işi çok olanlar yirmi dört saatin içinde bir müsait vaktinde oturup bu yazılı olan beşyüz dersi çeker. Ders bittikten sonra dersin haricinde meşgul olacağı La ilahe illallah zikrini kendi duyacağı kadar dinelirken, yürürken, otururken, yatarken her yerde devam edilir,” buyurdular.

“Birde benim vaktim müsait akşama kadar hiç bir işim yok fazla çekerim diyenlere de ikibin beşyüz ders tarifimiz vardır,” buyurdular.

“Onlarda 24 saattin içinde ne zaman bir müsait vakti olur o zamanda otururlar huzuru kalb ile

500 Estağfirullah El azim çeker.

500 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salâvatı şerif çeker.

1000 kerre veyahut 1200 de La ilahe illallah zikrini çeker.

500 Allah Allah ismini çeker. Allah Allah isminin üzerine bizde Allah izin verirse 500 defa Allah Allah ismini ilave edelim inşallah. Bu ilaveye sebeb ehli tasavvuf olan Miftahül kulub kitabında her kim huzuru kalb ile yevmiye gün l000 kerre Allah Allah zikrine devam ederse Cenâb-ı Hak Teâlâ ve Tekaddes hazretleri o kimseyi kendisine ehli yakın kendisini ehli yakınlardan kayıt ettirir. Onun üzerine l000’e ulaştırırsak inşallah yüce Rabbımıza ehli yakın olan kullarından olmayı nasip etsin.

Bu ikibin beşyüz dersi çekerim diyenler şayet bu ikibin beş yüz dersi bir vakitte çekemezsem iki vakte böler iki vakitte çekersem olurmu diyenlere buda olur” diye buyurdular.

Bu derslerden sonra çekmek isteyenlere huzuru kalb ile kalb teveccühünü sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi veselleme çevirip, doğrultup bizzat huzuru Resulullahta imiş gibi diz be diz karşısında oturuyormuş gibi huşu, edeb ile saygı, tazimle az boyun bükerek ikiyüz kere Essalatü vesselamü aleyke ya Rasulallah çekmek isteyenler bunuda çekebilirler” buyurdu.

Bu derslerden hariç çekebilenler.

Her seferinde besmele ile 100 Elham çekebilirler. Çekerim diyenler her birinde besmele ile 100 Kulhüvallahu ahad suresini çekebilirler.

Daha vaktim müsait işim yok deyip çekebilirim diyenler ikindi namazından sonrada 200 veyahut çekebilirse 300

 اَلصَّلٰاةُ وَالسَّلٰامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللّٰه

Esselatü vesselamü aleyke ya Rasulallah çekebilirler.

Bu çekilen derslerden hariç boş vakitlerinde dil ile kalbini birleştirip la ilahe illallah zikrine dinelirken, otururken, yatarken, yürürken mümkünü olan her yerlerde kendisi duyacak kadar la ilahe illallah zikrine devam ederler.

Bir hadisi kudsi Rumuzu-t-Tevhid kitabında; Cenâb-ı Hak Teâlâ ve tekaddes hazretleri hadisi kudsisi geride yazıldı idi onun faziletini söyleyeceğiz.

Cenâb-ı Hak teala Hazretleri buyuruyorki. “Bu la ilahe illallah kelimesi benim bir kuvvetli metin kal’amdır. Herkimhuzuru kalb ile la ilahe illallah kal’asına girer çıkmaz mümkün mertebe azimli devam ederse o kimseler dünyada korktuklarından kurtulurlar. Mezar, mahşer, ahret azaplarından emin olurlar.”

Ne kadar bir kıymet biçilmez yüce Rabbımızın kulları üzerine ne kadar büyük ihsanıdır. Kurtuluş yollarını, kurtuluş çarelerini ayan açık haber veriyor. Bu hadisi kudsiye karşı en fazla gayret edip nefsin şeytanın hesap, fesat hila kal’alarından firar edip yüce Rabbımızın bizleri iki dünyada muhafaza eyleyici emin olan bizleri muhafaza eyleyici la ilahe illallah kal’asına gayretle girmeye çalışalım.

