canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

VEHHABİLERİN GÖRÜŞLERİ - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

VEHHABİLERİN GÖRÜŞLERİ

 

1-Tarikatı, vesilei vasıtayı inkar ederler ve tarikata girenleri kafir kabul ederler. Halbuki peygamberimizden bugüne kadar tarikatlar sayesinde müslümanlar birbiriyle kaynaşmış daima insanlara iyiliği, yumuşak huyluluğu, insanlarla iyi geçinmeyi, nefis ve şeytanın istek ve arzularına uymamayı, salih amel yapmayı, riya, haset gibi birçok kötü huyların terk edilmesini öğütlemiş, tarikatında gayesinin insan-lara güzel ahlak kazandırmak olduğu söylemiştir

2- Şefaati, mevlidi, nafile ibadetleri, zikri, kabir ziyaretini, talkın vermeyi kabir hayatını sorgucu meleklerini, evliya kerametini, inkar eder ve böyle yapanlara kafir derler.

3- Türbelerde veya mezar olan mescitlerde namaz kılmayı küfür sayarlar.

4- Makamla ezan okumayı, Cuma ve kandil gecelerinde temşit vermeyi bid’at sayarlar.

5- Camilere kubbe yapmayı ve minare yapılmasını bid’at sayarlar.

6- Amel yapmayı imandan sayarlar, böylelikle amel yapmayana kafir derler,

7- Ayet ve hadislerde tevile gitmeyi küfür sayarlar, bu görüşleriyle Allah’a cisim, şekil isnat etmiş olurlar.

8- Emri bil maruf, nehyi anil münker (iyiliği emretmek, kötülüğü men etmek) bütün her türlü kötülüğü içine alır ve onlarla savaşılır diyerek bütün müslümanlara savaş açmışlardır.

9- Herkes ictihat yapabilir diyerek ehliyetsiz birçok insanın bilir bilmez ahkam kesmesine sebep olmuşlardır.

10- Tembellikle nefsine uyarak ibadetini yapmayanı kafir sayarlar.

11- Kendilerinden olmayan bütün müslümanları kafir sayarlar,

12- Peygamberimizin zamanında olmayan her şeyi bid’at ve her bid’ati küfür sayarlar.

13- Peygamberimize Peygamberimiz demeyi bile bid’at sayarlar. Her bid’atide küfür kabul ederler.

14- Ravzai mutahhara’ya perde asmayı bile bid’at sayarlar. Onun için ravzadaki perdeleri yenilemeyip, O Paki Resulullah’ın kabri şerifini eski paçavra perdeler içinde bırakmışlar yeni perde asmamış-lardır.[1]

Vahhabiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimi-ze ve onun sünneti seniyyesine kıymet vermezler. Vahhabi itikadına bağlı bir çok hocalar, hoca sıfatınıda kullanaraktan insanlarımıza vahhabi aşısı vurmaktadır. Vahhabilerin görüşü diyor ki: Bir adam bir adamdan mektup getirse, mektubu verdikden sonra mektubu geti-renin ne gereği kaldı, biz mektuba bakarız diyor. Peygamberde bize Allah’tan Kur’an’ı getirdi. Kur’an’ı getirdikden sonra kendisinin ne gereği kaldı. Biz Kur’an’a bakarız diyor. Peygamber ölmüş gitmiş di-yor. Cenab-ı Hak hadis-i kudside buyuruyor ki:

لَوْلٰاكَ لَوْلٰاكْ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلٰاكْ

Yani, “Sen olmasaydın ya habibim, yerleri gökleri yarat-mazdım yerleri gökleri bütün hepisini senin yüzün hörmetine yarattım.”[2] Yine Hadisi Kudsi İbni Abbas r. anh’tan rivayetle

يَقُولُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّت۪ي وَجَلٰال۪ي لَوْلٰاكَ مَاخَلَقْتُ الْجَنَّةِ وَلَوْلٰاكَ مَاخَلَقْتُ الدُّنْيَا

“İzzetim ve celâlim hakkı için Sen olmasaydın ya Habi-bim cenneti ve dünyayı yaratmazdım.”[3] Buyuruyor.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerin göğün nurudur. Bizim ehli sünnet mezhebinin itikadında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmemiştir, diridir. Hergün bizim getirdiğimiz selavat-ı şerifeleri melaike vasıtasıyla alıyor, fakat Cuma günü ve gecesinde getirilen selavatları bizzat kendisi alıyor, buna bizim inancımız iti-kadımız var. Ehli sünnet itikadı böyledir. Onların sözlerine bakanlar sonunda imansız gitmelerinden korkulur.

Vahhabi mezhebinde olanlar talkın vermezler ve kabir ziyaretini kabul etmezler bizim ehli sünnet vel cemaat mezhebinde böyle de-ğildir. Ölüyü kabre koyunca hoca mezarın başında duruyor. “Üzkürü ahdellezi harecde mineddünya” ey falan sen öldün dünyadan çıkdın sen, deki münker nekir melekleri hak cennet hak cehennem hak senden gelip sual soracaklar sen onlara deki “rabbiyallah ve nebiye Muhammed resulallah ve diniyel İslam ve kitabı Kur’an’il azim de diye talgında bulunuyor. Bu esnada melekler o mevtaya sual sormakdadırlar ölen insan kabri başındaki hocanın sözlerinden yardım alır, gelen sorgucu meleklerine dogru cevap vermesine yardımcı olur. Ehli sünnet mezhebinin itikatı budur o fırgayı dalalet olan batıl mezhebin itikatında olanların sözlerine inanmayalım.

 


[1] Eyüb Sabri, Tbih-i VehMbiyan, 174-6'dan sadeleştirerek. 8) Anlaşmanın geniş bir yorumu için bk.: Yusuf. Hikmet Bayur, Türk İn­kılabı Tarihi (Ankara 1957), 3/120-121.9) Vehhabiliğin tarihi ve bu. hususta seçilmiş bir bibliyografya için bk. Dr. A. Vehbi Ecer, Osmanlı Tarihinde Vehhabi Hareketi (Doktora Tezi), Ankara ilahiyat Fak. 1976.

[2] Şerh ve tercüme-i Delâili Abdu-l-Kâdiri Geylani s.152.

[3] Deylemi El-Firdevü bi Me’sûru-l-Hıtab c.5. s.227/8031 (Beyrut).

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>