canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

SÜNNETLE AMEL EDENLERE DÖRT HASSA VERİLECEGİ - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

SÜNNETLE AMEL EDENLERE DÖRT HASSA VERİLECEGİ

 

Bid’atin tersi sünnettir bir kimse nekadar çok sünnet işlerse o kadar bid’atlerden kurtulur.

Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efen-dimiz hazretleri buyuruyor ki:

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّت۪ي عِنْدَ فَسَادَ أُمَّت۪ي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةٌ شَه۪يدٌ

“Ümmetimin fesata gittiği zamanda her kim sünnetimi tutarsa Cenab-ı Hak o kimsaye yüz şehit sevabı vardır.[1] Buyuruyor.

Sahabeler demişler ki ya Resullallah biz bu kadar kanımızı canı-mızı seriyoruz ölürsek bir şehit sevabı alıyoruz, onlar nasıl oluyor da yüz şehit sevabı alıyorlar dediler. Buyurduki o zaman da benim sün-netim ateş olur. Tutanı yakar, sünneti tutmak kırmızı ateşi tutmak gibi olur. O zaman daki azı çoğa sayılır. O zamandaki ümmetim yiye-rek içerek evine işine malına bakarak sizin riyazet mücahede ile tek-kelerde çalıştığınızdan ziyade kazanırlar. Biz şimdi o en kıymetli zamandayız ki onların elli atmış senede kazandığını bulacağız inşe-allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki;

 مَنْ حَافَظَ سُنَّت۪ى اَكْرَمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِاَرْبَعِ خِصَالٍ اَلْمُحَبَّةُ ف۪ى قُلُوبِ الْبَرَرَةِ وَالْهَيْبَةُ ف۪ى قُلُوبِ الْفَجَرَةِ وَالسَّعَةِ فِى الرِّزْقِ وَالثِّقَةِ فِى الدّ۪ينْ

Herkim benim sünnetimi tutarsa Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ona dört büyük hassa verir

Birinci: Bütün ebrar tayfasının mü’minlerin kalbine onun sevgisini koyar. Uzakda olsun yakın da olsun veyahut üzerinden asırlar geçse bile yine o kimseyi Cenab-ı Hak sevdirir Allah’ı seven ebrar tayfaları o kimseyi severler.

İkinci: Fıskı fucur sahiplerinin kalbine onun heybetini koyar.

ÜçüncüRızkınada bolluk verir o kimseye Cenab-ı Hak bol rızık kapıları açar. Ummadığı yerden rızk kapıları açılır. Artık dene-melerden sonra iki dünyanın servetine Cenab-ı Hak kavuşturur.

İmamı Azam Efendimiz Küfede ayak yalın başı açık bir yetim fakir çocuk idi. Bütün bozuk yanlış mezheb kurucularının zuhur ettiği bir zamanda küfede yetişip hem Kur’ana hem hadis ilmine çalışıp yanlış mezheblere ayet hadisler ile cevap verir idi. İşte bu şekilde sırf Allah rızası için Allah’ın dinine Resulullah’ın hadisine hakkıyla çalışıp halka öğrettiği için yanlış mezheblere cevaplarıyla red ettiği için sonunda Cenab-ı Hak kendisine iki dünyanın sultanlığını saltanatını verdi. Sonunda ata binipde giderken sağında, solunda dörtyüz ülama atının üzengisini tutmaya koşarlardı.

Bu nedir? Kardeşim sünneti Resulullahla amel etmektendir. İmamı Azam Efendimiz altın eğerli ata binerdi. Altın sırmalı meşlahler giyerdi. Bir gün kafirin biri önüne çıkmış atın yularından tutmuş ya imam sen diyorsunki dünya mü’mine zindan kafire cennet diyorsun ben tuvalet çukuru temizliyorum sende böyle altın eyerli atlarla geziyorsun bu nedir diyor. İmamı Azam Efendimiz buyuruyor ki; sen ahiretteki makamını görsen bu tuvaletin çukuru sana cennet olur burayı ararsında eline geçmez amma benim cennetdeki yerime göre bunların hepisi bana azap diyor. Cenab-ı Hak bana cennetdeki yerimi gösterdi. O cennetin rahatlıgına göre burası bana cehennem diyor ama sen o cehennemi bir görsen bu tuvalet çukuru sana cennet olurda ararsın eline geçmez.

Yine adamın biri diyorki ya imam dünyaya heves etmeyin diyor-sun sen ise altın eğerli ata biniyorsun sırmalı meşlahler giyiyorsun o zaman hazreti imam yukarda söyledigimiz hadisi şerifi okumuş yani herkim dine ilme islamiyyete çalışır hizmet ederse sonu böyle zen-ginlik olur. Cenab-ı Hak dine çalışanları iki cihanda aziz edeceğini göstermek için böyle giyiniyorum demiş. Döşünü açmış öyleki nefsine hoş gelmemesi için içten atlet yerine telis giymiş dışımdan böyle gi-yindiğim sünneti Resulullaha çalışanları Cenab-ı Hak’kın nasıl yük-selteceğini göstermek içindir demiş. Eğer bizde Hak’kın yolunda öyle çalışırsak Cenab-ı Hak bize niçin vermesin ? “Benim sünnetimi mu-hafaza eden kimsenin sevgisini Cenab-ı Hak ebrar tayfasının kalbine koyar.” İşte İmamı Azam’ın sevgisi mü’minlerin kalbinde kı-yamete kadar devam etmektedir. Neden? Allah’ın dinine ve Resulul-lah’ın sünnetine hizmet edip halkada karşılık beklemeden öğrettiği için.

Bozuk sapık mezheb ictihatçıların insanları yanlış kafa bozucu zihin bozucu yanlış itikatlarını ayet hadisler ile doğruyu hakikatı mey-dana çıkarıp bozuk mezheb yanlış ictihatçıların yanlışlarını meydana çıkarıp onları red ettiği için Cenab-ı Hak’ta kendisine iki dünyanın saadet servetini vermiştir. 

İşte Hazreti şeyh Abdulkadir Efendimiz gönlümüzde sevgisi kıya-mete kadar gidiyor kendileri gelip geçeli asırlar olmuş kalbleri temiz olan mü’minlerin kalbinde sevgileri hala devam etmektedir. Bu nedir kardeşim. Bu pirler büyük evliyalar neden Müslümanların dilinde rah-metullahi aleyh, radıyallahu anha diye söyleniyor? Onlar sünneti Resulullaha hizmet ettikleri için kıyamete kadar onların sevgileri de-vam edecekdir. Herkim Resulullahın sünnetini muhafaza eder se bu sevgi daha kendi hayatın da iken başlar. Kalbi temiz olanlar onları sever münafık fasık olanlar buğzeder.

Bir memlekette Peygamber zuhur etse veya bir evliya zuhur et-se halk ikiye ayrılır. Birkısmı onu canı gibi sever bir kısmıda elinden gelse öldürmek ister.

Dördüncüsü sünneti Resulullaha hizmete devem eden kimseye Cenab-ı Hak mevsup bir din verir.” yani vesikalı bir din sahibi olur.”[2] Buyurmuştur.

 


[1] Münziri, Tergib, c.1.s.41; Heysemi, Mecmauzzevaid, c.1.s.172; Beyhaki, Zühdü’l-Kebir, c.2. s.118

[2]ٌRuhu’l-Beyan tefsiri c.3.s.343,  Mecmau’l-Adab s.36 (Osmanlıca baskı)

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>