Devir Tarikat Devri Değil İman Kurtarma Devri Diyenlere Cevap - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt)

 

Devir Tarikat Devri Değil İman Kurtarma Devri Diyenlere Cevap

 

Tarikat anlamı yoldur. Yollarda yürümek konuları: İki ayakla yürümek var. Dört ayakla atlara binip yürümek var. Daha asırlarda çıkan vesayıtlar otubüsler, taksiler var iken ben yaya olarak giderim diyenler menziline kolay kolay kavuşma mümkün olur mu? At’la gidenle yayan gidenler beraber mi? Mesafe katederler. Taksiler, otobüsler ile yola gidenler at’lar ile gidenler beraber mesafe kat ederler mi? Daha kese zamanımızda daha çok süratle uçan uçaklar ile yerde yürüyen taksi, otubüslerin beraber yol kat etmeleri uzak mesafelere çabuk kavuşmaları beraber mi olur? Bunu misal veriyoruz.

Bana Adana vilayetinde bir ilahiyetden ayrılmış hocalık yapan bir hoca soru sordu. Bir kimse Allah’a iman eder tanır emirlerine itaat eder ise Cennete giremez mi? Dedim ki tam emire itaat yaptığın amel ibadetleri nefsin heva arzularından nefsin ahlakı zemimesi kibir, gururdan, benlikten, ucuptan, riyadan, iftihardan, hırs tamahtan, hasedden, gazap, dünya sevgisinden, şehvani arzu pisliklerinden amellerini ihlasa getirip temize çıkarıp kalbinide bunlardan eser kalmayıp temizler selamete çıkarırsan cenneti kazanırsın. Amma Allah ile dostluk kazanmasını istiyor isen Allah’a yakın hasıl etmiş zandan yakine geçmiş öyle Allah’a yakin hasıl eden zatlardan Allah’a dostluk kazanmayı ondan izahat alır ona teslim olur onu bu yolda kılavuz yaparsan o da seni Allah’ına yakin eder. Ben Allah’ın emirlerini yaparsam illemki bir mürşide de yapışmam gerekir şart mı dedi. Dedim sen kaç senede okudun ilahiyattan hoca oldun. Dedi onyedi sene okudum. Onyedi sene bu okullarda hocalara itaat edip hizmet ettin mi? Onların izahat ettiklerini yaptın mı? Evet tabi yaptım dedi. Öyleyse senin kalem almaya imkanın var idi. Kalemi defterini alaydın kendi evinde kendi bilgine göre kendi kendine çalışıp bir ilahiyet mezunu hoca olaydın. Onyedi sene içinde bu kadar öğretmenlere, hocalara yumruk vurdurmana ne gereği var idi. Kendi kendine çalışır kendi kendine bir ilahiyat hocası olurdun niye hizmet ettin bunlara. Deyince cevap veremedi.

Aklı zekası olanlara kitabımızda çok yerde bu konulara değindik. Şeytan secde emrine itaat etmedi. Niçün bu emre itaat edip secde yapmadın denilince. Benim izzetim şerefim Adem’den yüksektir. Beni ataşın yalımından Ademi balçıktan yarattın benim izzetim daha yüksektir. Adem’e ne ihtiyacım var ki secde edeyim deyip lanet tokuna layık oldu. Nefsi kendini hasedliğe, benliğe, gurura sevk etti. Allah korusun. Musa aleyhisselam Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden ilmi ledününü istediğinde çok uzatmayayım (kaynak Kehf suresinde ayet 65’de) bu konu tafsilatı ile geçiyor bakınız. Cenab-ı Hak Peygamberi olan mürsel Peygambere Biz senin o istediğin ilmi ledünü kendi lütfu ihsanı rahmetimizden bir kulumuza verdik. Senin de arkdaşındır. O ilmi ledünü öğrenmek için ona git emrini verdi. Burayı tekrar tekrar dikkatle okuyun bakınız. Şeytan emre secde etmedi. Benliğe düştü benim Adem’e ne ihtiyacım var ki secde edeyim dedi. Musa aleyhisselam Mürsel peygamber olmuş iken Allah ile kelam kelimullah olmuş iken sözlerinde adamın nerede olduğunu anlayınca dedi ya Rabbî gece gündüz yemeden içmeden istirahatda etmeden o adamı bulmaya gideceğim dedi. Azm edip gitti. Gittiği Hızır aleyhisselam idi ona da teslim olup itaat etti.

