Amel-i Salih - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt)

AMEL-İ SALİH

 

Amel-i salih şudur ki; Çalışıp yaptığı amellerini yalnızca Allah (c.c.)’ın rızasına hoş gelmesini düşünüp, başka gaye ve maksatlardan temize çıkarmaktır. Şöyle ki, bir kimse çok sevdiği dostuna göndereceği hediyesini mahcup olmamak için iyice kontrol etmesidir. Yapılan amellerini riyadan, kibirden, ucubdan, hasetten, hırs, tamahdan, gazaptan dünya sevgisinden, hürmete haz duymaktan, kendisini meth edilmekten çok sakıncalı olmaktır. Pirinç pilavı pişirecek bir kadın nasıl ki, pirinç tanelerini seçip, içindeki yabancı maddeleri atıp yalnız pirinç kaldığı gibi ameldeki arzu, istek yalnız Allah rızası olmalıdır. O’nun rızası olunca, isterse dünya halkı senden yüz çevirip dönselerde, Allah(c.c.) sana yeter.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayete göre, mi’rac’da Cenab-ı Hak ile doksan bin kelam konuştuğu, haber veriliyor.

Cenab-ı Hak Teala ve tekaddes hazretleri, Cebrail aleyhisselam’a emir buyurup Habibimi götür; cennet ve cehennemi gezdir benim sevdiğim dostlarımın karargahını görsün. Sevmediğim düşmanlarımın da azap karargahını görsün dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam ile Cennet-i âlâ’yı gezerken bir siyah saçlı karagözlü çok nurani bir huri gözüne çarpınca Cebrail aleyhisselam’a sordu ki bu hangi Peygamberin hûrisidir. Cebrail aleyhisselam Ya Muhammed senin yâri gârin olan Hz. Ömer’in hurisidir bu huri deyince bakmadım. Gözümü beri çevirdim. Bu mi’rac konusunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere vasfediyordu ve sahabelerde dinliyorlar idi. Hz. Ömer bu Huri kelimesini işitince buyurdular ki Ya Resulallah canım, hayatım sana feda olsun niçün huriye bakmadınız. Ya Ömer sen namusuna o kadar muhafaza kıskançsın senin hurine bakmak revamıdır Ya Ömer buyurdular.

Yine Cennetteki konuları vasfederken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ya Cebrail bizimle beraber yürüyüp gezen önümüzde bir ayak tıpırtısı var. Kimdir bizimle yürüyen deyince Cebrail aleyhisselam buyurdu ki. Bu önümüzde yürüyen senin müezzinin Bilal-i Habeşî Hazretlerinin ruhaniyetidir buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşî hazretlerine buyurdular ki. Ya Bilal senin ruhaniyetin Cenneti alada bizim ile beraber yürüyüp geziyor idi senin Allah’a karşı hoşa gidecek ne amellerin var deyince Bilal-i Habeş Hazretleri buyurdular ki: Ya Resulallah herkesten fazla bir amelim yok yalnız ancak bir amelim varki abdestsiz durmuyorum. Abdestim bozulunca abdest alıp vakit müsait ise şükrane olarak Allah rızası için iki rekat namaz kılıyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki işte senin yedi kat göklerden yukarı ruhun yükselip cenneti alada bizimle beraber gezmen bundandır diye buyurdular.

Burada bir konu kısadan abdestli durmakta ne kadar büyük faziletler olduğu meydana çıkmaktadır. Başka bir hadisin mealinde abdestli durulur ise şeytan geride durur yanaşamaz. Dil, kalb Allah’ın zikrinde meşgul olur ise o kalbe şeytan yol bulamaz. Abdesti bozulmadığı müddetçe dilini gözünü haramdan tutar ise abdesti bozulmadığı müddetçe o kimse ibadet ve namaz üzerinde gaim yazılır. Abdestli ölür ise şehid olur.

Kısadan yalnız abdestin temeli tahratlara dikkat edilsin. Taharat yaşlıkları sol elin tersi ile biraz alınıp eller yıkanıp birkaç dakika yaşlıklar kurusun. Kalkınca yaşlıklar dona, cesata bulaşmayacak şekilde biraz yaşlık çekilsin. Abdeste euzu besmele ile huzuru kalb ile başlayıp üç mü yıkadım dört mü yıkadım diye şeytandan gelen vesveseleri Cenab-ı Hak’ka sığınıp abdestini bu şekilde bitirip abdest niçün alındı ve abdestle hangi huzura varacağını gerek namaz gerekse Kur’an gerekse zikrullaha varılacağını edeple korku, huşu ile huzurlu yapılmasını Cenab-ı Hak cümlemize hidayet etsin inşaallahü teala.

Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi’rac konularını vasfederken Cebaril aleyhisselam ile cenneti alanın kapısından girince karşıdan heybetli bir aslan karşımıza çıktı. Cebrail aleyhisselam buyurdu ki Ya Muhammed bu aslan senin yarı garin olan İmamı Ali Hazretlerinin ruhaniyetidir. Parmağındaki yüzüğünü çıkar aslanın ağzına at hikmeti göreceksin. Deyince bende parmağımdan yüzüğü çıkarttım aslana atınca aslan yüzüğü ağzına aldı. O zaman bu konu söylenince Hazreti İmamı Ali Keremallahu vechehu Efendimiz sağ elini mübarek ağzına soktu yüzüğü ağzından alıp buyur Ya Resulallah deyi verdi.

Dinleyenler okuyanlar Kardaş bacılarımız kalbinize itikadınıza sahip olun. Bu böyle olur mu deyip bu halları Allah dostu Resulullah dostu bütün mü’minler dostu olan şâhı merdan Aliyyül Murtaza Kerremallahu Vechehu Efendimize çok görmeyin ve itirazdan sakının dil uzatmayın ha! Muteriz inkarcılardan olup da onun manevi ruhaniyetinden mahrum olmayınız.

Evet kısadan size delil. Kur’anı Kerim ile ispat olacaktır İnşallahu Teala: Allah’ın bu ayetlerini inkar edenler imansız, küfüre varırlar. Kafir olurlar. Çünkü Allah’ın kelamına inanmayıp red ediyor. İnkar edip burnunu kaldırıyor. Allah’ı da tanımıyor ayetlerinide tanımıyor ne hala varacığını artık ölçünüz. Evet Kur’an-ı Kerimden gösterilecek delil ve ispat edilecek ayeti kerimeyi suresini ayetini yazıyoruz. İsteyenler dikkat edip baksınlar. Bu ayetin tafsılatları sureyi Neml: Ayet 30-31’den başlanıp 40. ayete kadar tafsılatları Zuhuratı Vakfı Güneş kitabımızın 307-308-309 ve 310. sahifelerinde yazılmıştır. İsteyenler bakabilirler.) Konumuzun özeti Neml suresi 40. Ayet bu ayette: Sultan Süleyman aleyhisselam’ın sahabelerinden Adem oğlu olarak veziri Asaf Bin Barhıya’nın Yemenden öte Sebe memleketinden Belkıs’ın köşkünü Süleyman aleyhisselam’a sen gözünü bu taraftan bu tarafa dönünceye kadar getiririm deyip bir anda bu kadar uzun mesafeden köşkün gelip Süleyman aleyhisselam’ın köşkünün karşısına konması Süleyman aleyhisselam bunu görünce.

قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبّ۪ي۠

Meali: “Dedi ki şu nimet benim Rabbımın fazlıdır”[1] buyurdular. Rabbıma Hamdi şükürler olsun ki benim ümmet ve ashabımda bu dereceye bu keramete ulaşmış olanlar varmış diye Allah’a hamd’ü şükür etti.

İşte bu ayet evliyaların kerametine delildir. Fakat kendilerden keramet zuhur eden keramet ehli olanlar Kur’an’a ve hadisi şerife uymaları temam olması lazımdır. Bütün bid’atlerden kurtulmuş olması lazımdır. Evet Süleyman aleyhisselam’ın sahabelerinde böyle keramete böyle dereceye layık olanlar olsun da. Bütün mevcudat O nun nurundan O nun hürmeti için yaratılan bütün enbiya evliyaların sultanı olan bütün alemlere rahmeten lil alemin olarak gönderilen sevgili Allah dostu olan Peygamber Efendimizin sahabelerinede bu kerameti onlara çok görmeyiniz. Dikkatli olun Cenab-ı Allahu Teala bütün ümmeti Muhammedi onların manevi himmetlerine layık eylesin. amin. Ya Muin.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>