GELDİM - (Defter-i Aşikan)

 

GELDİM

 

Arzu hâl içün sultâna geldim

Sâilem lutfu ihsana geldim.

 

Derd-i firaka derman aradım

Ben ol tabibe dermana geldim.

 

Cân kulağıyla hüsnüni duyub

Şem'i cemale pervane geldim.

 

Aşkına oldum anın giriftar

Kalmadı aklım divane geldim.

 

Âmâde olmuş çün hamr-ı safî

Nûş eyleyüben mestâne geldim.

 

Yağmaladı aşkı zühd ü takvamı

İlm ü amelden bigâne geldim.

 

Hükmünü icra etdi aşk bende

Yanmağa nâr-ı sûzâna geldim.

 

Mahv-ı fenada buldum safâyı

Yoklukta râh-ı merdâna geldim.

 

Bildim ki varlık perdedir Hakka

Ref idüb anı canana geldim.

 

Eyledi tevhîd hoş beni irşâd

Bir katre iken ummana geldim.

 

Der ki Kuddûsî elhamdülillah

Kaçtım sivâdan Yezdâna geldim.

KUDDÛSİ

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>