Kalbe Gelen Havatır Altıdır - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt)

KALBE GELEN HAVATIR ALTIDIR

 

1- Nefisden,

2- Şeytandan,

3- Ruhtan,

4- Melekten,

5- Akıldan,

6- Yakîndır ki Cenabı Allah’dan gelen bir lütuf vergidir.

Nefisden gelen havatır ve fütur. Çok yemek, çok içmek, şehvete çok düşkünlük, çok uyumak ve heveslere, hoşuna gelen zevklere, Allah’ı gücendirici günahlara cesaretle emir eder.

Şeytandan gelen havatır fütur. İtikat, iman, inanmamız gerekenleri şüpheye tereddüte düşürüp bunları gevşettirmek, küfür ve şirke düşürmek, Allahu Teala Hazretlerinin vaad ettiklerine şüphe tereddütleri kalbe atmak. İbadetlerde tehire, terke sevk etmek yapılan günahlara tevbe etmeyi ihmal edip tehire bıraktırmak. Dünya ve ahretçe kendini helak edecek işlere nesnelere büyük tehlikelere emir eder.

Bu iki havatır fütur vesvese ile muhkemdirler bu iki havatır füturlar umumen inanan mü’minlerde vardırlar.

Ve ruh ile melek’den gelen havatırlar. Cenab-ı Hak’ka itaat yapmayı, Allah’tan çok korkmayı, Allah’ın nehy ettiğinden sakınmayı emrettiğini tutmayı yapılan günaha tövbe etmeyi tevbeyi tehire bırakmamayı dünyada ve ahrette akıbeti selamet saadete sebep olan Allah’a itaatle ve ilme ve ihlaslı amele muvafık bulunan nesnelere emir ederler. Bu iki havatır fütura mahmudu merğub derler. Bunlar havası nasda yani ehli takva olan kimselerde daima bulunurlar.

Akıldan gelen havâtır. Bazen ruhun ve meleğin emrettiği yönlere emir eder. Akıl hayır işleride teklif eder öğretir. Bazen günah işleride akıl öğretir. Cenab-ı Hak iradeyi cüzziyeyi kulun eline verip iradesinde serbest muayyer kılıp cebir olmadığı gibi akılda muayyer kılınmış. Kötü insanlar iradesini kötüye kullanmayı iyiliğe kullanmayı akılda bunun gibi niyetine aldıklarını karara geçince akılda kaçacağını saklanacağını planlarını onlarada öğretmektedir. Akılı daha iyice açığa çıkaralım. İnşallahu teala.

Ruhi Sultani, Ruhi Hayvani

Her yaratılmış insanların cesetinde ruh ikidir. Birisi ezeli ervahda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in ruhundan yaratılan nurani temiz olan ruhtur. Ona ruhi sultani denilmiştir. Birde ruhi hayvani vardır. Buradaki insanlardaki nefis denilen ruhi hayvani vardır. Vücuttaki bu ruhlar bir hükümdar padişah misalidir. Her ikisininde azmi gayreti vücut alemini ve vücuttaki olan aza organları kendileri hükmü iradesi altında tutup yaşatmaktır. Biribirlerine muhaliftirler.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>