PİRİMİZİN BİR EŞKİYA İLE KARŞILAŞMASI - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

PİRİMİZİN BİR EŞKİYA İLE KARŞILAŞMASI

 

Pirimiz bir gün de tek başına yola çıkmış bir eşkıya kısık ıssız bir yere siper edip silahlı oturmuş idi. Yolu kesmiş geleni soyuyor idi piri-miz şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri yaklaşınca eşkıyanın hali de-ğişti ceryani ilahi ve hidayeti ulaştı eşkıya kalbinden acaba Abdulkadir dedikleri bu adam mı dedi.

Pirimiz Evet Abdulkadir benim dedi eşkıya hemen elini ayağını öperek gayri ihtiyarı bir müddet ağıdını yenemeyerek ağladı. Biraz sakin olunca silahını bıraktı gözünden yaşlar böyle dökülüyor ya Abdulkadir bu ana kadar benim Rabbime karşı ne iyi bir amelim var ne de ona karşı layık bir halim var yüzümün karasından başka asili-ğimden başka hiçbir şeyim yok. Ama seni görünce bu ana kadar böy-le olmamıştım halim değişti evvela senin sevdiğin o Allah için beni affet müridliğe evlatlığada kabul et. Benim için de O Rabbime rica et beni afetsin. Senin sözünü O reddetmez benim için yalvar beni af-fetsin dedi. Pirimiz levhu mahfuzdaki kitaba baktı ise o haraminin ismi şaki yazılı yani cehennemlik Allah’a ve cennete layık ameli yok ki hep cehennem ameli Allah’ın gazabına layık olmuş pirimiz dedi ki ya Rabbi bu biçare kulunu affeyle.

Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ilham ile buyuruyor ki ya Abdulka-dir o kimsenin levhi mahfuzda şaki yani cehennemlik olduğunu gör-düğün halde bunu affet diyorsun tekrar ya Rabbi Senin adet ve usullerin da var mı ya Rabbi cehennemlik olan bir kimseyi dilersen cennetlik yapmak, cennetlik olan bir kimseyi dilersen cehennemlik yapmak adetlerinde var mı ya Rabbi. Vardır deyince öyle ise bu kulunu affet ya Rabbi deyince baktı ki hemen o kimsenin ismi şaki silinip said yazıldı. Yani cehennemlik ismi silindi cennetlik yazıldı. Allah’ın rahmetinin şefkatinin merhametinin çok olup nihayetini kim ölçebilir. Kim ona karışıp yaptığı işten onu mesul tutabilir. Yeter ki bir kulun niyeti maksatı arzusu ameli onun hoşuna gitsin o kimseyi sev-sin o sevince sevdiği kimseden ne esirger. Nasibinde olmayanları na-sip eder verir. Vergisinin sınırı ve hudutu olmaz. Bir kimse de asilik yapar isyen eder, tuğyan eder burnunu kaldırır Allah’sızlık yapar Al-lah’ı gücendirir ise Allah’da ona bir bela yazar nasibinde olanı alması var. Ehli sünnet itikatı ulemalarının Allah’ımıza inanç itikatları böyle-dir.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>