Peygamberimiz sallallahu aleyhi veselleme Yirmisekiz Soru Sormaları - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt)

 

Peygamberimiz sallallahu aleyhi veselleme Yirmisekiz Soru Sormaları

 

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Peygam-berliğini ilan edip, halkı Hak’ka ikaz ettiği zamanlarda dinsizlerinde istihza alayları kinleri artmaya başladı. Ebu Cehil kendi gibi olan adamlarını topladı. Ve Hayber kalesine bir heyet gönderdi ki İsa aleyhisselamın şeriatında çalışan din adamlarından buna bilinmesi güç sorular sorulmasını istediler. Altı tane rahip geldiler. Geçmiş zamanlarla ilgili kimsenin bilemeyecegi incil’den Tevrat’tan soru hazırladılar. Bunları bilirse Peygamberdir, eğer bilmezse de yalancı oldugu açığa çıksın bundan kurtulalım dediler. Altı tane rahipler İncil’den Tevrat’tan Zebur’dan yirmi sekiz soru hazırlayıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de yarın size cevap vereyim dedi. Yarın oldu öbür gün oldu cevap yok, aradan on dört gün geçti. O dinsizlerin alayları şımarmaları haddini aştı Muhammed’in Rabbisi kendisini terk etti dediler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sıkıntıya düştü acaba Rabbim Beni terk etti mi. Öyle oldu ki kendisini bir kayadan aşağı atma derecesine geldi. On beşinci gün Cebrail aleyhisselam yirmi sekiz soruyla cevabını, Duha süresini cevap olarak getirdi.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>