canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

AKAİD KİTABI - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

AKAİD KİTABI

 

ALLAH’A İMAN - TEVHİD

 

Allah'ı bir bilmenin esası ve buna kesin inanmanın en doğru ifadesi şudur: Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, öl­dükten sonra dirilmeye, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak... Ha-yırda Allah’ın rızası var şerri; kul iradesini şerre sarf etmesi ile Allah o zaman halk eder. Yoksa Allah âdildir. Adalet sahibidir. Ezelden ona şer taktir etmemiştir. Hem de etmez. Hiç kimseye zulüm etmez zulümden beri olduğunu hep ayetler ile haber vermektedir. He­sap, mizan, cennet ve cehenneme inandım ve bunların hepsi de haktır, demek icab eder.

Allah sayı yönünden değil, ortağı bulunmaması yönünden birdir. “De ki: O Allah Birdir, Samed'dir, doğurmamıştır, doğma­mıştır. Eşi ve benzeri yoktur. Yarattığı şeylerden hiç bir şeye benzemez. Fiili ve zâtî sıfatlarıyla, isimleriyle daima var olmuş­tur ve olacaktır.“

Allah'ın Zâtî Sıfatları (6) Altıdır:

Vücud, Kıdem, Beka, Vahdaniyyet, Muhalefetün-lil­ havadis, Kıyam-bi nefsihi.

1. Vücud: (Var olmak) yani, Allah'ın var olması demektir,

2. Kıdem: (Varlığının evveli, başlangıcı olmaması) demektir,

3. Beka: (Varlığının ahiri, sonu olmaması) demektir,

4. Vahdaniyyet: (Bir olmak) Allah, zatında ve sıfatında birdir, tektir.

5. Muhalefetün-lil'havadis: (Yaratılmışlara benze­memek) Yani; Cenab-ı Hak’kın hiçbir benzeri olmaması de­mektir.

6. Kıyam bi-nefsihi: (Bizatihi var olması. Kendi varlı­ğıyla kaim olmak. Varlığı başkasından olmamak) Yani; varlığın­da hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmaması demektir.

Allah'ın Subuti Sıfatları (8) Sekizdir

Hayat, İlim, Semi, Basar, İrade, Kudret, Kelam, Tekvin.

1. Hayat: (Diri olmak) Cenab-ı Hak Hayat-ı Ebedi ile haydır.

2. İlim: (Bilmek) Yani, Allahu Teala'nın her şeyi bil­mesi de-mektir.

3. Semi: (İşitmek) Allahu Teala her şeyi işitir demektir.

4. Basar: (Görmek) Cenab-ı Hakkın her şeyi görmesi demektir.

5. İrade: (Dilemek) Bu kainatta her şey Allah'ın dile­mesiyle olur.

6. Kudret: (Her şeye gücü yetmek) demektir.

7. Kelam: (Söylemek) Allahu Teala'nın söylemek sıfatı vardır. Fakat kulların söylemesi gibi degildir.

8. Tekvin: (Yaratmak) Bütün varlıkların hakiki yaradanı Allahu Teala’dır.

Müslüman Kardeşim! Allahu Teala’nın “Tekvin” sıfatının içine Öl-dürmek, Diriltmek, Rızk vermek, Nimete erdirmek, Azaba uğratmak gibi “Fiili” sıfatları dahildir. Hepsi “Tekvin” sıfatına girer.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>