BOYNUMUZU BÜKÜK KOYMA MEVLAM - (Defter-i Aşikan)

 

BOYNUMUZU BÜKÜK KOYMA MEVLAM

 

Biderler ekildi de gelmedi kemale

Gerisini sen eriştir Mevlam visale

Mevlam sen acı bu müşkül hale

Boynumuzu bükük koyma Mevlam.

 

Zahir beni alan aradan

Yaralarımıza merhem vur bizi yaratan

Yaralarımız almıyor gayri çareden

Boynumuzu bükük koyma Mevlam.

 

Efendimizin hakkı içun

Bağışla evlatlarının suçun

Sevgili Habibin hakkı içun

Boynumuzu bükük koyma Mevlam

 

Kardeşler arasına ülfet koy

Hased kemlikleri içimizden yu

Gider aradan cesetle o boy

Boynumuzu bükük koyma Mevlam.

 

Mevlam sen düşürme bizi dile

Sen verme bizi yad ele

Senden gayrisini koyma bu gönüle

Sen bizi eline al Mevlam

 

Sen bizi benlikten koru

Aşkınla gönlümüz olsun arı[1]

Gönlümüzden kaldır ağyarı

Boynumuzu bükük koyma Mevlam

 

Riyayı üzerimizden kaldır

Lütfün ile rızayı bildir

Fena sahrasına bizi daldır

Boynumuzu bükük koyma Mevlam

 

Dostluğuna layık değil isek layık eyle

Bunun çaresini Sen bize söyle

Senin hidayetin olmazsa bu aciz neyi bile

Boynumuzu bükük koyma Mevlam.

 

Dilimi gıybetten kurtar

Durmaz bu hal maneviyatımızı yırtar

Bu illetten Mevlam beni kurtar

Yadlar elinde koyma beni Mevlam

 

Bütün zamanım geçiyor heva ile

Hem ibadetlerim riya ile

Bunun ilacını Sen bana söyle

Yadlılar elinde koyma beni Mevlam.

 

Al benliğim benden

Bu derdime derman senden

Sevdir bana Seni candan

Yadlılar bendinde koyma beni Mevlam.

 

Beni seninle meşkul eyle

Vuslat yolun bana sen söyle

Viran gönlümü aşkınla düz eyle

Yadlılar bendinde koyma beni Mevlam

 

Kaldır gafleti özümden

Çıkar bu dünyayı gözümden

Ayırma beni şeyhımın izinden

Yadlılar bendinde koyma beni Mevlam.

                                         Hacı Mustafa GÜNEŞ

 


[1] Temiz.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>