GEL HALKA-İ TEVHİDE GİR - (Defter-i Aşikan)

GEL HALKA-İ TEVHİDE GİR

 

Ey derde derman isteyen, gel halka-i tevhide gir

Sıdk ile canan isteyen, gel halka-i tevhide gir.

 

Hakk’ın habibi Mustafa, der ravza-i cennet aña

İblîse uyma ey hümâ, gel halka-i tevhide gir.

 

İnkârı ko ikrara gel, ağyarı terk et yâre gel

Bülbül gibi güftâra gel, gel halka-i tevhide gir.

 

Aşıkda âr olmaz şehâ, zâhid eder kibr ü riyâ

Tâlib isen Hakkı biyâ, gel halka-i tevhide gir.

 

Bu halkada iş tez biter, giren murada tez irer

Bu pendimi[1] tut ey püser,[2] gel halka-i tevhide gir.

 

Dur olma gel bu halkadan, dersen bulayım dostu ben

Gûş[3] eyle bu sözümü sen, gel halka-i tevhide gir.

 

Bulur dertli bunda şifâ, zira celîs olur Hudâ

Zakirlere eyler atâ, gel halka-i tevhide gir.

 

Mü'min olan tevhid eder, imanını tecdid eder

Gönlündeki teşviş gider, gel halka-i tevhide gir.

 

Bu halkada hazır olan, mağfur olur hem bi-gümân

Hak dostlarıdır zâkirân, gel halka-i tevhide gir.

 

Zâkir ile sen hemdem ol, Dahl[4] etme bize ebsem ol

Esrar-ı zikre mahrem ol, gel halka-i tevhide gir.

 

Yâd eyle dostun adını, bulasın aşk dadını

Kesb eyle gel yol tadını, gel halka-i tevhide gir

 

Dahl etme bize vâizâ,[5] çün eyleriz zikr-i Hudâ

Maksûd ise ancak rıza, gel halka-i tevhide gir.

 

Ko gafleti Kuddûsîyâ, zikr-i Hudâ et daima

İster isen vasl-ı lika, gel halka-i tevhide gir.

KUDDÛSİ

 


[1] Nasihatımı

[2] Evlad

[3] İşitmek, dinle

[4] Saldırma aleyhe geçme

[5] Vaiz verenler

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>