canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

ESMAÜ'L-HÜSNA - (Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş)

 

ESMAU'L-HÜSNA

 

 

Esmaül Hüsna’nın çekme usulü ve tarifi:

 

Cuma gecesi veya gündüzü veya Pazartesi gecesi veya gündüzü halka ile oturularak başlanır. Evvela kur’an okunur sonra huzur-u kalp ile tazarru niyaz ile ağır ağır çekmeye başlanır. Sonra her esma 100 adet çekilir. Her esma’yı 100 adet bitince sonunda celle celaluhu denilerek ikinci esmaya geçilir. Cemaatin sayısına göre olur. Yani cemaat 10 kişi olursa, kişi başı 10’ar adet çekilirse toplam 100 adet olur. Veya beş kişi olursa, kişi başı 20’şer adet çekilirse toplam 100 adet olur. Cemaatin içinden bir tanesi sesli olarak okur. Cemaatte onu takip eder. Bu esmaül hüsna duasını tamamen okuyup sonra duasını edenlerin duası kabul olur.Hakk yolunda devam ve sebatlı olmak hulus-ı itikat ile bu yazılı şeklinden başka bir şey katmayarak okunur ise muhakkak duası kabul olur inşaallahuteala. Her ne istenecek ise hepsi içindedir. Dualarımızın kabulü için karnımızı helal lokma yiyerek, şüphelilerden sakıncalı olarak huzur-u kalp ile bu esmaül hüsna’ya devam olunur ise Cenab-ı Hakk duamızı kabul eder inşaallahuteala. Esmaül hüsna bittikten sonra imkan dahilinde zikrullah yapılarak, tekrar ku’an okunur. Aşağıda yazılı olan esmaül hüsna duası okunarak bitirilir.

 

Bismillahirrahmanirrahiym

 

“Allahümme inniy es’elüke ve euzu bike ve etevesselu ileyke ve eteveccehu ileyke ve etedarrau ileyke bi esmaikel hüsna hüvallahüllezi La ilahe illahu”

 

 

 

Ya Allahu   celle celaluhu

Ya Rahmanu

Ya Rahiymu

Ya Meliku

Ya Guddusü

Ya Selamu

Ya Mü’minu

Ya Müheyminu

Ya Aziyzu

Ya Cebbaru

Ya Mütekebbiru

Ya Haligu

Ya Bariu

Ya Musavviru

Ya Gaffaru

Ya Gahharu

Ya Vehhabu

Ya Rezzagu

Ya Fettahu

Ya Aliymu

Ya Gabidu

Ya Basitu

Ya Hafidu

Ya Rafiu

Ya Muizzu

Ya Müzillü

Ya Semiy’u

Ya Basiyru

Ya Hakemu

Ya Adlü

Ya Latiyfu

Ya Habiyru

Ya Haliymu

Ya Aziymu

Ya Gafuru

Ya   Mugtediru

Ya Mugaddimu

Ya Muahhiru

Ya Evvelu

Ya   Ahiru

Ya   Zahiru

Ya   Batinu

Ya   Vali

Ya   Müteali

Ya   Berru

Ya   Tevvabu

Ya   Müntegimu

Ya   Mun’imu

Ya   Afuvvu

Ya   Raufu

Ya   Malikel Mülki

Ya Zel Celali vel İkram

Ya Şekuru

Ya Aliyyu

Ya Kebiru

Ya Hafizu

Ya Mugiytu

Ya Hasiybu

Ya Celiylu

Ya Keriymu

Ya Ragiybu

Ya Muciybu

Ya Vasiu

Ya Hakiymu

Ya Vedudu

Ya Meciydu

Ya Baisu

Ya Şehiydu

Ya Hakku

Ya Vekiylu

Ya Gaviyyu

Ya Metiynu

Ya Veliyyü

Ya Hamidu

Ya Muhsiy

Ya Mubdiyu

Ya Muiydu

Ya Muhyi

Ya Mümiytu

Ya Hayyu

Ya Gayyumu

Ya Vacidu

Ya Macidu

Ya Vahidu

Ya Ehadu

Ya Samedu

Ya Gadiru

Ya Rabbi

Ya Mugsitu

Ya Cemiyu

Ya Ganiyyu

Ya   Muğniy

Ya   Mutiy

Ya   Maniu

Ya   Darru

Ya   Nafiu

Ya   Nuru

Ya   Hadiy

Ya   Bediy’u

Ya   Bagiy

Ya   Varisu

Ya   Reşidu

Ya   Saburu

 

