canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

54- FARZ - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

 

54- FARZ

 

1. Cenab-ı Hak’kı Zikretmek: Allah’ı Teala’yı Huzuru kalp ile zikretmek ve herhangi bir işlere başlarken beslemele-i şerifi unutma-malıyız.

2. Helalinden Temiz Elbise Giymek: Bir müslümanın giydiği elbisenin iyi, temiz (helal) ol­ması farzdır. Aynı zamanda kadınların ırzlarını korumaları için, örtünmeleri farzdır.

3. Abdest Almak - Gusletmek: Namazdan önce abdest almak, cünüb ise gusül etmek "boy abdesti almak" temizlenmek farzdır.

4. Beş Vakit Namaz Kılmak: Bir müslümanın farz namazlarını kılması gerekir. Ço­luk çocuğuna, ailesine namaz kılmayı öğretmek.

5. Rızık İçin Allah'a Güvenmek: Herkesin ve bütün canlıların rızkını Allah’u Teala'nın verdiğine daima O'nun vereceğine inanmak farzdır.

6. Helalından Yemek - İçmek: Bir müslüman için iyi ve temiz olan her şeyleri yemek-içmek farzdır. Haksız kazanılan şeyler yenilemez-içi­lemez. Rüşvet, kumar sebebiyle sahtekarlıkla, ihanetle, ka­zanılan kazançlarla alınan eşya temiz değildir "haramdır",

7. Kanaatkar Olmak: İnsanın kendi kazancına kanaat etmesi, razı olması la­zımdır. Bu şerefli yaşamanın tek yoludur.

8. Mütevekkil Olmak: Bir müslümanın işlerinde sebeblerine baş vurduktan sonra Cenab-ı Hak’ka itimat etmesi, Allah'a gü-venmesi, neticeyi Allah’u Teala'dan beklemesi, demektir.

9. Kazaya Razı Olmak: Cenab-ı Hak’dan gelene razı olmak. Hiç kimse Al­lah' ın kudretine karşı gelemez. Çünkü gücü yetmez. Şu halde bela ve kazalara sabırla karşılamalıdır.

10. Nimet Karşısında Şükretmek: Cenab-ı Hak’ka verdiği nimetlerinden dolayı şükretmek, teşekkür etmek.

11. Belaya Sabretmek: Bir kula Cenab-ı Hak’dan bir musıbet, bir bela geldi mi o ancak sabırla giderilebilir. Sabır böyle bir nimettir.

12. Günahlara Tevbe Etmek:Bir kul Allah' dan bağışlanmasını dilemek ve bir daha günah yapmamak niyyetiyle Cenab-ı Hak’kın kendisini af­fetmesini niyaz edip yalvarması demektir.

13. Allah'dan Başkasına Kulluk Etmemek. Yalnız Cenab-ı Hak’ka teslim olup O'na ihlas ile ibadet etmek.

14. Şeytanı Düşman Bilmek: Kur'an, şeytanın bize apaçık bir düşman olduğunu bildirir. Şeytan Ademoğullarının en büyük düşmanıdır.

15. Kur'an'ı Delil Tutmak:Kur'an-ı Kerim'e uymak. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerine inanmak ve bir harfini bile inkar etmemek.

16. Ölüme Hazırlıklı Olmak:­ “Her canlı ölümü tadacaktır.” Yaşayanlar ölüyor. Ecelin vakti belli değildir. Ölümün ne zaman geleceği belli olma­dığından dolayı hazırlıklı olmak farzdır.

17. Emr-i Maruf Nehy-i Münker Etmek: İyiliği, Hak’kı, emredip yaptırmak. Kötülükten vazge­çirmek. Bu yolda çalışmak müslümanların vazifesidir.

18. Gıybet Etmemek: Müslüman kardeşinin arkasından onun duyduğunda hoşlanmayacağı birşeyle itham etmemek Arkadan çekiştirmemek. (söyledigin söz arkasından konuştuğun kimse de varsa gıybettir eğer yoksa iftira olur.)

19. Ana-Babaya iyilik ve itaat Etmek: Bir müslümanın saadeti ana ve babasına iyilik etmesi­ne bağlıdır. Dünya ve ahiret mutluluğuna ermek isteyen kimse ana-babasına itaat etmeli, onların dediklerini yerine getirmelidir. Nasıl ki küçükken ana-babası evladını büyüt­mek için bütün elinden gelen fedakarlığı yapmış, yememiş, yedirmiş, içmemiş içirmiş, giymemiş giydirmiş. Tek kelime ile bütün varlığını gençliğini, harcamış sonra kuvvetten düşmüş, artık sıra evlada gelmiş, onlara baksın, elinden gelen bütün iyilikleri yapsın, onlara itaat etsin, gönüllerini alsın anasını babasını hoşnut etsin dünyada ve ahirette mes'ud olsun. Allah'ın rızasına nail olsun. Akıllı bir müslümana yakışan hareket budur.

20. Akrabayı Ziyaret Etmek: Bir müslüman her zaman akrabalarını ziyaret etmeli­dir. Sila-i Rahim vazifesini her vakit ifa etmelidir.

21. Emanete Hıyanet Etmemek: Kendisine bir şey emanet edilince o emaneti muhafaza etmek ve emaneti ehline-sahibine vermek farzdır.

22. Nameşru Latifeyi Terk Etmek: Dinin kabul etmediği şakaları yapmamak.

23. Allah ve Resulüne İtaat Etmek: Allah ve Resulünün emirlerini "yapınız dediklerini" yapmak, yasakları "yapmayınız dediklerini" yapmamak.

