canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

Ashabın Faziletleri (1) Hazreti Ebu Bekir'in Fazileti - (Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş)

ASHABIN FAZİLETLERİ

 

HAZRET-İ EBU BEKİR’İN FAZİLETİ

Ashab-ı Kiram hakkında Hadis-i Şerif:

اَبُو بَكْرٍ خَيْرُ النَّاسِ، اِلّٰا اَنْ يَكُونَ نَبِيٌّ

Yani, “Nebi müstesna olduğu halde Ebu Bekir herkes-ten efdaldir.”[1]

اَبُو بَكْرٍ مِنّ۪ى وَاَنَا مِنْهُ وَاَبُو بَكْرٍ اَخ۪ى فِى الدُّنْيَا وَاْلآخِرَةِ

“Ebu Bekir Benden ve Ben Ebu Bekir’denim. Ebu Bekir dünya ve ahirette kardeşimdir.”[2]

مُرُوا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ

“Ebu Bekir’e Sıddıka deyiniz, imam olup, nasa namaz kıldırsın.”[3] Bu hadis-i şerif dahi Hazret-i Sıddık’ın hilafetine işa-ret hadislerindendir.

اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّت۪ى اَبُو بَكْرٍ

“Ümmetimden en evvel cennete dahil olan Ebu Be-kir’dir.”[4]

اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ يُحَاسَبُونَ اِلّٰا اَبُو بَكْرٍ

“Yani, herkese hesap sorulur, ancak Ebu Bekir müs-tesnadır.”[5]

اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْاَوَّ ل۪ينَ وَاْلآخِر۪ينَ اِلَّا النَّبِيّ۪ينَ وَالْمُرْسَل۪ينَ

“Enbiya ve mürselin müstesna oldukları halde Ebu Bekir ve Ömer cennette bulunan bilcümle kamillerin seyyididirler.”[6]

اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنّ۪ى بِمَنْزِلَةِ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ مِنَ الرَّاْسِ

“Ebu Bekir ve Ömer benim için başa nispetle semi ve basar gibi aziz ve mühimdirler. Yani baştaki kulak, göz gibi mühimdirler.”[7]

عَلِىٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ اَهْل۪ى وَ اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ اَهْلُ اللّٰهِ وَاَهْلُ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ اَهْل۪ى

“İmam Ali ve Fatıma ve Hasen ve Hüseyin Benim eh-limdir ve Ebu Bekir ve Ömer ehlullahdır. Ehlullah ise, Be-nim ehlimden efdaldir.”[8]

اِقْتَدُوا بِالَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِى اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ

“Benden sonra gelen hulefama iktida ediniz. Onlar Ebu Bekir ve Ömer’dir.”[9]

اِنَّ اللّٰهَ اَيَّدَن۪ى بِاَرْبَعَةِ وُزَرٰٓاءَ: اِثْنَيْنِ مِنْ اَهْلِ السَّمٰٓاءِ: جِبْر۪يلَ وَم۪يكٰٓائ۪لَ، وَاِثْنَيْنِ مِنْ اَهْلِ اْلاَرْضِ اَب۪ى بَكْرٍ وَعُمَرَ

“Cenab-ı Allah, beni vüzera-i erbaa ile müeyyed bu-yurdu; ikisi ehl-i semadan, yani Cebrail ve Mikail ve ikisi de ehl-i ardından, yani Ebu Bekir ve Ömer”[10] hazaratıdır.

 حُبُّ اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنَ الْا۪يمَانِ وَ بُغْضُهُمَا كُفْرٌ

 

Yani, “Ebu Bekir Sıddık ve Ömer ül Faruk radiyallahu anhuma Efendilerimiz hazretine muhabbet imandan olup, buğzları ise, küfürdür.”[11]

سَيِّدُ كُهُولِ اَهْلِ الْجَنَّتِ اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاَنَّ اَبَا بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ مِثْلُ الثُّرَيَّا فِى السَّمٰٓاءِ

