ÂDEM ARA ÂDEMİ BUL ÂDEM İLE ÂDEM OL - (Defter-i Aşikan)

ÂDEM ARA ÂDEMİ BUL ÂDEM İLE ÂDEM OL

 

Pak edip dil levhını ceht eyle hak-i âlem ol

Her ceza bir cilvedir Hakk’tan bil anı hurrem ol

         Sabrile verdi Eyyuba hayat-ı sıhhati

         Her cezaya sabır kıl esarar-ı Hakk’a mahrem ol

Bâkî Allah çok Süleymanlar geçirmiş dehri dun

Bak dünyaya aldanma gel ibn-i Âdem ol

         Aldanıp emmareye verme hevaya ömrünü

         Düşmanın dost eylegil dostunla yâr-i hemdem ol

Rahi rif’at bulmak istersen birader aç gözünü

Âdem ara âdemi bul âdem ile âdem ol

      Ey Nigahi dinle gel nutkun nasihattir sana

      Kıssadan hisse budur, hırkan başına çek ebsem ol

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>