  Tarikatın özeti tezkiyeyi nefis tasfiyeyi kalb tezkiyeyi nefis tasfiyeyi kalbi size inşallahu teala ayeti kerime ile açıklansın Sureyi Ala 14-15. ayetinde Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri şöyle buyuruyorki.

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰىۙ ﴿﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّه۪ فَصَلّٰىۜ ﴿﴾

Yani Cenab-ı Hak şöyle buyuruyorki: “Yemin ederim ki; o kimseler iflah oldular.” Kim onlar yâ Rabbî men tezekka“nefsini terbiye edip kalbini düzeltip tasfiye eden kimseler.” kurtul-dular. Biz diyeceğiz ki ya Rabb’i nefis ne ile terbiye olur. Kalb ne ile düzelip tasfiye olur cevap fezekara ismi Rabbihi fesalla burda çok derin manalara ayrılıyor. Bir takım okumuş olanlarda da bu hal onlara sirayet etmiş.

 Zikrullah emrine itaat etmeyip onu söylemeyip zikrullahı bir tarafa ört basır edip kendileri yapmadıkları için zikrullahın üstünü kapatmışlar Allah korusun. Burda her şey namazın içinde diyenlere cevap veriliyor. Ya Rabb’i nefsimizi ne ile terbiye edeceğiz kalbimizi nasıl tasfiye edeceğiz cevap veriliyor. “Rabb’ısının ismini ale'd-devam çok zikir etmek bir de namaza devamla” iyi anlayınız.

Zikri ayrı namazı ayrı haber vermekte neden niçün zikrullahı söylemeyip örtüyorsunuz? Her şey namazın içinde diyorsunuz? Allah’ın ayetlerinin bir kısmını açıp hakkıyla söylemek hoşunuza gelmiyor mu? Allah’tan korkunuz sakınınız yarın ne cevap vereceksiniz? İşte tarikat konularımızda evvela yapışmış olduğunuz bir mürşid hakkı ile mürşidi kamilden ise şeriatı tamam sünneti tamam bunlara uymaları tamam kavli fiili halı her şeyi hadise Kur’an’a uygun ilmi hikmet, ilim irfan kendisinden zuhur etmiş, her sözlerini sahibinden alıp halka ikaz irşad halka nur iman saçan hakkı batıldan batılı haktan seçen bir kamil mürşid senin içini, manevi emrazlarını temizler. Temizlerin temizi olan Resulullaha Allah’a kavuşturur sebep olur.

O dediğim mürşid tütün içmekten, hizmet hürmetten zevk duymaktan halkın elindeki malından parasından meyli muhabbeti olmayarak sırf kendisine teslim olan Müslümanları onları Allah’ın bana teslim ettiği bir emaneti bilerek onların hem maddi hem maneviyatını selamete çıkarmak niyeti ile hem onların göze gözükmeyen ahlakı zemime manevi hastalık emrazlardan temizlemektir. Bu vaziyette bir mürşid bulabilirseniz yapışın. Hayatta bulamazsanız onların yazmış olduğu kitaplarını okuyun müteala edin. Ruhlarına bir şeyler okuyun bağışlayın onların ruhları ölü değil ölü olmadığına ayetler yazıldı. Sabittir. Kalben teveccühünüzü onların ruhaniyetine çevirin fayda bulursunuz.

Amma ehli bid’at olan zamanımızda tütün içen sünneti tamam olmayanlar hürmet hizmet zevkinden kurtulmayanlar üremiş türemiştir. Şeriatı Allah’ın korkusunu rızasını sünneti seniyeleri bir tarafa atmışlar kendilerini halka isimle şeyh tanıtmışlar. Halkı başlarına toplamışlar, bunlara soruyorum. Başınıza peşinize düşenlerin terbiyesinden, edebinden taliminden mesul olacaksınız. Huzuru Allah’ta huzuru Resulullahta ne cevap vereceksiniz? Sorulara bunlar sizin peşinize alimdir diye yapıştılar. Sizler kerih olan bid’atı seyiye olan tütünü içtiniz. Bunlar da size bakıp sizlerden alıştılar. Bunların hallarından sorumlu olacaklarınızı düşünmüyor musunuz acaba.

