SALİH KULLAR - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

SALİH KULLAR

 

Cenab-ı Hak Ebu Hureyre r.anhanın rivayet ettiği bir hadisi kudsisinde şöyle buyuruyor;

 عَنْ أَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: أَعْدَدْتُ لِعِبَاد۪ي الصَّالِح۪ينَ، مَالٰا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلٰا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلٰا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرْ.

“Salih kullarım için gözlerin görmediği kulakların duymadığı hiçbir beşerin hatırına gelmedik nice nimetler hazırladım” İbni Mesud r.an’tan gelen rivayette hadisi kudsinin devamında:

وَلٰا يَعْلَمُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلٰا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

"Onu mukarreb (Allah'a yakın) melekler de bilemez, peygamberler de bilemez"[1] buyrulmaktadır.

Ehli cennet cennete girdikleri zamanda o cennetin nimetlerini, huri ve gılmanlarını hatır ve hayale gelmeyen zevk-i sefasını görünce Cenab-ı Hakk'a nasıl hamd ve şükür edeceklerini şaşırıp:

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي أَذْهَبْ عَنَا الْحُزْن۪ي اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورْ

Yani “Bizden bu kadar hüzün, keder ve meşakkatleri giderip böyle nimetleri ihsan eden Rabbimize hamd ve sena ederiz. Muhakkak Rabbimiz ğafûr ve şekûrdur” derler.[2] Artık onların o andaki sevinçleri dil ile tarif olunamaz. Bu sözleri te’yid (kuvvetlendiren) eden şu ayeti celileye dikkat olunsun;

وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَع۪يمًا وَمُلْكًا كَب۪يرًا

“Cennette hangi tarafa baksanız, onda vasfa gelmez nimetler ve geniş mülkler görürsünüz”.[3]

Gittikçe hatır ve hayale gelmeyen şeyler göze çarpar. Hele insanın etrafında dolaşan nazlı seslerle okunan tesbih ve tehliller ve dünyada görüştüğü salih kimseler orada toplanıp da sohbetlerle muhabbetler ve insanların en çok sevdiği aşk meclisleri ve muhab-betullah için cemaatleri ve ûlema ve evliyayı ziyaretleri, hususi ile Cenab-ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretleri ve bunların cümlesinden âla olan Cenab-ı Vacibil Vücudu rü’yet ve ziyaret o alem öyle bir alemdir ki hiç dünya alemine benzemez. O alemin kuruluşu bambaşkadır.

Bunun için cennet ve cehennemde şöyle şöyle şeyler vardır denince bu dünyada gördüğümüz gibi şeyler hatırımıza gelmesin. Zira o alemde olan şeylerin bu dünyada sadece isimleri vardır. Kendileri burada asla yoktur ve asla olamaz. Lakin onları anlatmak için başka ne olabilir. İster istemez böyle methedilecek. Yoksa bu söylenen-lerden bin kat daha güzeldir. Bu dünyadaki nimetler cennetteki nimetlerin bir numunesi bir benzeridir. Hakikati cennettedir. (Allah cümlemize cennet ve cemali ile ikram eylesin, amin.)

 


[1] Kütübi Sitte Muhtasarı c.14.s.419/5097.

[2] İmdadu-l-Müslimin s.180.

[3] İnsan Suresi, 76/20.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>