canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretlerinin Besmele Duası - (Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş)

ŞEYH ABDULKADİR GEYLANİ HAZRETLERİNİN BESMELE DUASI

 

Hazret-i Pirimiz Şeyh Abdülkadir Geylani kaddesallahu sırruhu Efendimiz buyuruyor: Her kim bu besmeleyi şerifeyi okusa, seher vaktinde acaib garaiplere ölmeden evvel erer, kamil bir insan olur. Kurbiyet-i ilahiye bulur. Kalp gözü açılır, ölmez bir hayata erer. Kalbi nurlanır:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمَ * اَللّٰهُمَّ اِنّ۪ى اَسْئَلُكَ بِحَقِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ * وَبِحُرْمَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ * وَبِفَضْلِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ * وَبِعَظَمَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ * وَبِجَلٰالِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ * وَبِجَمَالِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ * وَبِكَمَالِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ * وَبِهَيْبَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ * وَبِمَنْزِلَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ * وَبِمَلَكُوتِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ * وَبِجَبَرُوتِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ * وَبِكِبْرِيٰٓاءِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ * وَبِثَـنٰٓاءِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ * وَبِبَهٰٓاءِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ * وَبِكَرٰامَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ * وَبِسُلْطَانِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ * وَببَرَكَتِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ * وَبِعِزَّتِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ * وَبِقُوَّتِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ * وَبِقُدْرَتِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ * اِرْفَعْ قَدْر۪ى وَاشْرَحْ صَدْر۪ى وَيَسِّرْ اَمْر۪ى وَارْزُقْن۪ى مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبْ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَامَنْ هُوَ كٰهٰيٰعۤصۤ حٰمٰعٰسۤقۤ وَاَسْئَلُكَ بِجَلٰالِ الْعِزَّةِ وَجَلٰالِ الْهَيْبَةِ وَجَبَرُوتِ الْعَظَمَةِ اَنْ تَجْعَلَن۪ى مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِح۪ينَ الَّذ۪ينَ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ بِرَحْمَتِكَ يٰااَرْحَمَ الرَّحِم۪ينَ وَاَنْ تُصَلِّىَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَافْعَلّ۪ى كَذَا وَكَذَا*

Seher vaktinde sabaha karşı veyahut sabah namazından sonra 786 besmele-i şerife ve 133 salavat-ı şerife okur. Sonra bu dua ile dua eder. Bu duayı bilmeyenler, sekiz yüz defa Bismilla-hirrahmanirrahiym okur. Sonra salavatı okur. Dilediği gibi duasını yapar. Okursa yüz elham, yüz kulhuvallahu ahad okur.

Bu besmele-i şerifenin manalarını düşünerek huzur-ı kalp ile devam ederse, hem dünya nimetlerine, hem ahiret nimetlerine kavuşturur, hem de Rabbisine kavuşturur, inşaallahu Teala.

Her kim yatacağı vakit, yirmi bir adet besmele-i şerife okursa, şeytanın ve her türlü şerlerden ve ansızın ölümden muhafaza olunur. Zalimlere karşı elli defa okursa, Allahu Teala o zalime korku verir ve şerrinden muhafaza olur. Ağrı üzerine üç gün arka arkaya yüz defa okur ise, Allah'ın izni ile ağrı zail olur.

Haklı mahpus olan kimse itikat ile gece ve gündüzleri bin defa okursa ve devamla Allah’ın izni ile kurtulur. Unutkan olan bir kimse bir bardak suya 113 (yüz on üç) defa okur ve içer ise, unutkanlığı gider, Allah’ın izni ile.

Bir kağıda 40 (Kırk) adet yazılıp, zemzem suyunu iyice ıslatılıp sıkılarak hastaya içirilirse, Allahu Teala hastaya şifa ihsan eder.

Doğum için kadınlara içirilirse, doğumu kolay olur. Çok bağıran sabi çocuk üzerine yirmi bir defa yazılır boynuna asılırsa şifa olur, inşaallahu Teala. Otuz beş adet yazılır eve asılırsa, şeytan ve cin giremez, evin bereketi çoğalır.

Eğer ticarethaneye asılır ise, bereketi ve ticareti ziyadeleşir. Yalnız ev sahipleri ve ticarethane sahipleri Allahu Teala’ya isyankar olmayıp, Allah’a imanla itaatte bulunmaları gerekir. Bir kimse kıyamet gününde onun amel defterinde sekiz yüz adet Bismilla-hirrahmanirrahiym yazılmış ola ve o kimse de bana iman edip tasdik ede, ben onu ateşten azad eder, cennete koyarım.

