NE GÜZEL NE GÜZEL - (Defter-i Aşikan)

NE GÜZEL NE GÜZEL

 

Senin derdine düşenler

Yanıp aşkınla pişenler

Bu yola çok olur ilişenler

Gayrıyı atıp seninle bilişenler, ne güzel ne güzel

 

İzninle kalemi aldım ele

Batın elinden hikmetler geldi dile

Kuş çoktur amma ancak bülbül âşık olur güle

Bülbülünde ötüşü ne güzel ne güzel

 

Meşakkatlere sabır gerek

Pehlivanlara cesaret gerek

Zahidlere cennet gerek

Âşıklara aşkın gerek

Aşkınla söyler ne güzel ne güzel

 

Allah’ım sizsiz hiç yol çıkar mı size

Aşkın güneşi doğunca öze

Aşkınla yaşlar gelir göze

Akar damla damla ne güzel ne güzel

 

Allah’ım yolunda canın verenler

Visalin gülün derenler

Hak yolunda sadık erenler

Sadakatinde durur ne güzel ne güzel

 

Allah’ım senin derdine düşenlerde gayrı dert kalır mı?

Seni bırakıp gayrı ağyarlara aldanır mı?

Senin aşkından, gayrilerden tat lezzet alır mı?

Dadı zevki sen olursun ne güzel ne güzel

 

Bu canı sen verdin bana

Bu can feda olsun sana

İki cihanda sen yetersin bana

Benliği atıp seninle kalmak ne güzel ne güzel

 

Allah’ım arzu recam senden

Ayırma biz kulların senden

Son nefeste can çıkarken bu tenden

Kelime-i tevhidle hıtam bulsun bu ten, ne güzel ne güzel

 

Bu gün batın ellerinden geldi bir hoş haber

Ne kadar hoş ne kadar güzel muteber

Gelince koymadı bende hiç gam ile keder

Ne kadar hoş ne kadar güzel

 

İşte bu haberdir haberlerin güzeli

Haber gönderendir cümle güzellerin güzeli

Elestüden ahdu peymanımız vardır ezeli

Ahdinde durmak ne güzel ne güzel

 

Ey Allah’ım sen bize sahip ol

Sensin Halık’ımız biz bir aciz kul

Ancak seninle sana açılır yol

O yolu bulup yürüyüp seni bulmak ne güzel ne güzel

 

Ey Allah’ım sen tut bizim elimizden

Asla zikrin gitmesin dilimizden

Manevi kokun gitmesin gülümüzden

Manevi gülü bulup koklamak ne güzel ne güzel

 

Ey Allah’ım bildir bize manevi gülümüz

Anın dalında ötüşsün bülbülümüz

Anınla bilip manevi elimiz

O eli bulup o elde kalmak ne güzel ne güzel

 

Takva, huzur, tefekkürü daim adet eylemek

Dalıp tefekküre senden alıp seni söylemek

Düşüp derdi aşkına

Aşkınla gönül eylemek ne güzel ne güzel

 

Ey Allah’ım sensin bütün dertlerin devası

Her derdin sonunda gelir sefası

Çok sevdiğim on sekiz bin âlemin Mustafa’sı

Sevgine erip sevginde kalmak ne güzel ne güzel

 

Açıldı aşk pazarının gülleri

Dalında ötüşür hakıkat bülbülleri

Senin aşkın geçirir dağlar ile belleri

Hakıkat elimize erip vatan elimizde kalmak ne güzel ne güzel

 

Ey Allah’ım zalım nefis durmaz ordusu ile baş kaldırır

Gelince aşk ordusu yok eder anları öldürür

Senin aşkın âşıkları öldürür

Aşkınla ölüp yeniden dirilmek ne güzel ne güzel

 

Aman Allah’ım sana sığındım nefis elinden

Yırtar edeple hayâsın günah çıkar dilinden

Çıkarır sana giden yoldan

Ayrılmayıp rızanda sabit durmak ne güzel ne güzel

 

Ey Allah’ım sen sahip ol tut bizi

Bu nefis kara etmesin bu yüzü

Ancak sizinle bilip bulalım sizi

Sizinle bulup sizinle ebedi kalmak ne güzel ne güzel

 

Bu nefis tevbe eder sabit durmaz

Şehvetle günahtan hiç yılmaz

Senin nusratınla buna galip gelmek ne güzel ne güzel

                                                    Hacı Mustafa GÜNEŞ             

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>