 

“Celle celalühu ve celle şanuhu ve amme nevaluhu vela ilahe gayruhu Hüvallahül vahidul ahadül ferdüs samedülleziy lem yet-tehız sahibeten vela veleden lem yelid velem yuled velem ye küllehu küfüven ahadun. Lehul esmaül hüsna velehül meselül ağla vessıfatül ülya. Fissemavati vel ardı ve hüvel aziyzul hakiymu. Leyse kemislihi şey’un fissemavati vel ardı ve hüves semiy’ul aliym. La tudrikühül ebsaru ve hüve yudrikül ebsaru ve hüvel latiyful ha-biyru. Ya Hayyu Ya Gayyumu ya zel celali vel ikramı ihdinas sıratal mustagıyme. Allahümme ya hafiyyel eltafi neccina mimma nehafu. Allahümme inne Neselükel afve vel afiyete fiddiyni veddünya vel ahireti. Allahümmestür avretina ve amin revatina Ya mugallibel gulubi sebbit gulubena ala taatike ve diynike rabbena zidna ilmen ve tevfiykan ve hüden emine. Allahümmahfazna anil mevani’i fi tariykıl vusuli ileyke teveffena müslimen ve elhıgna bissalihiyne. Allahümmensur men nasaraddiyne diyne Muhammedin vahzul men hazelel müslimine bi hürmeti seyyidina Muhammedin sal-lallahu Teala aleyhi ve selleme ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyne. Allahümmağfirlena veli valideyna veli üstazına veli meşayıhına veli men lehu hakkun aleyna veli cemiyil mü’miniyne vel mü’minatı vel müslimiyne vel müslimatı el ahya-i minhum vel emvati inneke semiyun garibun mucibut daaveti bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibike Muhammedin Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve selleme ya erhamerrahimiyne”

Ya Rabbi, bizleri rızai şerifinden ayıracak amellerden muha-faza eyle. Ya rabbi rızai şerifine muvafık amelleri yapmaya bizleri muvafık eyle. Ya rabbi şeytani aleyhil la’nenin bizleri azdırmasına meydan verme. Ya rabbi bizleri o zalim düşmanın şerrinden muha-faza eyle. Ya rabbi bizleri ve evlatlarımızı ve zürriyatımızı iki cihan-da aziz ve muhterem eyle. Ya rabbi dünyanın her türlü afet, bela, keder, gam ve elemlerinden ve şerlerinden muhafaza eyle. Ya rabbi vaktimiz tamam olduğunda kamil imanla kur’an’dan ve afvu gufranından ayırma. Ya rabbi analarımız ve babalarımız ile cümle mü’minleri birlikte vaadin olan cenneti a’laya dahil eyle. Ya rabbi bizim kalplerimizi kelime-i tevhidin nuru ile nurlandır münevver eyle. Ya rabbi bizlere aşkını ver, şevkini ver, muhabbetini ver, ha-bibinden ayırma, nefsimizi ıslah eyleyip bizleri sana yakın olan kullarından eyle. Ya rabbi bizlere hem dünya iyiliklerini hem ahiret iyiliklerini ver. Ya rabbi azabı cehennemden bizleri koru, muhafaza eyle. Ya rabbena bizlere merhamet eyle ya erhamerrahimiyne rab-bena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti hasanaten ve gına azabennar velhamdulillahi rabbil alemine vesselatü vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaine velham-dulillahi rabbil alemine el Fatiha.

 

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>