Bir kimse Kur’an’ın ve namazın evvelinde euzu besmele okur-sa, vefatında münker ve nekir onu korkutmaz, korkutucu muame-lede bulunmaz ve mevtin sekerat-ı hali ve kabrin sıkıntısı onun üzerine sehil ve kolay ve asan kılınır. Cenab-ı Hak, benim rah-metim onun üzerine olur ve onun kabrini gözünün erişeceği mesafe ve miktarca nurlu kılarım ve onu kabrinden cismini ziyade beyaz ve yüzü gayet nurlu ve berrak, ziyadar olarak çıkarırım ve onun hesabını kolay ve sehil eylerim. Bu ayetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri üzerine nüzulü feth-i azim oldu ve Cenab-ı Rabbil izze, izzet ve celaline kasem edip, her mü’min ki, her işlerin evvelinde besmele-i şerifeyi okursa, ben o işleri ona kolay ve mübarek ederim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse bir dua ki, onun evvelinde bismillahirrahma-nirrahiym ola, ol dua reddolunmaz, diye buyurdu. Benim ümmetim kıyamet gününde gelirler, onların sevapları mizanda ağır gelir. Bu halde sair ümmetler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin sevapları ne acep ağır geldi demeleri ile enbiya-i izam derler ki, onlar her kelamlarının evvelinde, bismillahirrahmanirra-hiym okurlar, o besmelede Allahu Teala Hazretlerinin esmasından üç isim vardır ki, ol isimler eğer mizanın bir kefesine konsa ve cümle halkın günahları da mizanını öbür kefesine konsa, yine bu isimler olan kefe ağır basar ve baskın gelir diye buyurmuştur.

Ve yine Resulullah sallallahu Teala aleyhi ve sellem, ümme-tim bu besmele-i şerifeye devam üzere bulundukları halde her derde şifadır ve her türlü düşmanlara nusrattır ve fakirlikten kurtuluştur ve cehennem ateşine sitr ve hicaptır diye buyurdu.

Yani başlı başına besmele-i şerifenin altı vech üzere tefsiri vardır ki, Be, beri manasınadır, yani Allahu Teala Hazretleri Arş’tan yedi kat yerlerden ta... taht-ı seraya kadar halkın Halikıdır. Sin har-finin de beş vech üzere manası vardır ki, Allahu Teala Hazretleri arş-ı ala’dan taht-ı seraya kadar cümle mahlukatının sedalarını işiticidir. Allahu Teala Hazretleri selamdır ki, arş’tan taht-ı seraya kadar cümle halkını muhafaza edip, zulmetten selamette kılmıştır.

Ve mim’in on iki vech üzere manası vardır ki, Allahu Teala Hazretleri arş’tan taht-ı seraya kadar cümle halkın melikidir. Allahu Teala Hazretleri müheymindir ki, arş’tan taht-ı seraya kadar cümle halkın üzerine rakib ve hafızdır ve muktedirdir.

Besmelede Cenab-ı Hakk’ın esmalarından üç ismi vardır: Allah, Rahman, Rahim’dir. Her kimse huzur-ı kalp ile halis niyet ile Allah isminin bin adet zikrine devam ederse, Cenab-ı Allahu Teala Hazretleri o kimseyi ehl-i yakînden yazdırır ve o kimsenin kalbi nur-lanır. Kalbinde esrar-ı ilahi ve ilm-i batın ve ilm-i ledün zuhur eder. Kalbinden diline hikmetler yağar.

Rahman ismi cemii halkı üzerine, yani mü’min ve kafir ile fa-cir, yani Cenab-ı Hak kendisine iman, itaat edenlerin ve asilik eden kafirlerin rızklarını Rahman isminden rızıklandırıyor, rızkını kemsi-yor ve Rahim ismi ise dünyada ve ahirette mü’minlere mahsustur. (Ahzab suresi ayet-43)

وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَح۪يمًا

Rahim isminin varidatı, Cenab-ı Hakk’ın sevdiği mü’minlere mahsustur ve Sahih-i Müslim’de gelmiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, her kimse ki her farz namaz sonunda otuz üç kere subhanallah ve otuz üç kere elhamdülillah ve otuz üç kere Allahu Ekler diye ve bir kere de, la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şeyin kadir, der, bununla da beraber yüz olur, her kimse ki, bu tesbihleri huzur-ı kalp ile manalarını düşünerek tazimle, ağır ağır okur ise, o kimsenin hatiatı yani günahları yarlığanır, yani gü-nahları af olunur; eğer denizlerin köpüğünce kadar olsa da af olunur, diye buyurmuştur.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>