Yani, “Ehl-i cennet kamillerinin Seyyidi Ebu Bekir ve Ömer hazaratıdır. Tahkika, Ebu Bekir cennet ehli meya-nında semada Süreyya yıldızı gibi parlarlar.”[12]

مَاقَدَّمْتُ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَدَّمَهُمَا

Yani “Benden sonra makam-ı hilafetin Ebu Bekir ve ondan sonra Ömer hazretine intikali için vuku bulan işaretler kendiliğimden olmadı, belki Cenab-ı Allah, bu iki zatı sairlerine takdim buyurdu.”[13]

اَلْخَل۪يفَةُ مِنْ بَعْد۪ى اَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرٌ ثُمَّ يَقَعُ اْلاِخْتِلٰافُ

Yani, “Benden sonra makam-ı hilafet Ebu Bekir’in ve ondan sonra Ömer’indir. Bunlardan sonra ihtilaf zuhur eder.”[14]

 


[1] Kenzü-l-İrfan 1001 Hadis s.20/101, C.Sağir Muhtasarı c.1.s.44/43 (1:90/70).

[2] Kenzü-l-İrfan 1001 Hadis s.20/102, C. Sağir Muhtasarı c.1. s.45/45 (1:91/72), Deylemi El Firdevsü bi Me’sûru-l-Hıtâb c.1. s.437/1780 (Beyrut).

[3] Kenzü-l-İrfan 1001 Hadis s.20/103, Sahihi Müslim c.1. s.313/418- s.316/420 (Beyrut), Sahihi Buhari c.1.s. 240/646,647 (Beyrut), Sahihi İbni Hıbban c.5.s.489/2120 (Beyrut) Ayrıca İmamı Ahmed, Tirmizi, Darimi, Beyhaki, Darekutni, Nesai, İbni Mace ve Tabarani rivayet etmişlerdir.

[4] Kenzü-l-İrfan 1001 Hadis s.20/104.

[5] Kenzü-l-İrfan 1001 Hadis s.21/105.

[6] Kenzü-l-İrfan 1001 Hadis s.21/106, C. Sağir Muhtasarı c.1. s. 43/41 (1:88/68), Süneni Tirmizi c.5. s. 610/3664 (Beyrut), Sahihi ibni Hıbban c.15. s. 330/7904 (Beyrut), Süneni İbni Mace c.1.s.36/95 (Beyrut) Ayrıca Tabarani, Ebu Ya’la ve Deylemi rivayet etmişlerdir.

[7] Kenzü-l-İrfan 1001 Hadis s.21/107, C.Sağir Muhtasarı c.1.s.44/42 (1:89/69).

[8] Kenzü-l-İrfan 1001 Hadis s.21/108, Deylemi El Firdevsü bi Me’sûru-l-Hıtâb c.3.s.63/4177 (Beyrut).

[9] Kenzü-l-İrfan 1001 Hadis s.21/109, Süneni Beyhakiyyü-l-Kübra c.8.s.153(Mekke), Tabarani El Mu’cemu-l-Evsat c.4.s.140/3816(Kahire), Tirmizi Nevadiru-l-Usul fi Ehadisi-r-Resul c.3.s.136(Beyrut).

[10] Kenzü-l-İrfan 1001 Hadis s.21/110, C.Sağir Muhtasarı c.1.s.456/976(2:217/1700).

[11] Kenzü-l-İrfan 1001 Hadis s.21/111, Deylemi El Firdevsü bi Me’sûru-l-Hıtab c.2. s.141/ 2719 (Beyrut), Münavi Feyzu-l-Kadir c.3. s.370 (Mısır).

[12] Kenzü-l-İrfan 1001 Hadis s.22/112, Münavi Feyzu-l-Kadir c.4.s.124 (Mısır), Ebu Bekr Hatib-el-Bağdâdi c.5.s.307/2818 (Beyrut).

[13] Kenzü-l-İrfan 1001 Hadis s.22/113, C. Sağir Muhtasarı c.3. s.277/3413 (5:460/7960), Eb-l-Fadlu-l-Askalani c.2. s.191/871 (Beyrut).

[14] Kenzü-l-İrfan 1001 Hadis s.22/114.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>