GÖNÜL NUR-U ZATIN MAZHARIDIR - (Defter-i Aşikan)

GÖNÜL NUR-U ZATIN MAZHARIDIR

 

Gönül kim nur-u zatın mazharıdır

Anın çün feyz-i Rahman’ın yeridir

                 Revamı sen ana hayvan koyasın

                 Varıpta fi’l-i şeytana uyasın

Kaçan bulunsa ol evde behayim[1]

Ki yani türlü ahlak-ı zemayim

                 Bunlardan olmayınca kalb mücella

                 Sanır mısın ki Hak ede tecella

Kaçan mir’at-ı dil[2] pastan arınmaz

Cemal-i hazreti Mevla görünmez

                 Edersen bin beladan Hakk’a taat

                 Olursan ehl-i sünnet ve’l-cemaat

Şunlar kim zikri zahirde kılırlar

Mukarrerdir ki ebrardan olurlar

                 Bu cismani ne kim var zikrü taat

                 Kamusu mutiye olmuştur alet

Yürü tevhide kalbin eyle me’va[3]

Bu dil durursa ol durmaya kat’a

                 Olasın sen mukarreb ehli ey yar

                 Hem ehlullah olasın sahib-i esrar

Bulursun kalbin emrazı devasın

Görürsün yarın Allah’ın likasın

                                      Seyyid NİZAMOĞLU

 


[1] Hayvanlar

[2] Kalb aynası

[3] Mekân

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>