Nefsanî, şehvani, şeytani, dünyavi, havai arzu zevklerinden, muhabbetlerinden yani bizleri yüce Rabbımızın rızasından emin olan la ilahe illallah kal’asına girmelerimize mani olan nefis şeytan hila fesat kal’alarından firar edip la ilahe illallah kal’asına girip çıkmayanlardan eylesin cümlemizi âmin, Ya Muin.

Bir konu ilave etmek münasip düştü. Ehlisünnet tasavvuf mürşidi kâmillerinin görüşlerine göre, bir kimse tarikata intisap etse tarikata ait vazifelerine evrad ve ezkarlarına devam etse nafile namazlarına devam, az yemeye devam, huzuru kalb ile zikrullaha devam abdestli durmaya devam Kur’an okuması abdesti namazı yerinde devam olsa böyle bir kimse kalbine, kalbinden de diline gelse ki ben artık işi tamamladım diyecek olur ise o kimse Allah korusun nefis ile şeytan kendisini aldatmış iftihar, riya, benlik tuzağına düşürüp yakalamışlar.

Amma bu saydığımız ibadetleri evrad ezkarları az yemeyi lüzumu olmayan gereksiz malayani olan kelamları terk etse, tarikat amellerine riyazet mücadele ile çalışıp İlhami Rabbaniler gelse tecelli-i ilahiyeler gelse feyzi ilahi aşkı ilahi gelse çilehaneye girip kırk gün çilehanesini tamamlasa, bu adam Allah’a çok Hamdi şükürler eyleyip ya Rabbi senin hidayetinle lütfu ihsanınla daha bu işleri senin anlatmanla daha yeni başladım ya Rabbi nefsi yeni anladım hidayetinle senin anlattığın kadar seni, nefsimi bildirdiğin kadar daha yeni anlamaya bilmeye yeni başladım der ise o kimse Allah’ın lütfu, Allah’ın hidayetindedir ve her türlü kötülüklerden selamettedir.

Allah’ım anlatsında onunla anlayalım. Anladığımızın üzerinde yardımı ile sabır sebatla duralım inşeallahu Teâlâ.

Bu dersler namazlar, Kur’an’lar, zikirler, kelimei-i tevhidler çekilirken mümkün mertebe dışımız her ne kadar dünya ile isede, iç kalbimiz, dış dünya, nefis, şeytan, endişe, hayallarından Rabbım kalblerimizi ilgi, alakalardan kesip, kalblerimizi yardımı ile kendisine çevirip, bağlamayı ve huzur bulup rıza ve huzurda sabit kalmayı cümlemize nasip müyesser eylesin ve kalbimizin gidiş yön yollarını hidayeti ile kapatıp, kalbimizi kendine, rızasına, zikir, fikrine bağlasın. Habibinin hürmetine amin.

Birde dersimizde besmele var. Besmele seher vakti veyahut seherde yapamayanlar sabah namazından sonra 786 adet bismilla-hirrahmanirrahim çeker. Sonunda bir sayfa kadar duası vardır.

Bu duamızı inşeallah hem Arapçasını bilmeyenlerde yeni yazısı yazılacak. İnşaallah. 786 besmeleyi çeker o duayıda ilave eder. Manalarını düşünerek huzuru kalb ile okur ise o kimse hem dünya servetine hem ahret servet nimetlerine kavuşur. Hem de İnşaallahu Teâlâ yüce Rabbımıza kavuşur.

Ravisi pirimiz Şeyh Abdulkadir Geylani ondanda rivayet eden Şeyhımız hacı Bilal Muhammed Nadiridir. Duasını şayet yapamıyanlar olursa bunlarda 800 besmele çeksinler, buyurdular. Bu besmeleyi çekmek isteyenler bu besmele çekilince besmelenin 133 salâvat hakkı vardır. 133 salâvatı ders çekenler beşyüz ders çeker ise beşyüz dersin içindeki 100 salâvata otuz üçde daha ilave eder dersdeki çekmiş olduğu besmelenin salâvat hakkını vermiş olur. Zaten dersi beşyüz salâvat çekenler tekrara hacet kalmaz besmelenin salâvat hakkını ödemiş olur.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>