canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

TEVHİD (AKAİD İLMİ) NE SÜRETLE YAZILMIŞTIR? - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

TEVHİD (AKAİD İLMİ) NE SÜRETLE YAZILMIŞTIR?

 

İslam'ın ilk devirlerinde iman ve itikat çok kuvvetli, vicdanlar temiz ve pak idi. Hiç kimsenin itikadında ufak bir şüphe yoktu. Çünkü, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile oturup konuşmalar, onunla birlikte geçirilen zamanlar henüz uzamamıştı, onun bereketi hala devam ediyordu.

Ashab, dini ve şer'i hükümleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağzından nasıl işitilirse öyle­ce kabul ve ona iman ederlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i tefsir, müşkil olan kısımlarını izah, mücmel olanı tafsil birkaç manaya olanları tayin, Kur'an'ın sakit olduğu hükümleri beyan eder ve böylece dinin köklerini ve köklerinden çı­kan meseleleri onlara anlatırdı. Onlar da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’den işittikleri gibi kabul ederler ve Onun tarafından tafsil buyurulmayan şeyleri araştırmazlar, incelemezlerdi. Sahabe devri böyle geçtiği gibi Tabiin devri de böyle temiz geçmiştir. Bir müşkül çıktığı vakit din ulularına giderler, müşküllerini sorup öğrenirlerdi, bu­nun için şer'i ve dini meseleleri toplayıp bir kitap haline getirmek ihtiyacı du­yulmamıştı.

Fakat Peygamberlik nuru uzaklaşarak o nurlu ve feyizli devirde bulunan­lar azaldıkça ahval değişti. Birtakım kötü ve bozuk fikirler meydan aldı; doğru itikatlar arasına müfsitler tarafından bozuk itikatlar karıştırıldı. İtikatlardaki temizlik, fikirlerdeki metanet yavaş yavaş gevşemeye yüz tuttu.

İşte bunun içindir ki, İslam'a has olan sahih ve doğru itikat ve hükümle­ri toplu olarak bildirmek, batıl ve bozuk fikir ve itikatları ayırt etmek için ki­taplar yazıldı. Kur'an ve sünnetle, akli ve nakli delillerle dinin esasları takviye edildi. Bozuk itikatların çürüklüğü anlatıldı. Onları red edecek deliller ortaya konuldu. Bu yolda meydana getirilen ilme, ilm-i Tevhid, Fıkh-ı Ekber adı ve­rildi. Bu hususta en evvel yazılan kitap, İmam-ı Azam'ın Fıkh-ı Ek­ber adındaki kitabıdır. Bu hususta pek çok itikat ve kelam kitapları yazıldı, Daha sonraları İslam alimleri bu ilme çok ehemmiyet verdiler. Her devirde İslam akaidini hücumlardan koru­mak için kitaplar yazıldı. İmam-i Eş’ari ile İmam-i Matü­ridi, İslam itikadını müdafaa edenlerin başında gelir. Bunun içindir ki, her ikisi de itikatta imamdır.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>