canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

Yok İken Var Olup Yaratılan - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt)

 

YOK İKEN VAR OLUP YARATILAN

 

1- Dürr-i beyza yaradıp tecelli eyledi.

2- Sevad-ı a'zam İsrafil'in makamıdır.

3- Refrefin yeri.

4- Kürsi mevla Mikail’in makamıdır.

5- Sitdretül münteha Cebrail’in makamıdır.

6- Tu’bay-ı cennettir.

7- Yedi göklerdir, bellidir.

Birinci en evvel Cenab-ı Hak’kın nurudur. Kendi nuru budur. Buna dürr-i beyza derler. Gayet açık nur-ı İlahidir.

İkinci, sevad-ı a'zamdır. Cenab-ı Hak’kın alemleri yarattığı nurudur Gayet güzel, çok şevklı kara nurdur. Ka'be'nin kara örtüsü işaretidir.

Üçüncü, refrefin yeridir. Birincide hayat ondan gelir. İkincide mahluk oradan gelir. Üçüncü refrefin yeridir, arifler buraları seyr ederler.

Dördüncü kürsidir, mucizat, keramet bundadır. Arşın altında kürsi, kürsinin altında cennettir. Cenab-ı Hak sevdiği kuluna bunları gösterir.

Beşinci, sitretil müntehadır, Cebrail aleyhisselam’ın kaldığı yerdir. Fen sahibi olan­ların, rasadhane sabiblerinin ilmi bundan aşağıyı bilirler, yukarıyı bi­lemezler.

Altıncı, Tûbadır, cennettir demek açığa çıktı. Cennet de cehennem de hali hazırda mevcuttur.

اَلْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَوْجُودَتَانْ

Cennet de cehennem de mevcuttur. Burçlar buradandır.

Yedinci, yedi gökler birbirinden yukarıdır. Bu alemden yukarı çıktıkça nurludur. Bir mü'minin ruhu yükselmeye başlar ise kendi bilmese de gider.

Her nefiste bir yol vardır:

1- Nefis, 2- Kurbet. 3- Vuslat. 4- Soh­bet. 5- Rü'yet. 6- Marifet, 7- Ünsiyet

Cenab-ı Hak’ka yakınlık için kul çalışınca kul evvel nefsini tanır.

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

Manası: “Her kim nefsini bildi. Rabbısınıda bildi.”[1]

Sırrı zuhur eder. O zaman Hak’ka ya­kınlık hasıl eder, kurbet derler. Sonra Hak’kın yukarıda saydığı sırleri idrak eder. Vuslat-kavuşmaktır. İdrak ve ilim görmekten daha yüksektir. Bunu bazı arifler idrak eder, görmezler.

Görmek keşiftir, rü'yet derler. Ma­rifet tanımaktır Arifler Hak’kı öyle tanırlar ki her gördükleri şeylerde Hak’kı hakikatı hakkıyla tanırlar Marifet budur. Artık onun her hali üns­ dür. Ve işi Hak’kın dilemesine bağlı olur. Daima Hak’kı düşünür, Hak’ka hizmet eder. Kalbi Hak'dan ayrılmaz. Bu, ünsdür.

Dereceleri şudur: 1- Ahlak. 2- Nefs. 3- Kalb. 4- Ruh. 5- Sır. 6- Gâfâya 7- Ahva’dır.

Cenab-ı Hak’ka yakınlık için çalışan kimse en evvel ahlakını temizler, ona meşgul olur. Sonra nefsinin kesblerini tanımaya çalışır. Sonra zikri kal­be yetiştirir. Sonra ruha yetişir. Ruh sağdadır, kalb soldadır. Sonra sır­ra varır. Sır göbekten az yukarıdır. ( خَافَايَه) Gâfâya sağ böğürdedir. (اَخْفَا)   Ahva daha giz­lidir. Bunlar zikrullahla pişerek yüksek mertebeye yetişirler. Lübde aynı yumruk gibi vurur. Buda çilede hasıl olur.

Sekiz cennet vardır: İsimleri malumdur. Biribirinden yukarıdır. En yukarısı evliyalar, enbiya ve ehl-i zikirler makamıdır. Cennet o kadar büyükdürki ağaçlarının gölgesine dağlar sığar. Her şeyleri ona göredir. Evleri, kapıları, atları, mahluku hep büyüktür. İnsanlar da orada öyle büyük ola­cakdırlar. Eğer bu dünyadaki kadar olacak olsalardı cennetten bir dat ala­mazlardı. Bir eve bir pire girse evden ne anlar pire şu kadar görürki. Bir camuzun vücudunda birkaç kıl dibini görür. Yedi kat gökler vardır, isimleri malumdur. Bu yedi kat gökler biri­birinden yukarıdır. Hep içleri melaikeler doludur. Melaikelerin ibadet­leri vardır. Kimi tesbih, kimi zikir okur. Her biri bir türlü ibadettedirler.­ Bakınız, en evvel Cenab-ı Hak’kın nuru yarattığı dürri beyzadan bu yedi göklerin En sonu bu dünya göğüdür. Mü'min-i kamilin ruhu yükselerek bu makamları geçerek gider. Kendi bu dünyada durduğu halde ruhu o makamları seyreder ve yahud idrak eder. Veyahud Cenab-ı Hak, perdeleri açar gös­terir.

 


[1] Hilyetül Evliya c.10.s.208, Keşfüzzünun c.2.s.1362, İmam Münavi kunuzuddakaik-s.11. Deylemiden

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>