Ehl-i Tarıkın Kırk Yaşında İptilaya Düşmesi - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt)

EHLİ TARIKIN KIRK YAŞINDA İPTİLAYA DÜŞMESİ

 

Zikredenlerin hakkında konuşanlar gizliküfre düşerler namazını kılar kendini mümin zanneder halbuki dinden çıkar haberi yok çünkü Allah’a kavuşmak yolunda çalışan müminlerin hakkında aleyhinde ugraşırlar tarikat nedir? kıldığın namaz yetmiyormu diyenler şuna baksınlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki

صَاحِبُ الْاَرْبَع۪ينَ يُصْرَفُ عَنْهُ اَنْوَاعُ اْلبَلٰۤاءَ وَالْاَمْرَاضَ وَالْجُذَّامَ وَالْبَرَصَ وَمَا اَشْبَهَهَا وَصَاحِبُ الْخَمْس۪ينَ يَرْزُقًا ِلاَنَابَةَ وَصَاحِبُ السِّتّ۪ينَ يُخَفَّفَ عَنْهُ الْحِسَبُ وَصَاحِبُ السَّبْع۪ينَ يُحِبَّهُ اللّ۪هُ وَالْمَلٰۤئِكَةِ ف۪ى السَّمٰۤاءِ صَاحِبُ الثَّمَان۪ينَ تُكْتَبُ حَسَنَاتُهُ وَلَا نَكْتُبُ سَيِّئَاتِه۪ وَصَاحِبُ التِّسْع۪ينَ اَمِنُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ ف۪ى َنفْسِه۪ وَاَهْلِ بَيْتِه۪

“Bir adam Allah yolunda tarikatla ihlaslı olarak çalış-dıysa o adam kırk yaşına gelince cenab-ı Hak o kimseyi beleya koşar.” diyor çünkü peygamberlere peygemberlik kırk Yaşında gelmişdir bir kimse de kırk yaşına kadar ibadet taat yolunda çalışırsa kırk yaşına gelince o kimseyi belaya koşar o kimse Salih bir kimse oldugu için onu belayla pişirecek imanını itikadını sabrını sadakatini sınayacak ondan sonra ona derece verecek kırk yaşına yetişen kimseye hastalık verir cüzam hastalığı verir ve sair hastalıklar sıkıntılar verir.

Sabrı sebatında gaim olarak elli yaşına gelirse o kimse Allah için bir şeyh den intisap edip bağlandı, Allah için ibadet taat yolunda çalıştı, elliyaşına kadar belaya sabreyledi bu seferde Cenab-ı Hak o kimseye inabe eder. Allahu Teala hazretleri ona inabe eder.

Bir kimse altmış yaşına bu hal üzere yetişirse Allahu teale hazretleri altmış yaşına geldikten sonra o kul şeraitle, tari-katle, hakıkatle, marifetle, zikrullahla çalışarak altmış yaşını buldumuydu, artık ona belayı, kötülüğü, sıkıntıyı, her şeyi hafifleştirir.

Yetmiş yaşına gelince, bir adam şeriatle, tarikatla, hakikatle, marifetle çalışarak Allah yolunda namazına zikrine devam ederse yetmiş yaşına gelince Allah ona merhamet eder Allah ona acır rahmetiyle muamele eder.

Seksen yaşına gelince, Cenab-ı Hak ondan kalemi kaldırır. Yani onun defterine kötülük yazılmaz sevap işlerse sevabı kat kat yazılır fakat günahı yazılmaz zaten günah işlemezki onun üzerinden kalem kalkar. Allah onu o kadar sever.

Doksan yaşına geldimiydi, yeryüzünde emin kul olur Allah’ın yeryüzünde halifesi olur.[1] Resulullahın yeryüzünde halifesi olur. Allah’ın emin kulu olur. Artık onun her isteği Allah yanın da kabul olur işte doksan yaşına geldi dikkat etmeliyiz tarikat ne imiş Cenab-ı Hak’ka giden doğru yol imiş Allah cümlemizi ayıkdırsında ayıkalım.

 


[1] Ramuzul hadis Cilt: 1 Saife 38-2 İbni Neccardan

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>