GÖNLÜN KULAĞI - (Defter-i Aşikan)

GÖNLÜN KULAĞI

 

Kaçan kim açılır gönlün kulağı

Visali yar olur gönlün durağı

Gönülle istima et nutku hakkı

Dilersen canibi hakka terakki

                 Kaçan kim salikin gönlü işite

                 Koyup eğri yolu doğruya gide

                 Budur gönül kulağının visali

                 İşit imdi nicedir vasfı halı

Başından şahinin burgün çıkarıp

Salarlar bir şikare[1] anı varıp

Gözünden gittiği gibi hicabı

Düşer ol şahine av ıdtırarı

                 Karar etmez şikarin almayınca

                 Haris olduğu saydı bulmayınca

                 Şuna ki erişe vecdi ilahi

                 Mübdel ola kalbine salahı

Sükün etmez gezer mana yüzüyle

Makamın görmeyince can gözüyle

Benim devranımı inkâr edenler

Bana raks edici rakkas diyenler

                 Görünmez hak yüzü batıl göz ile

                 Kimse okuyamaz aşkı yazıyla

                 Kimse badi görmez hiç esince

                 Veli her zerre raks vurur önünce

Temevvüç edemi yok yere derya

Döner mi kendiliğinden bu çarkı bina

Eğer ki zahir okur, yazar isen

Rumuzu aşkı bilmezsin sezersin

                 Anarsın balın adını yemezsen

                 Acep bal var mıdır ola demezsen

                 Eğer dinlersen aşk ehlin cevabın

                 Okursun levhi mahfuzda ki kitabın

Girip dil mülkünü seyran edersin

Çıkıp arş üstüne seyran cevlan edersin

Melekler devreder arşı görürsün

Hemen sen dahi devrani olursun

                                               Seyyid NİZAMOĞLU


[1] Av

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>