canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

AŞK-I MUSTAFA - (Defter-i Aşikan)

AŞK-I MUSTAFA

 

Ehl-i aşkın dinle halın evvela

Aşk haktır vacib olan her kula

         Mazhar olan aşka evvel ey sefa

         Fahr-i âlem Mustafa’dır Mustafa

Mustafa aşkına oldu her ne var

Arş ve kürs levhi kalem leylü Nehar

         Mustafa ayine-i Rahman'dır

         Mustafa esrar-ı gevher kanıdır

Alet-i Hakk'tır Muhammed âleme

Hak dilinden söyler iş bu Âdem’e

         O gönül ki kim her gönülden yücedir

         İşit edem anı dahi nice yücedir

Mustafa nuruna mazhardır özü

Levh-i mahfuza bakar daim gözü

         Her ne söylerse anı hak söyler

         Her ne eylerse onu Hak eyletir

Masivadan pak oluptur kalbi hep

Onda ne vardır sükûnet ne talep

         Görmesi, işitmesi, söylemesi      

         Cümle haktır mahv oluptur kendisi

Bahri vahdetten kim aldıysa haber

Âleme kılmaz ikilikten nazar

         Şirk ile bir yerde iman olmadı

         Müşrik olan her giz insan olmadı

Ben ki geldim âlem-i ervahtan

Olmadım hali figan ve ahdan 

         Kim benim nalânıma eylerse gûş

         Çarka girip ta olunca cûş

İsterim bir sineî ez derdi firak

Şerha, şerha etmiş ol iştiyak

         Ta ona şerh eyliyem ahvalımı

         Âlem-i vuslatta olan halımı

Bilmeyen ol âlemin esrarını

Ganda bilsin iş bu hasret narını

         Bahre gark olan bilir kim gark nedir

         Vahdet ve kesrette olan fark nedir

Ganda kim her meclise bassam kadem

Dilerim derdi dilimden şerh edem

         Alalar evtanı aslımdan haber

         Açalar ol canibe ta bal ve ber

Ol ki kendin etti aslından ırak

Gitmedi can ve gönülden hiç firak

         Kim muhabbet etti aslından yana

         Hak müyesser eyledi iman ona

Sana sende var iken sen ben demek

Bana hem razı olmadın çekme emek

         Ola ki kendi varlığından geçmedi

         Bizim vahdet çırasından içmedi

Diler isen bilmeği esrarımı

Can ve dilden dinle ah ve zarımı

         Çeşmi gûş ve zahir ile ey civan

         İşitip görünmez ol razı nihan

Kişide üç türlü göz var görmeğe

Ol göz ile sırr-ı Hakk'a ermeğe

         Biri canın biri gönlün yüzüdür

         Biri başın gözü suret yüzüdür

Can gözüdür kim görür evvel hakkı

Görür ondan dil gözü ey muttaki

         Olur, ondan can ten gözüne muttasıl

         Can ve ten bir nur olur ol demde bil

Ten gözü kalb gözüne eyler nazar

Kalb gözü can gözünü eyler gezer

         Can gözü hak yüzünün hayranıdır

         Âlem-i envar onun seyranıdır

Bunda salik zata müstağrak olur

Yani bir katre idi bahre gark olur

         Vuslat hicranda olmaz orada

         Zira varlık mahvolur arada

                                      Seyyid NİZAMOĞLU

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>