canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

PEYGAMBERLERE İMAN - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

PEYGAMBERLERE İMAN

 

Peygamberler insanlara dini hükümleri (Allah'ın emir­lerini) bildi-ren doğru yolu gösteren Allah'ın elçileridir. İnsanların ilk mürebbileri (terbiyecileri) pey­gamberlerdir.

Nübüvvet: PEYGAMBERLERİN SIFATLARI

Peygamberler de bizim gibi birer insandırlar. Fakat, Al­lah tara-fından seçilmiş kimseler oldukları için, diğer insan­lardan ayrı, bazı vasıfları vardır. Peygamberlerin bu sıfatla­rını şöyle özetleyebiliriz:

1- Sıdk (Doğru olmak): Peygamberler, asla yalan söylemez-ler. Onlar, dürüst insanlardır.

2- Emanet (Güvenilir olmak): Peygamberler, güvenilir kim-selerdir. Asla emanete hıyanet etmezler.

3- İsmet (Günah İşlememek): Peygamberler, günah iş­lemezler. İnsanlık icabı olan ufak tefek hataları da, Allah ta­rafından düzeltilir.

4- Fetanet (Zeki Olmak): Peygamberlerin hepsi de, insanla-rın mutlaka en zekileridirler.

5- Tebliğ (Açıklamak): Peygamberler, Allah'tan almış olduk-ları emirleri insanlara mutlaka ulaştırmışlardır: Hiç bir şey gizleme-mişler ve hiçbir şey de ilave etmemişlerdir.

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin adedi: 25’tir. Bun-lardan başka, peygamber veya veli oldukları hususunda, İslam alimlerinin ihtilaf ettikleri Hz. Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn'in isimleri de, Kur'an-ı Kerim'de zikredilmektedir.

Peygamberlerin hepsi de küçük ve büyük günahlardan kü­für ve çirkin fiillerden münezzehtir. Ancak onlar, küçük kusur ve hata işlemiş olabilirler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, O'nun sev­gilisi, kulu, resulü, nebisi, seçilmiş ve tertemiz kuludur. O, put­lara tap-mamış ve göz açıp kapayıncaya kadarki bir an bile olsa Allah'a hiç ortak koşmamıştır. O, küçük-büyük hiç günah iş­lememiştir.

Kur'an-ı Kerim’de isimleri bildirilen Peygamberler şunlardır:

1- Adem aleyhisselam                     2- İdris aleyhisselam

3- Nuh aleyhisselam                       4- Hud aleyhisselam

5- Salih aleyhisselam                       6- İbrahim aleyhisselam

7- İsmail aleyhisselam                  8- İshak aleyhisselam

9- Lut aleyhisselam                        10- Yakup aleyhisselam

11- Yusuf aleyhisselam                   12- Eyyub aleyhisselam

13- Zülkifl aleyhisselam                   14- Şuayb aleyhisselam

15- Musa aleyhisselam                    16- Harun aleyhisselam

17- İlyas aleyhisselam                     18- Elyesa aleyhisselam

19- Yunus aleyhisselam                   20- Davud aleyhisselam

21- Süleyman aleyhisselam           22- Zekeriya aleyhisselam

23- Yahya aleyhisselam                24- İsa aleyhisselam

25- Muhammed aleyhisselam        

Veli oldukları söylenen (yani; peygamberliklerinde ihtilaf olan) üçü de şunlardır:

26- Lokman aleyhisselam

27- Üzeyr aleyhisselam

28- Zülkarneyn aleyhisselam

Peygamberlerden sonra insanların en üstünleri, sırasıyla, Hz. Ebu Bekir es-Sıddık, Hz. Ömer b. el-Hattab el-Faruk, Hz. Osman b. Af­fan Zu'n-Nureyn, Hz. Ali b. Ebu Talib el-Murtaza'dır. Bunlar, doğru-luktan ayrılmayan, ibadetlerinde kusur etmeyen kimselerdir. Onların hepsine de tevella (sevgi ve saygı ile anma ve bağlan­ma) ederiz. Resulullah'ın ashabından her birini ancak hayırla anarız.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>