AMENTÜ - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

 

AMENTÜ

 

İmanın Farzları (şartları) "Amentü"nün içinde toplan­ılır, Bu şartları hiç unutmamak için "Amentü"yü ezber­e bilmek gerektir.

Amentü' nün Manası:

1- آمَنْتُ بِاللّٰهِ  Amentü billahi: Allahu Teala’nın varlığına ve birliğine inandım.

2-وَمَلٰئِكَتِه۪   Ve melâ iketihi: Allahu Teala’nın meleklerine inandım.

3- وَكُتِبِه۪   Ve kütübihi: Allahu Teala’nın kitablarına inandım.

4- وَرُسُلِه۪ Ve Rusulihi: Allahu Teala’nın gönderdiği Peygamberlerine inandım.

5- وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ Vel-Yevmi-l-Ahiri: Ahiret gününe inandım, iman ettim.

6-  وَبِالْقَدَرِ خَيْرِه۪ وَشَرِّه۪ مِنَ اللّٰهِ تَعَلٰى Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala: Kadere, hayır, şer (acı, tatlı, iyi, kötü) her şeyin Allah'ın yaratmasıyla olduğuna inandım,

وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ أَشْهَدُ أَنْ لٰٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Vel ba’su ba’de-l-mevti Hakkun eşhedü enlê ilâhe illahu ve eş-hedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü: Ve ölümden sonra tekrar dirilmeye iman ettim. Allah’tan başka ilah olmadığına ve Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sel-lem Efendimizin Allah’ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.

Allah’ın kullar hakkında hayır şer halk etmesi ezelde yaratıldığın-da hayrı şerri halk etmemiş. Dünya alemine ana rahminden ruh gü-nahsız olarak gelmekte olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifi ile haber veriyor. “Bütün anadan doğan çocuklar fıtratı İslam olarak dünyaya gelir” diye hadisi şerifinde öyle buyuruyor.

Dünya alemine gelip buluğ çağına kadar günah yazılmayacağını da hadisi şerifte buyuruyor. Buluğ çağına gelince Cenâb-ı Hak Teala Hazretleri o kimseye iki sadık şahit melaikeleri tayin ediyor. Biri sağda biri solda sağdaki melaike hayır işleri yazmaya vekil, soldaki melaike günah şer işleri yazmaya müvekkildir.

Kısadan eğer ezeli ervahta yaratılınca hayır şer bu kimsenin alnına yazıldı ise bu katip melaikelere hacet kalmaz. Tekrar kısadan buluğ çağına gelen kimse için Cenâb-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur’anı Kerim’de iradeyi cüziye ayetinde iradeyi cüzziyeyi kulun eline verdiğini bildiriyor. O kimse yapmak istediği hayır ve şer kalbine alıp kalbine aldığı o işe iradesini sarf etmeyince Cenâb-ı Hak günah veya hayır yazdırmıyor. Kul ne zaman iradesini hayra veyahut şerre niyete alır iradesini de o işe sarf eder, Cenâb-ı Hak da onu o anda halk eder. Melekler de onu o anda yazarlar. Bu konular iradeyi Cüziyye konuları içerisinde tafsilatlı olarak geçmişti.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>