Biz Cenab-ı Hak’kın Kur’an’ı keriminde ayetinde sadık kullarıma gidin sadıkları arayın. Sadıkları bulun onlarla beraber olun. Onların mahiyetinde olun. Zahirlerinde sohbet ve nasihatlarından edep erkanlarından iman itikatlarından aşılanın faydalanın gıyabında Allah için severek teveccüh çevirip ruhaniyetlerinden faydalanın buyuruyor. İşte böyle bir zatları Rabb’ım tüketmesin sahtekarlarında şerinden korusun. Böyle bir zat bulur, tamamen hakkıyla teslim olursan seni edebiyle erkanıyla Rabb’ına seni temizler kavuşturur.

Evvela nefsi emmarende nefis amir sende ona esir hizmetçi olduğun hallarda nefsini sana tanıtır. Evrad çekecek tesbihleri lazım gelen az yemeni lazım gelen reçeteleri sana tarif eder. Kullanmayı da talim eder. Hakkıyla teslimiyetin var ise Allah’ın inayeti kendinin yardım himmeti senin ihlaslı niyet sayı gayretin ile senin emmare nefsinden ona hizmetçiliğinden seni kurtarıp nefsi levvame makamına geçirir. Nefsi emmarede yaşadığın müddetçe kolay kolay hatalarını kusurlarını ayıplarını, suçlarını bilmezsin. Söyleyen olsa kızar kabul etmezsin. Nefis amirinin hükmünden çıkar.

Nefsi levvame makamına geçersen o zaman evelden nefsin hizmetçisi olduğun zamanlardaki bütün hatalar kusurlar ayıplar nefsi levvamade anlarsın. Anladığın gibi ya Rabb’i ben ne yaptım zalim nefsim bana neler yaptırdı Sen beni her yerde hazır nazır görürken zalim nefsim utanmadan sıkılmadan mahçup olmadan bana şunları şunları yaptırdı der müteessir olur mahçup olur. Allah’a çok çok tevbe istiğfarlara, kelimeyi tevhidleri çoğaltmaya devam ede ede Allah’ın hidayeti senin halis niyet ile ihlaslı ibadete devamla mürşidiyin yardım duası bereketi yardımı ile nefsi levvema makamından nefsi mülhime makamına ulaşırsın. Nefsi levvamede bulunduğunun alameti.

Hatalarını günahlarını suçlarını düşünür düşünür ağlamaya başlarsın. Gözlerinden yaşlar inerek ağzına gelir ise tuzlu soğuk olur. Nefsi levvame alameti, nefsi levvame demek nefsini o makamda levm ediyor kınıyor. Ey zalim nankör. Rabbıma karşı bana şunu da yaptırdın bunu da yaptırdın hala yine fırsat bulsan beni havana arzuna sevk etmekten başka hiçbir işin yoktur. Der ağlar. Nefsini levm eden kınayan kimse demektir.

Bu vaziyette azmine devam itikat tevekkül teslimiyetinde devam sabrı sadakatına devam yeme içmelerinde konuşmalarında şeriat ölçüsünde yürümeye zikrullahın her zaman huzuru kalb ile çokluğuna devam mürşidini, sırf bu beni Allah’ıma yaklaştırıyor. Dostumu düşmanımı bildiriyor. Konuşmuş olduğu kelamlar doktorun reçetesi gibi izahatları beni uyandırıp zandan Rabb’ıma yakine ulaştırıyor. Onun için bunu seviyorum onun için teslim oluyorum der şeyhine muhabbeti artar.

Bu şekilde levvameden mülhime makamına geçer. Allah’ın lütfu ihsanı ile oraya geçince hallar değişmeye başlar ne halları işte ilham konularını tekrar tekrar yazmış idik. Cenab-ı Hak tekrar onu emmare hastalıklarından emrazlardan tedavi edip nefsi mülhimeye gelince üçüncü bir muazzam temizliğe başlanır. Bir temizlik emmarede iken ikinci temizliği levvamede, üçüncü mülhimede bir hasta zahiren cesat hastası doktora gitmek caizmidir? Evet şeriatımızda sıhatımız için caizdir. Zahir doktoruna benim ne ihtiyacım var ki o da adam ben de adamım deyip kendi kendine bilir bilmez haplar iğneler alır vurdururum diyenleri düşünür iseniz anlarsınız. Tedaviden başka belki de kendi kendinin aldıkları haplar iğneler kendi kendini helakta edebilir. Doktorun muayenesi ile ve doktorun yaptığı tahlilleri ile lazım gelen tedaviler yapmak için o doktora teslim olup dediklerini yerli yerince yaparsan Allah’ın inayeti ilede Cenab-ı Hak seni zahir emraz hastalıklardan kurtarıp tedavi eder.

 

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>