PİRİMİZİN NASİHATLERİNDEN - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt)

 

PİRİMİZİN NASİHATLERİNDEN

Yine Pirimiz Şeyh Abdulkadir Geylani Efendimizin, bütün insanları, tasavvuf, tarikat ehliyim diyenleri kısadan uyarması.

Buyuruyorlar ki, şol kimseler beden yumurtasından sıyrılmayınca, merhamet, şefkat, lütuf, hücresine oturmayınca, insanların ruhuna, gıda verici hikmetli sözler ile onları ikaz, irşad edip ruhlarını doyurmayınca, o kimseler horozluk vazifesini yapamazlar.

Yani horozluk vazifesinin anlamı: İnsan oğullarını, horozlar namaz vakitlerini anlayıp, öterek, insanları, gaflette yaşayanları, uyarıp, ikaz etmeleri ey insanlar Allah’ınıza istiğfar edip Allah’ınızı da itaatle, zikir ediniz. Diye kendi lisanları ile ötüp uyarmaları var.

İnsanlar da aynen bu dediğimiz konular derecesine ulaşıp, şefkat, merhamet, insanları uyarıcı, ikaz edici, insanların kalbinde arzu niyetleri bütün insanların, nefsin, şeytanın, kötü huylarından kurtarıp, Allah’a yönelmek, kavuşmak arzuları ile duaları ile gaflete düşmüş, rıza yolundan şaşmış olan şaşkınları, nefsinin havasına kapılmış şaşkınları, gafillerin bu kötülüklerden kurtulup Allah’ın razı olduğu ibadete, istikamete dönmelerini arzu ederek bu fikir ile de onların uyanmalarına da hem dili ile hem kalbi duaları ile çalışıp onların iki dünyasının selametine, refahına çalışanlar işte horozun insanları uyarma misali onlarda horozluk uyarma vazifelerine o zaman layık olurlar. Çünkü, bunların kalblerinde, iyilikten başka kötülükler, insanlara hainlik, hiyanetlik, kin, küdret, adavet, buğuz, haset buna benzeyenlerin cümlesi onların kalbinden atılmış bu maneviyatları tedavi olmuş. İşte bunlarda hem horozluk, hem de insanları ahlakı zemimelerden kurtulmaları için teslim olanları bir manevi uzman doktor gibi Allah için tedavi etmeye çalışacak kabiliyet verilmiştir. Allah onların emsallarını çok etsin. Tüketmesin bizleri de o sınıflardan kayıt etsin.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>