KARDAŞLAR UYUMAYIN SABAH YAKINDIR - (Defter-i Aşikan)

KARDAŞLAR UYUMAYIN SABAH YAKINDIR

 

 

Ahdettik bu geceyi ihya etmeğe

Kardaşlar uyumayın sabah yakındır

Bu gece bin aydan hayırlıdır dedi Hak

Kardaşlar uyumayın sabah yakındır

 

Burası Okkaşe ashabı Rasulüllahtır

Kadir gecesi hakkında vaad eyleyen hazreti Allah’tır

Okuyalım mevlidi işimiz zikrullahtır

Kardaşlar uyumayın sabah yakındır

 

Devamla okuduk mevlidi eyledik zikir

Yoruldu kardaşlar hem daldı fikir

Usandılar olmadı sabah Allah’a şükür

Kardaşlar uyumayın sabah yakındır

 

Uzadı gece süzüldü gözler salındı başlar

Neylesin olmuyor sabah sefil kardaşlar

Sabah yaklaştı ötmeye başladı kuşlar

Kardaşlar uyumayın sabah yakındır

 

Açıldı gökler melekler ruhlar hep bize bakar

Rasulullah baratı kadiri ihya edene takar

Ne mutlu o kimse uyumaz sabaha çıkar

Kardaşlar uyumayın sabah yakındır

 

Bu sırada çıktım abdest almağa

Alıp namaz kılıp Hak rızasın bulmağa

Geldi bize san ki on seneyi bulmağa

Kardaşlar uyumayın sabah yakındır

 

Kimisi sandılar hiç sabah olmaz

Güneş doğup sanki kemalini bulmaz

Kardaşlar vallahi bu gece böylece kalmaz

Kardaşlar uyumayın sabah yakındır

 

Hamdü şükürler olsun bu halde eyledik sabah

Kadiri ihya eyledik hem bulduk felah

Bize kadiri vaad eyleyen ol zatı ilah

Kardaşlar uyumayın sabah yakındır

 

Benim Muhammed rehberim Ali Okkaşe Hızır hazırı

Eşref zade Rumiyem, hem de veysi Kadiri

Hem Beha-i, hem Rufa-i, hem Bilal-i Muhammed Nadiri

Kardaşlar uyumayın sabah yakındır

 

Bu gün geldi hatıra on beş senelik iş

Mevlam versin dünyaya düzen ve açılış

Yardımcımız enbiyalar, evliyalar olsun bu geliş

Kardaşlar uyumayın sabah yakındır

Hacı Muhammed Bilal NADİR

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>