KURBAN OLAYIM - (Defter-i Aşikan)

KURBAN OLAYIM

 

Ol cihan fahrinin sırrına kurban olayım

Hutbe-i levlak inen şanına kurban olayım.

Kâbe kavseyni ev ednasına kurban olayım

Ben anın ilmi ile irfanına kurban olayım.

Ben anın esrarı mi’racına kurban olayım.

 

Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali dört yâridir

Ol risalet bağının anlar gül gülzarıdır.

Cümle ashab hidayet rahinin envaridir

Ben anın âline ashabına kurban olayım

Be anın ashab ve ahbabına kurban olayım.

 

Ol Hasan hazretlerine zehir içirdi eşkıya

Hem Hüseyin oldu susuzluktan şehidi kerbela

İkisidir aslı nesli cümle âli Mustafa

Ben O’nun âline evladına kurban olayım

Ben O’nun evlad ve ensabına kurban olayım.

 

Cümle ümmetten hayırlıdır o şahın ümmeti

Ümmetine cümleden artık eder Hak rahmeti

Enbiya anınla buldu bunca lütfu izzeti.

Ben O’nun lütfuna ihsanına kurban olayım.

Ben O’nun ayağının tozuna kurban olayım.

 

Herne denlü enbiya ve mürselin ki geldiler

Ümmeti olmaklığı Hakk’tan temenni kıldılar

Evliya ana Niyazi kavlü kurban oldular

Ben O’nun ayağının tozuna kurban olayım.

Yoluna gidenlerin izine kurban olayım.

Niyazi MISRİ

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>