24. Günahdan Kaçıp İbadet Etmek: Günah olan hareketlerden sakınmak. İbadetle meşgul olmak.

25. Allah'dan Korkmak: Bir müslümanın en çok Allah' dan korkması icab eder.Yasaklarından kaçmak, emirlerini yapmak. Her yerde Al­lah'ın hazır ve nazır olduğunu bilmek, inanmak farzdır.

26. Kainata İbret Nazariyle Bakmak: Şu kainata ibret almak gayesiyle bakmalı Allah'ın ya­rattığı alemlere ibret gözüyle bakıp ibret almak.

27. Tefekkür Etmek-Düşünmek: Allah’u Teala'nın kudret ve azametinin büyüklüğünü düşünmek. Yarattığı varlıklara bakarak tefekkür etmek.

28. Dilini Kötü Sözlerden Korumak: Akıllı bir insan diline sahip olup konuştuğu zaman iyi, güzel konuşur. Kötü söz, iyi bir müslümana yakışmaz.

29. Yaramaz Fena İşler Yapmamak: Bir müslüman kendini faidesiz boş şeyler­den korumalıdır.

30. Kimseyle İstihza Etmemek: İnsanlarla alay etmek caiz değildir. Hele bir müslüma­na başkalarıyla istihza "alay" etmek hiç yakışmaz.

31. Zinadan Kaçınmak: Zina, en büyük ahlaksızlıktır. Zina'ya sebeb olacak hareketlerden ve her türlü fuhşiyyattan uzak durmak.

32. Doğruluktan Ayrılmamak: Hakiki bir müslüman her hususta sadakat doğru­luktan ayrılmaz. Sözünde, işinde doğru olur.

33. Gururlanmayı Terketmek: Kendi kendine böbürlenmek. Ben şöyleyim, ben böy­leyim diyerek kendini beğenmekten sakınmak.

34. Sihir (Büyücülük) Etmemek: Falcıların, büyücülerin "sihirbazların" sözlerine inan­mamak. Sihir ve falcılık yapanlara mani olmak.

35. Alış Verişte Doğru Olmak: Tartı ve ölçülerde hile yapmamak. Müşteriyi ve hak sahibini aldatmamak, iyi gösterip kötü vermemek.

36. Allah'ın Azabından Korkmak: Allah’u Teala'nın merha-met ve şefkati bol olduğu gibi, azabı da şiddetlidir. Günahkarlara azabı çok çetindir.

37. Fakirlere Daima Yardım Etmek: İsrafa kaçmadan kendi ihtiyacını giderdikten sonra, yakınlarına, yoksullara ve fakir düşmüş-lere yardım etmek.

38. Allah'ın Rahmetinden Ümid Kesmemek: Müslümanlar Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez­ler. Kullarına en çok acıyan, bağışlayan Allah’u Teala'dır.

39. Beş Vakit Namaza Devam Etmek: Beş vakit namazı vaktinde kılmak. Namazlarını kaza­ya bırakmamak.

40. Havai Nefsani Arzularına Uymamak: İnsan nefsinin dediğini yapacak olursa günaha girer. Çünkü nefıs, insanı daima kötülüğe sevkeder.

41. Herşeyi Allah için Yapmak: Allah ve Resulüllah'ı sevenleri sevmek ve onlarla dost olmak. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek demektir.

42. İlim Tahsil Etmek: İlim "bilgi" öğrenmek. İlim, Müslü-manlığın hayatıdır, canıdır. Cansız adam yaşamaz.

43. Zekat Vermek: Zengin olan müslümanların her sene malının kırkta bi­rini fakirlere vermesidir.

44. Adetli Halinde Ehline Yaklaşmamak: Müslüman, adetli günlerinde hayız, nifas ve lohusa halinde bulunan ailesine yaklaş-maması demektir.

45. Günahlardan Kalbini Temizlemek: Her türlü kötülükten uzak durmak. Kin, hased, çeke­memezlik gibi kötü duygulardan kalbini temizlemek.

46. Yetim Malını Yememek: Yetim ve öksüzlere iyi davranmak. Onlara karşı şef­katli olmak. Haksız yere yetimin malını yememek.

47. Kibirli Olmamak: Kendi kendine büyüklük taslamamak. Kendisini bü­yük görüp başkalarını küçümsememek.

48. Livata (Cinsi Sapıklık) Etmemek: Cinsi sapıklık, felaketinden son derece çekinmelidir. Şerefli bir insan fuhşiyyattan, iffetsizlikten kendini korur.

49. Zulüm ile Halkın Malını Yememek: Haksız yere onun bunun malını almaya çalışmamak. Haksız sebeblerle servet, kazanç edinmemelidir.

50. Allah'a Şirk (Ortak) Koşmamak: Gizli de olsa Cenab-ı Hakk'a hiç birşeyi eş, ortak ve benzer tanımamak, şeriki, naziri olmadığını bilmek.

51. Rüşvet Alıp Vermemek: Müslümanlıkta rüşvet alıp-vermek ve alanla veren arasında aracılık etmek haramdır. Her üçünün de yeri ateştir (cehennemdir).

52. Yalan Yere Yemin Etmemek: Bildiğini doğru söylemek, yalan şahitlik etmemek. Doğru şahitlikten de kaçmamak.

53. İçki İçmemek Kumar Oynamamak: Alkollü içkilerden hiç birini içmemek. Azının da çoğu gibi haram olduğuna inanmak. Kumardan sakınmak.

54. Yapılan iyiliği Başa Kakmamak: Yardım ettiği kimseleri minnet altında tutmamak.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>