HÜRMETİN BİLDİM BUGÜN - (Defter-i Aşikan)

 

HÜRMETİN BİLDİM BUGÜN

 

Hürmetin bildim bugün, hakka feryad eyledim,
İtikadım ihlâs ile kalbimi pak eyledim,
Malı mülkü can, yolunda hep terk eyledim,
Kıl şefeat ya Muhammed şah-ı sultan-ı Rasul

 

Ravza-i Nur-u Münevver bugün geldi feryadıma
Ruzi mahşerde meded eyle benim feryadıma,
Atam, anam, gavm-ı gardaş ıhvanı hem ahbabıma,
Kıl şefeat ya Muhammed şah-ı sultan-ı Rasul.

 

Aşıkı sadıkların kalbinin mihmanısın

Cümle isyan ehlinin derdinin dermanısın

Enbiyalar evliyalar şahının sultanısın

Kıl şefeat ya Muhammed şah-ı sultan-ı Rasul

 

Bir nidarım bugün derde derman isterem

Sensin şahım lütfu ihsan isterem

Hürmetin içun Nadire lütfu Mevla isterem

Kıl şefeat ya Muhammed şah-ı sultan-ı Rasul

Hacı Muhammed Bilal-i Nadir

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>