Suların Temizlik Konusu - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

 

Suların Temizlik Konusu

 

Temiz ve temizleyici olan suların vasfı üçtür: rengi, tadı, kokusu bozulmamış ve kendisinde kerahat gerektiren bir şey bulunmamış olan herhangi su mutlak (temiz ve temizleyici su) kısmına girer. Bu su hem içilir hem yemekte ve temizlikte kullanılır.

Eti yenen kuşların: Güvercin, serçe ve bunların emsali gibi olanlar hanifi imamlarına göre temizdir dışkısı suya düşse az ise suyu kirletmez.

Eğer bir kuyunun içine bir fare yahut bir serçe miktarınca bir şey düşüp ölse ve hemen saatinde çıkarılsa o kuyudan orta halli kova ile yirmi kova su çıkarıp dökmek vacip olur. Otuz kova dökülürse daha müstehaptır.

Eğer kuyuya bir güvercin, tavuk veya bir kedi veya onlara yakın bir canlı düşüp ölse hemen çıkarılır ise o kuyudan kırk kova su çıkar-mak vacip olur. Elli kova su çıkarılırsa daha müstehaptır.

Eğer bir kuyuya bir damla kan yada bir damla içki (rakı) veya nacaset, köpek, domuz, koyun, adam, veya on tane fare düşüp ölse Ağızları suya dokunmamış olsa da o kuyunun suyunun hepisini çıkarmak lazımdır.

Eğer kuyuya düşen hayvan şişmese ve vücudu dağılmasa O hayvan küçükte olsa o mundarlığı cümle suya yayıldığı için kuyunun cümle suyu çıkarılır. o kuyudan abdest alanlar bir gün ve bir geceden beri kıldıklarını tekrar iade ederler ve o bir gün bir gecede o kuyunun suyu isabet eden nesneleri başka temiz su ile tekrar yıkamak lazımdır.

Eğer o kuyuda düşen fare şişip veya dağılmış olsa o kuyudan abdest alanlar üç gün ve üç geceden beri kıldıkları namazlarını tekrar iade ederler. O kuyunun suyu ile üç gece üç gündüzden beri isabet eyleyen nesneleri temiz su ile yıkamak lazımdır. İmamı azam kavline göre böyledir.

Ama köpekten ve hınzırdan başka olan hayvan kuyuya düşüp ölmeden çıkarılırsa ağzına su girmiş olursa üzerinde necaset olduğu bilinmese o kuyunun suyu mundar olmaz. Lakin ihtiyaten ondan abdest alınmaz. Kişinin zannı temiz olduğuna kanaat getirir ise abdest alınır.

Nitekim kediden korku ile kaçan fare kuyuya düşse korkusundan Bevil etme ihtimali olduğu için kuyuyu necis eder.

Eğer deve ve koyun dışkısından bir iki tanesi bir kuyuya düşse parçalanıp dağılmadan çıkarılsa o kuyunun suyu mundar olmaz. Ama çok olur dağılırsa mundar olur.

Eğer deve veya koyun dışkısından bir iki tanesi onları sağarken sütün içine düşüp hemen çıkarıp atsalar eseri kalmasa o süt mundar olmaz. Eğer onun süt içine düşmesi sağılırken olmazsa ne zaman düşdüğü belli olmadığından necis olur.

Eğer kuyuya birkaç fare düşse adeti dört olursa temizlenmesi 20-30 kovadır. Eğer beş olursa, dokuz fareye varıncaya kadar hüküm kırk kovadan elliye varıncadır. Kuyuya düşen iki fare büyük bir tavuk kadar olursa kırk kova su çekilir. Eğer kuyuya düşen iki kedi olursa kuyu suyunun cümlesi çekilir. Eğer su kuyusu derin olup hepsini çıkarmak mümkün olmazsa bazı rivayetlere göre o suyun miktarının ahvalini bilen iki kimsenin hüküm vermesiyle kuyudan bin kova su çekerler. İmamı azamın kavline göre su kuyuları memleketine göre ve kuyudaki suların gelir miktarına göre değişir.

Kuyudaki suyun cümlesini çıkarmak vacip olduğu yerde ne zaman kuyuya indirilen kova dolmaz, yarım veya daha az dolarsa cümle su çıkmış gibi olur.

Rivayet olunur ki İmamı Azam rahmetullahi aleyh hazretleri elbisesine isabet eden bir damla kanı yıkamadıkça namaz kılmazdı.

Cıvık pekmeze fare düşerse pekmezin ya bedeli kadar pekmez koyup su ile kaynatıp veya pekmezin üç misli kadar su koyup evvelki kadar kalıncaya kadar kaynatmalıdır.

Bir süt kazanına veya cıvık pekmeze fare düşüp kendiliğinden düştüğü an çıkarsa o süt veya pekmez temizdir. Fare çıkmaz da el uzatıp fareyi çıkarırsa fare elin uzanmasından korkar idrar eder o zaman süt veya pekmez mundar olur.

Bir kimse bir suyun temiz olduğuna zannı kuvvetli olsa o su ile abdest ve gusül caiz olur.

Bir suya, cıvık pekmeze, cıvık yemeğe düşüpte mundar etmeyen hayvanlar: akar kanı olmayan sinek, arı vb. haşaret ve böcekler su içinde yaşayan hayvanlar, su içinde ölseler o suyu necis etmezler, la-kin öldüğü suyun içinde şişer veya dağılırsa o suyu içmek mekruhtur.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>