RܒYA-YI SADIKA - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt)

 

RÜ’YA-YI SADIKA

 Rü’yayı Sadıka hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hadisin mealinde:

Benden sonra Peygamber gelmeyecek amma rü’yayı sadıka bitmeyecek. Buyuruyorlar. Şeyhimiz Bilal Baba Hazretlerine sordum. Rü’yayı Sadıka hangisidir? Deyince, Rü’yayı Sadıka; Allah’ın dostları sadıkların rüyaları sadıktır. Zahiren kavlinde fiilinde arzu istek maksatları düşünce endişeleri Allah ve Allah rızası olan şeriatı düzgün olanlar. Bid’atlerden çok sakınıp bid’atlerden kurtulmuş olanlar. Zahirinde bu ölçüler içinde yaşayıp harice çıkmayanlar bu gibi mü’mini kamil olan sadıkların rüyası sadıktır.

Ehli fısıktan kendini kurtaramayan kavlinde, fiilinde, şüphe-lilerden sakınmayıp kendini koruyamayanlar bu gibilerin rüyaları kendileri gibi fasıktır. Karışıklıdır. İtibar olunmaz. Dedi.

Bu hadisi şerifin anlamına göre sünneti şerife tamamen noksansız uymamız lazım Kur’anı Kerim’deki bütün emirlere itaat ve bütün nehy olunanlardan sakıncalı olup, kavlimizde, fiilimizde, arzu maksatlarımızda ve endişelerimizde tek Allah rızası olsun gayri havayı arzular kalblerimizde yer tutmasın.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>